For fem år siden ble Statoils anlegg i Algerie angrepet av terrorister – nå investerer statsselskapet 1,85 milliarder og forlenger kontrakten

Statoil inngikk før jul en kontrakt om å delta i fem nye år i gassproduksjonen i In Amenas i Algerie.

Dette gassanlegget som i 2013 ble utsatt for terrorangrep har Statoil nå bestemt seg for å investere 1,8 milliarder kroner i.
  • Alf Ole Ask

– Vi signerte en forlengelse av produksjonsdelingskontrakt (Production Sharing Contract, PSC) for In Amenas i desember i fjor, skriver informasjonssjef Erik Haaland i Statoil til Aftenposten i en e-post.

I januar 2013 ble minst 23 gisler, deriblant fem nordmenn drept i terroraksjonen ved Statoil anlegg i landet.

Det er BP og det algeriske nasjonale oljeselskapet Sonatrach som står bak joint venture-prosjektet for å drive gassfeltet In Amenas i ørkenen ikke langt fra grensen til Libya.

Haaland skriver at forlengelsen er på fem år og gjelder frem til 2027.

Statoil-sjef Eldar Sætre forlenger Statoils engasjement i Algerie.

– Rammen for nye investeringer er rundt 500 millioner dollar eller 3,9 milliarder kroner, og Statoils andel av dette er 235 millioner dollar (1,85 milliarder kroner), opplyser han.

Ifølge en diplomatisk rapport fra den norske ambassaden i Algerie skal det bores «om lag 60 nye brønner, utbedre lagringsfasiliteter, og gjennomføre et kompresjonsprosjekt.»

Det har tatt 18 måneder å sluttføre forhandlingene.

Økt risiko?

Ifølge rapporten fra den norske ambassaden falt Algerie 10 plasser på Verdensbankens rangering av land det er lett å gjøre forretninger i. Landet ligger nå på 166 plass av 190 land.

«Landet får spesielt lav karakter i kategoriene handel over grenser, tilgang til kreditt, og beskyttelse av minoritetsinvestorer,» heter det i rapporten.

– Viser ikke Verdensbankens oversikt at den politiske risikoen ved å investere i Algerie har økt?

– Statoil vurderer en rekke typer risiko når det gjelder våre aktiviteter utenlands, inkludert politisk risiko. Vi har etablerte rutiner for dette og benytter oss av både intern og ekstern kompetanse når vi gjør våre vurderinger. Det er ingen endring i vår vurdering av aktiviteten i Algerie, skriver Haaland.

Ifølge rapporten fra den norske ambassaden er det lettere for store selskaper som Statoil å lykkes i Algerie, enn mindre bedrifter. Grunnen til dette er de store bedriftenes evne til å være langsiktige og bidra til å ansette folk lokalt.

Vaktpost på vei til In Amenas-anlegget.

Stryk av granskerne

Granskingen etter terroraksjonen viste at Statoil manglet forståelse for og ikke hadde prioritert sikkerhet godt nok. I rapporten slo granskerne fast at det er terroristenes ansvar at liv gikk tapt. Men samtidig står sikkerhetsforståelsen i Statoil til stryk.

«Sikkerhet er generelt sett dårlig forstått i Statoils ledelse. Konsekvensen er at dette ikke er blitt prioritert godt nok,» het det i rapporten.

Statoil har etter terrorangrepet for fem år siden redusert antall ansatte som faktisk jobber ved anlegget, og sikkerhetssituasjonen er krevende:

– Vi overvåker og vurderer situasjonen i Algerie kontinuerlig og fortsetter implementeringen av sikkerhetstiltak for å redusere sårbarheten og sannsynligheten for uønskede hendelser relatert til vår virksomhet i Algerie. All utplassering av personell er gjenstand for en grundig risikovurdering. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke gå inn i hvilke tiltak vi gjør og hvilken bemanning vi har på hver enkelt lokasjon, skriver Haaland i en e-post.