Økonomi

Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst fremover

Norske boligpriser går inn i en periode med svak vekst de neste tre årene, og arbeidsledigheten vil øke, ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse.

  • NTB

– Norsk økonomi er snart på vei inn i en konjunkturnedgang med tiltagende arbeidsledighet, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse til Dagens Næringsliv.

Han sier at mye tyder på Norge er inne i en lengre periode med lav boligprisvekst.

Den halvårlige rapporten med prognoser for norsk økonomi og norske boligpriser legges frem av Samfunnsøkonomisk analyse på en konferanse i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig torsdag.

Kort oppsummert blir utviklingen i norske boligpriser laber fremover, ifølge rapporten, med en nominell boligprisstigning i Norge på 7,1 prosent fra inngangen av 2019 til 2022. For Oslo venter Benedictow at boligprisene samlet stiger med 10,1 prosent nominelt. Den øvrige prisstigningen ventes å være på 8,1 prosent, noe som innebærer en realprisnedgang på én prosent for landet.

– Når vi går inn i 2021, venter vi at også norsk økonomi er på vei inn i en konjunkturnedgang med tiltagende arbeidsledighet, som når fire prosent i 2022, sier Benedictow.

Ledigheten i Norge lå på 2,2 prosent i september.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Samfunnsøkonomisk analyse