Økonomi

Omkamp om kull på Stortinget

Regjeringen vil ikke kvitte seg med Oljefondets kullaksjer. Den foreslår i stedet ny regel for å kaste ut enkeltselskaper som slipper ut mye klimagasser.

Bedriften SASOL Secunda i Sør-Afrika er storforbruker av kull og regnes som en versting når det gjelder klimautslipp. Cornelius Poppe / NTB Scanpix

 • Sigurd Bjørnestad

— Vi må ha en plass ved bordet!

Finansminister Siv Jensen vil bruke Oljefondet pengemakt til å sitte på innsiden og diskutere klimaspørsmål med oljeselskaper, kullselskaper og alle andre selskaper.

I den årligestortingsmeldingen om Oljefondet og Folketrygdfondet avviser hun å ekskludere oljeselskaper og kullselskaper fra fondet på generelt grunnlag. I stedet foreslår hun en ny regel, som betyr at Oljefondet kan selge seg ut av selskaper som medvirker til "handlinger eller unnlatelser som (...) i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser"

Dette vil Jensen få tilslutning til på Stortinget. Likevel blir det omkamp i alle fall om kullselskapene.

Arbeiderpartiet vil ut

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen sier Regjeringens standpunkt er som forventet. Hun sier Arbeiderpartiet vil stemme for den nye klimaregelen.

- Men vi vil gå lenger, og går inn for å trekke fondet helt ut av kullselskape. Dette er det flertall for i Stortinget. Vi vil jobbe for flertall I Stortinget som ber Finansdepartementet utrede hvordan dette konkret kan skje, sier hun.

Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) sier det ikke er behov for så mye eierdialog med rene kullselskaper. Han tror ikke fondets makt strekker så langt at de vil nedlegge seg selv.

— Vi vil trekke fondet ut av rene kullselskaper, men må drøfte nærmere hvor listen skal ligge når det gjelder selskaper som også driver med andre ting, sier han til Aftenposten.

Venstre varsler at partiet på helgens landsmøtet vil presentere sine konkrete kriterier for uttrekk fra kullselskap og de mest forurensende olje- og gasselskapene.

Presset av Stortinget

I fjor høst ble Regjeringen presset av et flertall på Stortinget til å nedsette et ekspertutvalg om Oljefondets investeringer i kull- og oljeaksjer. Utvalget konkluderte med å frarå at Oljefondet selger seg helt ut. Jensen sa seg enig da hun la frem meldingen fredag.

Jensens utgangspunkt er at fossile energikilder som kull, olje, og gass vil stå for en betydelig del av verdens energiforbruk i lang tid fremover. Slik vil det være selv i en fremtid der klimamålene blir nådd.

Med antagelsen om at Oljefondet er en bedre eier enn alternative eiere som kommer inn, vil Jensen sitte ved bordet på innsiden av nesten alle typer selskaper. Den nye klimaregelen skal brukes i påvirkningen.

- Kan du forklare uttrykket "i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser"?

— Det er jo et skjønnsspørsmål. Men det skjønnet skal ikke jeg utøve ...

- ... men du foreslår kriteriet?

— Ja, men det er også sånn at den operasjonelle håndteringen av dette skal gjøres av Norges Bank og Oljefondets etikkråd.

Ikke miljøpolitikk i fondet

Jensen sier det ikke er noen mål for fondet som kommer i konflikt det overordnede målet om best mulig avkastning.

— Vi er hele tiden tydelig på det er målet som finansiell investor som ligger til grunn, ikke andre sektorpolitiske mål, sier hun.

Hun gjentar standpunktet til Norges Bank: Oljefondet skal ikke ta selvstendige miljøhensyn.

Oljefondssjefen Yngve Slyngstad kommer ikke til å trekke fondet ut av kullfyrte tyske kraftselskaper for å redde øyer i Stillehavet fra oversvømmelse ved varmere klima. Men det kan godt hende at han selger tyske kraftaksjer fordi strenge utslippskrav fra EU fører kraftselskapene mot konkurs.

 1. Les også

  Regjeringen trekker ikke Oljefondet ut av kull - vil utrede investeringer i infrastuktur

 2. Les også

  Et meget godt år for Oljefondet

 3. Les også

  Eksperter vil beholde Oljefondet i kullselskaper

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Norsk olje-overskudd til nye kullkraftverk

 2. ØKONOMI

  Oljefondets klimaavtrykk = to ganger Norges utslipp

 3. ØKONOMI

  Eksperter ber Siv Jensen holde fast på oljeaksjer

 4. ØKONOMI

  Oljefondet rigges for klimaendringene: Forbereder seg på ekstremvær og tørke

 5. ØKONOMI

  Norges Bank vil at oljepengene skal leve farligere

 6. ØKONOMI

  Oljefondet får ikke investere i infrastruktur