Økonomi

Rapport: Hver dag tappes afrikanske land for beløp tilsvarende 14.000 helsearbeidere i et år

Landsbyen Koidu i Sierra Leone ligger rett i nærheten av en stor diamantgruve. Likevel er landsbyen svært fattig, og lite av pengene ender opp her. Innbyggerne varsles med en sirene hver gang det skal sprenges - da er det bare å komme seg unna og vente på signalet som indikerer at det er trygt å returnere. En stor andel av diamantpengene ender opp i skatteparadiser, og diamantene selges i luksusbutikker som Tiffany i New York.

Afrikanske land sitter ikke ved bordet når OECD forhandler om skatteavtaler, ifølge Tax Justice Network (TJN) Afrika. Det til tross for at 425 milliarder dollar forsvinner fra kontinentet i ulovlig kapitalflukt hvert år.

  • Ellen Balke Hveem

– Siden vi lever i en global verden, bør det være et globalt forum hvor skatteforhandlinger finner sted, som Verdens handelsorganisasjon er for handel, hvor alle deltar likt. I dag ligger hovedmandatet hos OECD, hvor kun rike land er medlem, sier leder Alvin Mosioma i TJN Afrika.

Fredag er han i Arendal for å snakke om Panama Papers og virkningene avsløringen har hatt for det afrikanske kontinentet.

Leder Alvin Mosioma i Tax Justice Network Afrika mener afrikanske land gjerne står på menyen når de ikke får sitte ved forhandlingsbordet i OECD.

– Rike land fremmer de rike landenes interesser

Mosioma mener OECDs arbeid fremmer OECD-landenes interesser. Mens mange utviklingsland har råvareøkonomier, har de fleste OECD-landene ikke det.

– Avtalene er derfor designet for deres økonomier, og passer ikke nødvendigvis så godt når afrikanske land skal ta dem i bruk, påpeker Mosioma.

– Kunne ansatt 14.000 helsearbeidere

TJN Afrika er en del av Tax Justice Network, som jobber for global skatterettsferd. De ønsker et demokratisk og åpent skattesystem, og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis.

På én dag forsvinner over en milliard kroner fra landene i Afrika i ulovlige pengestrømmer.

Pengene fra den ene dagen kunne blitt brukt til å ansette 14.000 helsearbeidere i et helt år, ifølge en fersk rapport Redd Barna har utarbeidet i samarbeid med Tax Justice Network Afrika, som legges frem fredag.

Med mer åpenhet rundt kapitalstrømmer og beskatning, kunne summen ha vært betydelig redusert, ifølge organisasjonen.

  • LES OGSÅ: – Panama Papers er bare toppen av isfjellet

Kapitalflukten øker, ifølge Redd Barna, med ni prosent i året. Det er mer enn dobbelt så mye som årlig global BNP-vekst.

For lite åpenhet om kapitalstrømmer

Slik situasjonen er i dag, er det liten åpenhet rundt kapitalstrømmer, ifølge Mosioma.

– Om Kenya vil skattlegge et selskap som opererer både her og i et europeisk land, bør de ha informasjon om hva slags profitt som deklareres i det andre landet. Du må vite det for å kunne vite hva slags aktiviteter selskapet holder på med, sier han.

Les også

Afrika tappes for milliarder, Regjeringen beskyldes for å være «defensiv» og «tilbakelent»

– FN bør overta for OECD

Tax Justice Network Norge, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp vil at Norge, med likesinnede land, tar til orde for at FN får den rollen OECD har i dag. I tillegg mener de at Norge bør gå utover OECDs minstestandarder i sin egen politikk.

– I FN vil du få en mer demokratisk og rettferdig skatteforhandling enn i OECD, siden alle får en stemme, sier rådgiver Catharina Bu i Redd Barna.

– Hovedproblemet med OECDs rammeverk, er at de har tatt et tydelig standpunkt mot åpenhet ved å si at blant annet land-for-land-rapportering ikke skal være offentlig tilgjengelig.

Det vil si at skatteinformasjon utveksles mellom myndigheter, men ikke blir offentlig tilgjengelig for sivilsamfunnet og allmennheten. Det vanskeliggjør vanlige folks mulighet til å se hva selskapene bedriver og å holde egne myndigheter til ansvar, mener Bu.

