Økonomi

- Telenor er Norges viktigste teknologiselskap, men ingen har vært opptatt av selskapet i de krisene vi nå har sett.

Tidligere toppsjef i Statoil og Aker Kværner, Inge K. Hansen, langer ut mot styre, ledelse og hovedeier i Telenor. Telenor-sjefens CV-juks og behandlingen av Vimpelcom-saken skader tilliten til at staten kan være en eier sammen med private, mener næringslivsnestoren.

Inge K. Hansen er kritisk til at ikke flere ledere i næringslivet kaster seg inn i debatten om styring og eierskap og overlater arenaen til politikere og mediene.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

—  Debatten om Telenor er for viktig til bare å overlates til politikere og mediene som mangler innsikt i hvordan bedrifter organiseres og ledes. Jeg etterlyser et bredere engasjement fra ledere i næringslivet, sier finansmannen og næringslivslederen Inge K. Hansen.

Svekket toppsjef

- Telenor er Norges viktigste teknologiselskap, som vi er stolte av, men ingen har vært opptatt av selskapet i de krisene vi nå har sett. De som skulle gjort det: Toppsjefen, styret, bedriftsforsamling og hovedeier har vært opptatt av å skyve ansvaret fra seg og beskytte seg selv, sier Hansen.

Han tar for seg håndteringen av både korrupsjonsanklagene mot Telenor-satsingen Vimpelcom og konsernsjef Sigve Brekkes CV-rot.

- Selskapets toppsjef er sterkt svekket, helt usynlig utad og preges av CV-jukset - som Kapital fortjenstfullt avslørte. Selve håndteringen av den saken var katastrofal for Sigve Brekke.

Les Sigve Brekkes svar på kritikken fra Inge K. Hansen:

Les også

Brekke avviser alle anklagene

Sparket folk uten gransking

Hansen er heller ikke imponert over Brekkes håndtering av Vimpelcom-saken:

- Brekke dolket sin forgjenger Jon Fredrik Baksaas i ryggen. Han har i realiteten avsatt fire av bedriftens respekterte ledere uten at det var klarlagt at de har gjort noe galt. Om det er tilfelle, skal jo den granskingen som Telenor selv har bedt Deloitte gjennomføre vise, mener Hansen.

Han synes Brekke opptrer mer som en politiker enn som en næringslivsleder.

Styrets leder, Svein Aaser, ble avsatt den 30. oktober, fordi næringsminister Monica Mæland ikke hadde tillit til ham.

- Nestlederen som da steppet inn, var helt usynlig i denne kritiske perioden. Det kan du ikke tillate deg når du har en toppsjef som er sterkt svekket og helt fraværende. Styret fremsto som handlingslammet i en for selskapet alvorlig situasjon, sier han.

- Mener du at Sigve Brekke bør gå av?

- Jeg er overrasket for hver dag han blir sittende. Ikke bare for CV-jukset, men måten han har taklet Vimpelcom-saken på.

Tok for lang tid

Først 17. desember kunne bedriftsforsamlingen utnevne Nordea-topp Gunn Wærsted som ny styreleder.

- Dette tok altfor lang tid, særlig i den situasjonen selskapet er i, sier Hansen.

Hovedeieren — staten ved næringsministeren - har ifølge Hansen vært mest opptatt av lederlønninger og å finne en kvinnelig styreleder.

- De synes å ha vært mindre opptatt av at skuta i realiteten har vært uten kaptein. Alt dette skaper handlingslammelse innad i et selskap, som opererer i det internasjonale telekommunikasjonsmarkedet, kanskje verdens mest konkurransekrevende marked. Det vil Telenors mange konkurrenter vite å utnytte, sier han.

Les næringsministerens svar til Inge K. Hansen her:

Les også

Mæland: Likestilling bra for aksjonærene

Skader statlig eierskap

Hansen, som har lang fartstid i så vel finansmarkedet som industri, har tidvis vært full av lovord om det norske, statlige eierskapet.

- Det har vært en garanti for skikkelighet som har hindret skandaler av typen Enron, minnet han om i et Aftenposten-intervju i 2002.

Men den tilliten som den norske stat har opparbeidet seg gjennom mange år som deleier i børsnoterte selskaper, mener Hansen man — ved håndteringen av Telenor - setter i fare. Staten eier omkring en tredjedel av verdien på Oslo Børs, omtrent det samme som samtlige utenlandske investorer.

- Det vellykkede statlige deleierskapet er preget av forutsigbarhet, klare signaler om hva eieren vil med sitt eierskap og en respekt for minoritetsaksjonærene. Nå ser vi at lederen av kontrollkomiteen, Martin Kolberg, som skal granske statsrådens embetsførsel, opptrer som politi og med null respekt for minoritetsaksjonærene, sier Hansen.

Han minner om at det er Vimpelcom og ikke Telenor som etterforskes for korrupsjon i Usbekistan.

Telenor i klisteret

- Dersom Vimpelcom nå inngår forlik med amerikanske myndigheter, vil det bare være Telenor igjen som granskes her hjemme. Jeg synes også det var feil av Aaser og Baksaas å stille opp i høring i Stortinget. Det forsterket inntrykket her hjemme av at det var Telenor som har gjort noe galt i denne saken, mens det riktige er eventuelt Vimpelcom.

