Oljekrisen har ført til 25.000 færre arbeidsplasser

De tøffe tidene i oljebransjen slår mer ut på bedrifter som leverer tjenester til oljebransjen, enn i oljebransjen selv. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sleipner-feltet forsyner fortsatt Europa med gass, til tross for nedbemanninger i olje- og gassbransjen.

Sysselsettingen i oljebransjen og næringer som leverer tjenester til oljebransjen, ble redusert med hele 25.000 personer, fra 232.000 i 2013 til 207.000 i 2015, ifølge en rapport fra SSB.

Det tilsvarer omtrent økningen i arbeidsledigheten i samme periode. Den kraftige nedgangen har ført til at sysselsettingen knyttet til oljebransjen ble redusert fra 8,7 prosent av samlet sysselsetting i 2013 til 7,5 prosent i 2015.

I samme tidsrom sank sysselsettingen i selve oljebransjen med rundt 2.500 personer. Dette utgjør bare 10 prosent av sysselsettingsnedgangen i alle næringer knyttet til petroleumsnæringen.

Krise i oljebransjen til tross:

Les også

Nå er kronen sterkere - og oljeprisen nærmer seg 50 dollar

Det er nemlig bransjer som leverer tjenester til oljebransjen som har tapt mest på den reduserte aktiviteten i Nordsjøen. Målt i antall sysselsatte er kategorien «annen privat tjenesteyting» den viktigste.

Denne kategorien inkluderer blant annet bemanningsbyråer, og her viser tallene at bare bemanningen er redusert med i overkant av 10.000 personer, fra rundt 90.000 ansatte i 2013 til i underkant av 80.000 sysselsatte i fjor. Ellers er det særlig verfts— og verkstedsindustrien som merker nedgangen med 62.400 sysselsatte i 2013 til 54.400, en nedgang på 8.000 sysselsatte.

Oljenæringen er svært viktig for Norge. Investeringer, produktinnsats og lønnskostnader utgjør hele 13,3 prosent av landets totale brutto nasjonalprodukt på fastlandet i 2013.

I Nordea mener de imidlertid at krisen ikke sprer seg:

Les også

Sjeføkonom: - Ingen krise i norsk økonomi

Her er Finansminister Siv Jensens (Frp) spådom for tiden som kommer: