Økonomi

- Jeg trodde «karrierekvinnebegrepet» var avgått ved døden

«Kvinnefiendlige» og «rik, hvit pike-tilnærming» til likestilling. Det er noen av reaksjonene på nye forslag som skal fremme likestilling.

Direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, mener forslagene fra to forskere ved Universitet i Bergen (UIB)  stort sett er svar på «Rich white girl»-problemer.
  • Jeanette Sjøberg
  • Tine Dommerud
    Journalist

På oppdrag fra NHO har to forskere sett på hvilke familiepolitiske tiltak som bedre kan legge til rett for kvinners karrière og arbeidsdeltagelse. Mandag omtalte Aftenposten forslagene, som blant annet inkluderer skattefritak på vaskehjelp og barnepass utenom normal arbeidstid, og barnehageplass fra barna er ni måneder gamle.

Stattefritak og babyer i barnehagen.

Les også

Barnepass og vaskehjelp skal gi kvinner karrièreløft

Direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, mener forslagene fra to forskere ved Universitet i Bergen (UIB) stort sett er svar på «Rich white girl»-problemer.

— Hovedmålet må nå være at foreldre deler permisjonen bedre mellom seg - det er bra for å sikre mer likestilling i både familie- og arbeidslivet. På arbeidsplassene må vi være tydeligere på at her hos oss forventer vi at både kvinner og menn tar foreldrepermisjon, og at menn tar ut mer enn minstekvoten, sier Bratten.

- Kontantstøtten holder kvinnen hjemme

Oslo som strippefri by og andre faner.

Bratten mener økt barnehagekapasitet ikke må brukes på babyer på 9 måneder, men heller til løpende opptak gjennom året, og til barnehagetilbud for turnusarbeidende.

— Kontantstøtten og skatteklasse 2 må fjernes. Dette holder kvinner hjemme, og er ikke bra hverken for integrering, likestilling eller arbeidslinjen.

Et forslag fra forskerne er at tjenester i hjemmet burde subsidieres ved skattelette. Anne-Kari Bratten mener pengene må brukes på barnehager, ikke på skatteletter eller subsidier som kommer høyinntektsfolk til gode.

Kritisk til «karrierekvinne»-begrepet

-Jeg trodde «karrierekvinne»-begrepet hadde avgått ved døden. Vi har en «rik, hvit pike»-tilnærming til likestilling når vi bruker tid på å diskutere om «karrierekvinner» skal få subsidiert for eksempel husvask, mens vi står overfor massive likestillingsutfordringer i den stadig voksende innvandrerbefolkningen, der mange kvinner er milevis unna økonomisk selvstendighet, og dermed også sosial selvstendighet. Innlegget til Hadja Tajik i Aftenpostenom glassveggene, var tankevekkende og klokt, sier Bratten.

Les også

Likestilte menn blir mer syke

De rikeste som får skattefritak i Sverige

I Sverige har de innført skattefritak både ved bruk av håndverkere og andre tjenester i hjemmet. Tall fra svenske Statistiska centralbyrån viser at det er de med høy inntekt som har fått mest nytte av fritaket, da det er de som i størst grad benytter seg av slike tjenester.

I alt fikk svenske husholdninger nærmere 50 milliarder svenske kroner av staten i form av skattefritak og rentefradrag på slike tjenester. Skattereduksjonen kan maks utgjøre 50.000 svenske kroner pr. år.

I snitt mottok svenske familier 11.000 kroner i slike skattefritak og rentefradrag. Men det fordeler seg altså ujevnt mellom husholdningene. Husholdningene med høyest inntekst fikk i snitt 30.000 kroner i fradrag i 2013 – over ti ganger så mye som husholdningene med lavest inntekt (som i snitt fikk 2000 kroner).

— Hva med snømåking?

Bratten etterlyser eventuell subsidiering på typiske manneoppgaver.

— Man kan jo lure på om det å subsidiere typiske mannsoppgaver som snømåking, og dekkskift hadde vært like greit, slik at kjønnsrollene ikke sementeres ytterligere.

Les også

Ja, jeg er fordomsfull, og ringer mor når barnet blir syk i barnehagen. Vi kan ikke tenke likestilling når barnet spyr.

— De er kvinnefiendlige og tilpasset mannsamfunnet

Kjersti Toppe (Sp)

Kjersti Toppe i Senterpartiet mener forslagene går ut på at kvinner ikke skal heftes når de får barn, og at mor skal få mindre tid med barna når de er småbarn.— Forslagene er kvinnefiendtlige og tilpasset mannssamfunnet. Hvis dette er å fremme likestilling, er det ikke en slik likestilling jeg er for. Her må kvinnene akseptere å ikke bruke tid i hverdagen på det som følger med å ha barn. De kunne vel sagt det rett ut, at de vil foreslå at kvinner ikke skal få barn. Det er jo det beste, sier hun.

