Økonomi

Frykter Airbnb-utleie skviser ut vanlige leietakere

Nå vil Leieboerforeningen begrense virksomheten.

I mange byer opplever Airbnb lokal motstand både fra grasrota og fra myndighetene. I flere land innføres det regler for å legge begrensninger på utleie gjennom nettstedet, som lar private leie ut hele eller deler av boligen. I Berlin-bydelen Kreuzberg henger disse plakatene, myntet på utenlandske turister.
  • Geir Barstein

Leieboerforeningen frykter at Airbnb presser opp prisene og skviser vanlige leietakere ut av markedet. Nå krever foreningen regler for å begrense virksomheten.

– Vi mener det bør innføres noen restriksjoner på kommersiell utleie på Airbnb, sier leder Lars Aasen til NTB.

  • En trussel? Én million Airbnb-overnattinger i Norge i fjor

Nettstedet lar privatpersoner leie ut hele eller deler av boligen sin til andre. Aasen mener imidlertid at stadig flere kommersielle aktører benytter tjenesten.

Han har kikket på Airbnb-tilbudet i Oslo og fant at om lag en tredel av eierne ga rabatt hvis man leide for en måned eller lengre.

– Det tyder på at det kan være profesjonelt, sier han.

Han viser til et eksempel fra Berlin, der en vert hadde hele 44 enheter til leie på nettstedet.

– Det er åpenbart mange som kjøper leiligheter for å drive med dette, sier han.

Utleie-lisens?

Aasen viser til at stadig flere byer i Europa og USA nå lager regler for slik utleie og foreslår noe lignende i Norge.

– Vi må ha en grense for hvor lenge det er lov å leie ut på Airbnb, og en godkjenningsordning. Fordelen er at myndighetene får kontroll på hvilke leiligheter som leies ut og når det skal betales skatt, sier han.

Han påpeker at utleie gjennom Airbnb langt fra gir leietakeren de samme rettighetene som en vanlig leiekontrakt og frykter at leietakere skal presses til å godta dårligere vilkår.

Vanskeligere for studenter

Også Norsk Studentorganisasjon er bekymret.

– Studenter er allerede i en presset boligsituasjon. Under 15 prosent av studentene har tilgang på studentbolig, og det store flertallet er avhengig det private boligmarkedet. Hvis flere boliger blir brukt til korttidsleie, kan det bli vanskeligere for studenter å få bolig, sier leder Marianne K. Andenæs til NTB.

Aasen fra Leieboerforeningen har hørt et par historier om folk som har blitt kastet ut av boligen sin for å gjøre plass til Airbnb-leietakere i stedet.

Han understreker at det ikke er den klassiske delingsøkonomien han vil til livs, den som lar privatpersoner dele boligen sin med andre og tjene en slant på det. Han vil ikke ha det som i Berlin, der det ikke lenger er lov å drive korttidsutleie av hele boligen uten spesiell tillatelse. Det innvilges svært få slike tillatelser.

– Må forlate hjemmet

I den tyske hovedstaden har boligdelingstjenesten skapt folkelig motstand. Aksjonister har hengt opp plakater som oppfordrer Airbnb-turister til å tenke seg om.

«For hver ny ferieleilighet må en lokal beboer forlate hjemmet sitt», heter det.

I flere storbyer meldes det om naboer som plages av bråk og føler seg mindre trygge med stadig nye «gjester» i nabolaget.

San Francisco krever nå at utleierne på Airbnb og lignende tjenester i byen registrerer seg. De legger også begrensninger på korttidsleie og vil bøtelegge nettjenester som reklamerer for uregistrerte utleiere. Airbnb mener den ikke har noe ansvar for å sikre at deres brukere følger reglene og har anlagt sak mot byens myndigheter.

Selskapet har imidlertid gått med på å bistå med skatteinnkreving fra sine utleiere i flere store byer.

Airbnb tar provisjon av alle leieavtaler som inngås. Selskapet forventes å ha en omsetning på 1,6 milliarder dollar i år, ifølge anslag omtalt på nettstedet tnooz.com, som dekker nyheter fra reiselivsbransjen.

Reiselysten? Få inspirasjon her:

Maldivene på budsjett

Kroatia er en av sommerens vinnere

Her er prisnivået en fjerdedel av Norges

Og trenger du noen gode reisetriks?

Seks av de smarteste reisetriksene du trenger

Slik sikrer du deg rimelige flybilletter

Test: Luksuriøs koffert ruller best

Slik pakker du kofferten effektivt

Gjør du denne feilen når du sjekker inn?

Les mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Delingsøkonomi
  3. Airbnb