Les professor Einar Lies kommentar om statlig eierskap og Telenor:

Les også

Det har vært et dårlig år for Telenor. Og et enda dårligere år for statens eierskapsutøvelse.

Brekke avviser alle anklagene

Telenors konsernsjef Sigve Brekke kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Inge K. Hansen. Han velger å svare på spørsmål om Hansens angrep i en lang e-post:

"I hele min karrière i Telenor har jeg opplevd at det er et sterkt engasjement rundt Telenor og selskapets posisjon fra mange ulike aktører i Norge, også blant norske næringslivsledere. Det er både viktig og bra. Og dette håper jeg faktisk det kan bli mere av. Men da må det også være lov å reagere når det fremsettes påstander jeg ikke mener er riktige om at jeg som konsernsjef, og Telenors styre, ikke har vært opptatt av å ivareta selskapets interesser. Telenor er i dag en av Nordens sterkeste merkevarer, og vi passerte nettopp 200 millioner kunder på verdensbasis. Det har vært lagt ned mye arbeid i å håndtere en svært alvorlig og kompleks korrupsjonssak i Vimpelcom parallelt med at vi hver dag jobber knallhardt for å hevde oss i en stadig tøffere internasjonal konkurranse.

Har vært godt synlig

At jeg har vært en usynlig leder gjennom de siste månedene er en påstand jeg ikke kjenner meg igjen i. Internt i Telenor har jeg vært svært synlig både gjennom reisevirksomhet, og gjennom faste allmøter gjennom hele høsten 2015, og få konsernsjefer i Norge har vel vært like ofte i mediene som meg den siste tiden. Jeg har forsøkt å være tilgjengelig og åpent adressert de utfordringene både Telenor og jeg har stått ovenfor, både i møte med våre 33.000 ansatte og i media.

Hvem fikk vite hva og når:

Les også

Brekke kan bli grillet om sommel

Jeg kan forsikre om at Vimpelcom har vært på Telenors dagsorden gjennom hele 2015, og det har vært lagt ned utallige timer for å håndtere denne krevende og komplekse saken. Da jeg tiltrådte som konsernsjef ble jeg bedt av Telenors styre om og umiddelbart sette i gang en strategisk gjennomgang for å vurdere Telenors fremtidige eierskap i Vimpelcom. Det var denne gjennomgangen som var foranledningen for at styret konkluderte med at Telenor ønsker å selge eierposten for heller å fokusere kreftene på vekst i egne markeder.

Tungt å permittere kolleger

Videre vedtok styret å sette i gang en ekstern gjennomgang av Telenors håndtering av eierskapet i Vimpelcom for å klargjøre alle forhold knyttet til utøvelsen av vår rolle som mindretallseier. Beslutningen om permisjon av fire svært betrodde ansatte ble gjort for at det ikke skulle kunne stilles spørsmål ved integriteten til det arbeidet Deloitte Advokatfirma var satt til å gjøre. Det er ingen grunn til å tro at de fire har vært involvert i den påståtte korrupsjonen i Vimpelcom. Dette er fire medarbeidere jeg har jobbet tett med opp gjennom mange år. Å permittere dem har vært en av de vanskeligste beslutningene jeg har måttet ta som leder.

Jeg vil på det sterkeste avvise beskrivelsen av at jeg har dolket Fredrik Baksaas i ryggen. Beslutningen om å terminere konsulentavtalen med Jon Fredrik Baksaas ble tatt i fellesskap mellom Telenors styre og Baksaas."

Slik styrker gutteklubben seg:

Les også

Ingen kvinner blant 44 toppsjefansettelser

Mæland: Likestilling bra for aksjonærene

Næringsminister Monica Mæland (H) mener at Regjeringen har klargjort sitt syn på hvordan Telenor skal styres i Eierskapsmeldingen, som ble behandlet av Stortinget i 2014.

Hun kjenner seg heller ikke igjen i kritikken fra Inge K. Hansen:

— Det er avgjørende for Regjeringen at det statlige eierskapet forvaltes på en profesjonell og forutsigbar måte. Dette kommer tydelig frem i eierskapsmeldingen. I meldingen står det også at statens mål med eierskapet i Telenor er forretningsmessig begrunnet. Det betyr at maksimering av verdiene av statens investeringer skal være førende for statens eierskapsutøvelse. Statens mål med eierskapet er også å opprettholde nasjonal forankring av hovedkontor, sier hun i en e-post.

Les om Telenors manglende likestilling:

Les også

I 2001: Telenor best på likestilling Idag: Blant de dårligste i klassen

Hansen gjentar kritikken av statens eierskap som også historikeren Einar Lie nylig skrev i Aftenposten, at statsrådene virker mest opptatt av lederlønn og kvinner i ledelsen, i stedet for driften. På dette svarer Mæland:

— Staten har forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar samt til deres arbeid med likestilling og mangfold. Våre forventninger er begrunnet i at vi mener en god håndtering av slike forhold bidrar til å ivareta statens aksjonærverdier.

Aftenposten har ikke lyktes i å få kontakt med Frank Dangeard, som i høst var fungerende styreleder i Telenor.