Toppe mener kvinner i Norge er flinke til å gå ut i jobb, og at forslagene vil presse kvinner til å gå ennå tidligere tilbake til jobb.

Hun er ikke imot å subsidiere hjelp i huset, men er skeptisk til at det skal være umulig å delta i arbeidslivet på en likeverdig måte som menn, uten å få slik hjelp.

— Da låser man gammeldagse holdninger, og bygger opp om dem. Hvorfor blir ikke dette diskutert for menn?

Les også

I 2001: Telenor best på likestilling Idag: Blant de dårligste i klassen

— Hvem er det best for?

Olaug Bollestad (Krf) er ikke enige i at det et mål å få kvinner raskere tilbake til arbeidslivet etter fødsel.

— Hvem er det best for? For mor, for barnet, for far, for familien? Eller for arbeidsgiver og økt bruttonasjonalinntekt, undrer hun.

Olaug Bollestad (Krf)

Bollestad er enig med forskerne i at det er et mål at det skal bli lettere for kvinner å oppnå karriere.— Da er det viktig at myndighetene legger til rette for det, blant annet ved å legge til rette for kombinasjon av arbeidsliv og familieliv - gode permisjonsordninger, gode barnehager, kontanstøtte, ammefri, rett til å være hjemme med syke barn.

Krf er tilhenger av kontantstøtten, og mener at det er en ordning som for noen familier gjør det mulig nettopp å kombinere barn og karriere.

— Barn er forskjellige, for noen er det fint å utsette barnehagestart litt, og for dem er det en måte å bevare tilknytningen til arbeidslivet å kunne ta noe ubetalt permisjon og kontanstøtte. For hver gang nye NAV-tall kommer, er det stadig flere menn som tar ut kontantstøtte. Kontantstøtten er ikke bare for mor. For kvinner som er utenfor arbeidslivet, er ikke kontantstøtten i seg selv problemet, og ingenting løses for dem ved å fjerne kontantstøtte: de trenger aktiv tilrettelegging og personlig oppfølging som hjelper dem ut i utdanning og jobb.

SV ønsker kveldsåpne barnehager

Kirsti Bergstø, SV, sier de også vil legge til rette for subsidiert barnepass også i perioden utenom normal arbeidstid.

— Det er særlig krevende for aleneforsørgere som jobber skift og turnus uten kveldsåpne barnehager, samtidig som det er et mål at færrest mulig må jobbe kveld og natt. Her må foreldres behov balanseres med barnefaglige vurderinger og hensyn til de barnehageansatte. Det finnes allerede døgnåpne barnehager og her er det klare regler for maks antall timer i uka og maks antall timer på dagtid. Barn av foreldre som jobber turnus må også få et godt tilbud. Kveldsåpne barnehager gir turnusarbeidende foreldre mulighet til kvalitetstid med barna på formiddagen før de drar i barnehagen.

Bergsø sier videre at gamle kjønnsroller henger igjen i mange norske hjem, og viser til at kvinner gjør dobbelt så mye husarbeid som menn.

Familievikar hjem til tvillingfamilier

-Nå er det ikke slik at staten kan ordne opp i alt, men noen foreldre sliter mer med å få endene til å møtes enn andre. Derfor har SV fremmet et forslag i Stortinget om lovfestet rett til familievikar for familier med særlige omsorgsutfordringer, for eksempel enslige med tvillinger, trillingfamilier, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser eller familier hvor det er alvorlig sykdom hos foreldrene. Vi er derimot strekt uenig i forslaget om å subsidiere tjenester i hjemmet. Det vil bare komme de mest privilegerte til gode.


Trenger unge i dag kvinnedag og feminisme? Hør ukens Si ;D-podkast!

Tre unge jenter diskuterer kvinnedagen. Sofia Nesrine Srour (21) er troende muslim og feminist — i hijab. Ikke alle mener det lar seg kombinere. Dessuten utfordrer vi gjestene i ulike paroletekster og spør: Hadde du stilt deg bak denne?

Hør den med ett klikk her:

Les også

  1. Horne mener likestillingspessimistene tok grundig feil

  2. De rødgrønne spådde likestilling i revers. Hvordan har det gått?

  3. Skal ha flerkulturell feiring av kvinnedagen

  4. Ja, kvinner kan! På godt og vondt.