Økonomi

Telenor tapte 1,1 milliarder

Teleselskapet leverer bedre enn ventet, men tapte 1,1 milliarder på grunn nedskrivninger av eierandelen i det russiske mobilselskapet Vimpelcom.

brekke-bdRMyoO98X.jpg Foto: Roald, Berit

  • Marita E. Valvik
    Marita E. Valvik

Telenor tapte 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er ned fra et overskudd på 3,6 milliarder samme periode i fjor.

Resultatet er preget av den varslede nedskrivningen av eierandelen i Vimpelcom.

Telenor tar en avskrivning på Vimpelcom på 5,4 milliarder kroner i regnskapet for tredje kvartal.

This triggered an impairment with effect of NOK 5.4 billion to

the income statement in the third quarter.

— Vi rapporterer et solid tredjekvartalsresultat med 4 prosent organisk vekst (vekst utenom oppkjøp og fusjoner. Red. anm.) og 6 prosent EBITDA-vekst. Mer enn fem millioner nye kunder har knyttet seg til Telenor, og jeg er fornøyd med å se at nesten 200 millioner mennesker benytter seg av våre tjenester, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i resultatrapporten.

EBITA (Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations) er driftsresultatet før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger.

Konsernsjef Brekker sier det er viktig for selskapet at de kan utnytte denne veksten for å få fremtidig vekst i selskapet.

  • Les også: Lørdag slettes titusener av hjemmesider fra Telenors servere. Nasjonalbiblioteket krever å få bevare materialet for ettertiden.
    Teleselskapets driftsinntekter i tredje kvartal ble 31,8 milliarder kroner, opp fra 27,7 milliarder i samme periode året før. Dette ga et brutto driftsresultat på 11,4 milliarder, mot 10,2 milliarder i fjor.

Det ga en resultatmargin - driftsresultat i prosent av total omsetning - på 37,2 prosent. Det er på linje med resultatet i samme periode i fjor (37,1 prosent).

Det betyr at Telenor tjente kr 37,20 for hver 100-lapp som selskapet omsatte.

Sterkt mobilmarked i Norge

Telenor skriver i sin rapport at det har vært et sterkt mobilmarked i Norge drevet av etterspørsel etter datatrafikk.

Etter at den planlagte fusjonen med TeliaSonera i Danmark ble trukket tilbake, jobber Telenor med å fornye strategien i Danmark.

Det er klare veksttegn i Pakistan, Bangladesh, Sverige og Ungarn. Antallet nye brukere økte betydelig både i Pakistan og Bangladesh, skriver teleselskapet i kvartalsrapporten.

Internasjonalt mobilselskap

80 prosent av Telenors inntekter kommer fra mobiltjenester utenfor Norge.

Inntektene fra virksomheten i Norge falt 1 prosent, mens driftsresultatet falt 13 prosent. Det skyldes i hovedsak en engangseffekt på 155 millioner kroner i ekstrakostnader i forbindelse med nedbemanninger.

Fortsatt har Telenor en solid inntjening i hjemmemarkedet med en driftsmargin på 45 prosent - 1 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal i fjor, fremgår det av kvartalsrapporten.