Økonomi

Norges Bank: Kutter renten til 0,50 prosent

Norges Bank setter ned styringsrenten fra 0,75 prosent til 0,5 prosent, og utelukker ikke negativ rente senere.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kuttet styringsrenten. Flere økonomer har spådd at renten vil nærme seg null innen utgangen av året.
  • Roar Østgårdsgjelten

Rentekuttet på 0,25 prosentpoeng var ventet.

Kronekursen steg umiddelbart etter at rentebeslutningen ble kjent. Dermed blir andre lands valutaer billigere for nordmenn på ferie eller opphold i utlandet.1 euro kostet 9,42 kroner — 8 øre lavere enn onsdag, 1 dollar 8,32 kroner - ned 15 øre fra Norges Banks midtkurs onsdag og 1 pund 11,90 - 17 øre lavere enn onsdag. 100 svenske kroner kostet 102,10 kroner mot 103 kroner onsdag.

Senere på formiddagen ble kronekursen noe svakere.

— Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, vil hovedstyret likevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ, skriver Norges Bank i en melding etter gårsdagens rentemøte.

Flere økonomer mener Norges Bank kommer til å senke styringsrenten ytterligere senere i år, noen mener helt ned i null i løpet av året.

Svakere økonomisk vekst

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Han peker på at veksten internasjonalt ser ut til å bli noe lavere enn ventet, og rentene ute har falt.

Utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn lagt til grunn, og arbeidsledigheten vil trolig stige noe, påpeker sentralbanken.

Flere rentekutt mulig

Svekkelsen av kronen har løftet veksten i konsumprisene. Lønnsveksten i år ser ut til å bli lavere enn i fjor. Etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta, mener Norges Bank.

– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sier Olsen.

Lavere renter kan gi økt sårbarhet i det finansielle systemet. Når styringsrenten nærmer seg en nedre grense, øker også usikkerheten om virkningen av pengepolitikken.

«Trår varsomt»

Det taler nå for å gå mer varsomt frem i rentesettingen, påpeker sentralbanken.

Her kan du lese økonomenes vurderinger:

Les også

Eksperten kaller sentralbankens lavrente-race et eksperiment

Bekymret for prispress på boliger

Bransjeorganisasjonen Norges Eiendomsmeglerforbund har forståelse for rentekuttet med tanke på den generelle økonomiske situasjonen, men er redd det vil gi bivirkninger i boligmarkedet.

— Vi er bekymret for at dette vil forsterke prispresset i regioner med lav ledighet, høy kjøpekraft og høyt press i boligmarkedet. Rentemedisinen kan gi kraftige bivirkninger i deler av boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en pressemelding.

Negativ rente

Styringsrenten er innskuddsrenten på bankenes kortsiktige pengeplasseringer i sentralbanken. Renten fungerer også som referanse når bankene bestemmer sine utlåns- og innskuddsrenter.

Flere sentralbanker - Japan, eurolandene i EU, Sveits, Sverige og Danmark - har allerede innført negative renter.

Les mer:

Les også

«Super-Mario» kutter minusrenten enda mer

Norges Bank kuttet renten to ganger i fjor — fra 1,25 prosent til 0,75 prosent.

Siden den globale finanskrisen i 2008 har Norges Bank regulert renten 16 ganger.

Les økonomiredaktør Ola Storengs kommentar:

Les også

«Hvor mye under null kan egentlig renter bli?»

Først ble renten senket fra 5,75 prosent sommeren 2008 til 1,25 prosent i juni 2009. Senere ble renten satt opp til 2,25 prosent i mai 2011. Etter det er renten kuttet fem ganger.

Les også

  1. Stiger valutakursen igjen, kan lønnsnedslag komme på dagsordenen

  2. Nå er det «alles kamp mot alle» som gjelder i pengeverden

  3. Norsk økonomi har stoppet opp