En helsearbeider veier et barn i Xai Xai i Mosambik. I Mosambik er skatteunndragelsen anslått til drøyt 8 dollar per person i året, mens helseutgiftene per person er 12 dollar, ifølge Redd Barna. Skattepengene kunne finansiert alle vaksiner, hele malariaprogrammet, og gitt fødselsassistanse til alle kvinner.

Ifølge henne har ikke alltid afrikanske land reell mulighet til å gå utenfor OECDs avtaler.

– OECDs mønsteravtaler er sofistikerte og vanskelige å håndtere. En studie på skatteavtaler i utviklingsland fra tidligere i år konkluderte med at mange utviklingsland ville vært bedre tjent med å ikke inngå skatteavtaler, sier hun

– De afrikanske landene har i tillegg ofte svake skattemyndigheter som har vanskelig for å stå imot presset fra utlandet om å inngå avtaler som ikke er fordelaktige for dem.

Les også

Tømmer fattig by for diamanter. Pengene havner i skatteparadiser.

Nei fra Norge

– Finansdepartementet er enig i at Norge fortsetter å støtte arbeidet for å styrke det internasjonale skattearbeidet i FN, sier statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Finansdepartementet. Det er likevel ikke aktuelt å flytte arbeidet ut av OECD.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet påpeker at Norge aktivt deltar i internasjonalt samarbeid om skatt både i OECD og FN.

– Vi mener det er viktig at alle FNs 193 medlemsland kan få et styrket forum for internasjonalt skattesamarbeid i FN, der ikke minst utviklingsland deltar på likt grunnlag, sier han.

– Det er likevel ikke ønskelig, aktuelt eller mulig å flytte arbeidet med internasjonale skattespørsmål ut av OECD. Arbeidet som OECD gjør på skatteområdet står ikke i en motsetning til arbeidet som gjøres i FN.

Han mener samarbeidet i OECD har gitt gode resultater, også for utviklingsland fordi OECD inkluderer dem i arbeidet.

– Åpenhet er en kjerneverdi i OECD og bekjempelse av skatteunndragelser er høyt prioritert i organisasjonen. Arbeidet for bindende internasjonale avtaler for utveksling av skatteinformasjon har hatt betydelig framgang takket være OECDs pådriverrolle, skriver han i en epost.

Les også

En gladnyhet fra Sør-Afrika | Per Kristian Haugen

– Svært vanskelig å endre det internasjonale skattesystemet

– OECD bestemmer ikke skattereglene, men lager såkalte mønsteravtaler. De er så basis i forhandlingene mellom enkeltland, forklarer professor i rettsvitenskap Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI.

Han mener det er ønskelig, men svært vanskelig, å endre det internasjonale skattesystemet slik at skatteplanlegging blir vanskeligere. Han har liten tro på at OECD-landene er interessert i å legge om hele det internasjonale skattesystemet. Men han er heller ikke overbevist om at FN kan gjøre jobben.

– FN kan ikke nødvendigvis få konsensus om bedre avtaler enn OECD. FN har ingen sterk tradisjon på skatteområdet, og mange land er langt mer skeptiske til FNs kompetanse enn Norge, sier Gjems-Onstad.

Saken fortsetter under bildet

Redd Barna, Tax Justice Network og Kirkens Nødhjelp vil ha et langt sterkere FN når det gjelder skatt, istedenfor at de rike landene bestemmer skattereglene gjennom OECD. Ekspertene er uenig i om det er en god idé.

– Mange u-land kan lett bli «lurt»

BI-kollega og høyskolelektor Eivind Furuseth, ser ikke like mørkt på FNs rolle i å utforme et bedre internasjonalt system.

– Det er fornuftig at FN kommer sterkere på banen, mer ressurser her kan styrke utviklingslandenes posisjon. FN var ledende på skatteavtaler før OECD overtok rollen som standardsetter, sier Furuseth.

Han understreker at afrikanske land er representert i utvalgene som jobber med skatt i OECD. På den måten kan de legge fram sine synspunkter og interesser selv om de formelt ikke er medlem av organisasjonen.

– Men et sterkere FN kunne kanskje tatt enda mer hensyn til utviklingslandenes synspunkter. Vi ser at mange av utviklingslandene har skatteetater med lav kompetanse og lett kan bli «lurt», sier Furuseth.

Les mer om

  1. Panama Papers
  2. FN
  3. OECD
  4. Skatteparadis
  5. Finansdepartementet
  6. Skatteunndragelse