Stadig flere menn i sin beste alder står helt utenfor arbeidslivet

Det er feil å fokusere på at arbeidsledigheten faller når stadig flere havner helt utenfor arbeidsstyrken, mener arbeidslivsforsker. Spesielt blant menn mellom 25 og 54 år jobber færre.

Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret, mener det blir feil å fokusere på at ledigheten går ned.

Et viktig tema i valgkampen har vært at arbeidsledigheten faller. For H/Frp-regjeringen er det godt nytt, siden det gir dem muligheten til å hevde at det blant annet skyldes deres håndtering av oljekrisen. Samtidig kan det bli vanskeligere for Ap å bruke ledigheten til å angripe sine hovedmotstandere.

Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret mener diskusjonen om ledighet er en avsporing. Han påpeker at det er for tidlig å feire at ledigheten har sunket litt, så lenge andelen av befolkningen som er i jobb, fortsetter å synke.

– Det er ikke fraværet av arbeidssøkere som sikrer velferden, men deltagelsen i arbeidslivet, sier Markussen.

Siden SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) begynte i 1972, har sysselsettingen blant menn i sin beste alder – aldersgruppen 25 til 54 år – falt med hele 10 prosentpoeng. Det høres kanskje ikke så mye ut, men de 10 prosentpoengene utgjør i dag over 100.000 menn.

Han har ett råd til politikerne:

– Skal man ha ett mål å styre etter, er det opplagt at sysselsettingsandelen er et langt bedre mål enn ledighetsraten.

– Ingen har klart å lage politikk for dette

Forskeren påpeker hvor viktig det er å skille mellom arbeidsledige og dem som står utenfor arbeidsstyrken.

Når ledigheten går ned, kan det nemlig skyldes to ting: Enten har flere fått jobb, eller så har flere av de arbeidsledige gitt opp å få jobb og i stedet forlatt arbeidsstyrken.

Markussen peker på effektivisering, teknologiske endringer og økte kompetansekrav som årsaker til det økende utenforskapet. Han tror ikke nødvendigvis det har en partipolitisk sammenheng.

– Dette handler om lange, tunge utviklingstrekk, som delvis skjer uavhengig av konjunkturer og av hvilken regjering som har sittet, sier han, før han legger til:

– Det er ingen som har klart å lage en ny politikk for dette hittil.

Under Erna Solbergs (H) periode som statsminister, har nedgangen fortsatt blant menn 25–54 år.

Utviklingen startet på 70-tallet

Hadia Tajik (Ap) mener regjeringspartiene ikke tar fallet på alvor.

– I fire år har Solberg snakket om viktigheten av jobbskaping, men faktum er at det skapes nesten ikke arbeidsplasser her i landet, og unge menn er dem som betaler den største prisen for det, sier Tajik.

– Denne utviklingen bør bekymre statsministeren, legger hun til.

Men utviklingen startet ikke med Solberg-regjeringen. Og heller ikke med Stoltenberg-regjeringen, som satt i åtte år før dem. Nedgangen har pågått siden 70-tallet.

De siste 40 årene har Ap sittet oftere og lenger i regjering enn noe annet parti. Men Tajik er ikke enig i at Ap dermed nødvendigvis må ta sin del av ansvaret.

Valgkamp er ikke bare solskinn for Hadia Tajik. Hverken Ap eller hovedmotstander Høyre har klart å snu utviklingen med at sysselsettingen i Norge faller og «utenforskapet» øker.

– Hovedbildet er at sysselsettingen økte mye i denne perioden. Ser du på utviklingen for kvinner og menn i denne aldersgruppen, økte den med 11 prosentpoeng fra 1974 til 2013, sier Tajik.

Årsaken til den store økningen hun viser til, skyldes kvinnenes inntog for fullt i arbeidslivet.

– Under den rødgrønne regjeringen falt sysselsettingen blant menn 25–54 år med 2 prosentpoeng?

– Andelen av befolkningen i jobb sett under ett gikk ikke ned fra 2005 til 2013, men fallet har vært stort under Høyre og Frp, svar Tajik.

– Så har oljeprisen og kronekursen falt kraftig de siste fire årene?

– Ja, og finanskrisen rammet norsk økonomi på vår vakt. Alle regjeringer har fått uforutsette oppgaver i hendene, spørsmålet er hvordan oppgaven løses, svarer Tajik.

Les også

LES OGSÅ: I dette nabolaget i Oslo er under halvparten i jobb

Høyre tror trenden snur

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avfeier kritikken.

– Sysselsettingsandelen gikk jo jevnt ned under Aps forrige regjeringsperiode.

– Og under dere. Siden 2013 har andelen sysselsatte falt?

– Mye tyder på at trenden nå snur. Vi har innført forpliktende hjelp for å få andelen unge som ikke er i jobb eller utdanning, tilbake i skole eller jobb, svarer ministeren.

– Finnes det nok jobber til alle disse, hvis de tar utdannelse?

– Teknologiutvikling gjør at jobber forsvinner, men nye skapes også. Ingen kan gi noen garanti for at folk får jobb, men vår fremste oppgave er å legge til rette for at de skapes jobber, og at flere er kvalifisert.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) peker på at sysselsettingsandelen gikk jevnt ned under Aps regjeringstid med de rødgrønne. Men også i H/Frp-regjeringstid de siste fire årene har sysselsettingen falt.

– Men vil det være nok jobber?

– Punkt én er å klare å skape nok jobber, det kan vi gjøre ved å få flere til å satse, og bedriftene til å vokse, slik at flere arbeidsplasser skapes. Nå ser vi etterspørsel etter folk i mange bransjer landet rundt, svarer Hauglie.

– Nye jobber vil skapes

Anniken Hauglie sier hun er optimist med tanke på fremtiden.

– Er det realistisk å tro at utviklingen kan snus av politikerne?

– Ja, jeg tror man kan snu utviklingen, men det krever at flere kvalifiseres. Selv om noen jobber effektiviseres og digitaliseres bort, vil nye skapes, sier Hauglie.

Svaret fra Hadia Tajik er også ja.

– Det er realistisk og snu denne utviklingen, men da må arbeid og kompetanse settes øverst på dagsorden, ikke skattekutt til dem med mest fra før, sier Ap-politikeren.