Økonomi

Norges Bank holder renten uendret

Norges Bank endrer ikke renten. Men den første renteøkningen er fremskyndet til høsten 2018.

Det er utsikter til langvarig lav rente fra sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør som han har lovet på forhånd: Holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

«Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt noe under et normalt nivå. Det er utsikter til at prisveksten holder seg lavere enn 2,5 prosent de neste årene». skriver Norges Bank i sin pressemelding.

Prognose for renten

Banken kommer også med nye prognoser for styringsrenten til 2020.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Olsen.

Det er samme formulering som forrige gang han la frem prognoser. Det var i september.

Likevel justerer han prognosen litt. Den første renteøkningen kommer tidligere enn Olsen la til grunn i september.

«Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten», står det i pressemeldingen.

I sine prognoser skriver banken at styringsrenten blitt liggende uendret «frem til høsten neste år». Deretter vil den øke til «omkring 1,5 prosent i 2020».

USA økte renten

Dermed holder Olsen ikke følge med sin amerikanske kollega Janet Yellen. Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) økte onsdag sin styringsrente til 1,25–1,50 prosent.

Dermed er den amerikanske renten hevet en god del fra bunnen på 0–0,25 prosent, der den lå i mange år etter finanskrisen.

Pressemeldingen fra Fed refererte til at arbeidsmarkedet har fortsatt å styrke seg og at den økonomiske aktiviteten har økt, løftet av økt investeringsvekst.

Rentebeslutningen fra Norges Banks hovedstyre ble offentliggjort klokken 10 torsdag. Styringsrenten har vært holdt uendret siden 15. mars i fjor.

Med dagens beslutning har Norges Banks styringsrente vært holdt uendret i 11 rentemøter på rad.

 • Det mest blir normalt i norsk økonomi mot 2020, unntatt renten:
Les også

Norsk økonomi: Bryter fartsgrensen med unormalt lav rente

Oppjusterer prognosene

Banken kom torsdag formiddag også med nye prognoser for norsk økonomi til 2020.

Allerede i 2019 vil økonomien komme over kapasitetsgrensen. Dette tiltar i 2020. Det blir økt press i norsk økonomi, men renten forblir lav.

Disse prognose viser en bedre utvikling for norsk økonomi enn i de forrige prognosene:

 • Norges Bank spår at ledigheten vil falle raskere. Målt ved SSB-metoden som prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg på Nav faller den fra 4,2 prosent i år til 3,3, prosent i 2020.
 • Veksten i Fastlands-Norge er oppjustert og blir de to neste årene høyere enn i år. Men vekstraten faller i 2020
 • Prognosen for prisveksten er oppjustert ganske mye, men kommer over 2 prosent først i 2020.
 • Lønnsveksten er oppjustert omtrent like mye som prisveksten. Dermed ligger det an til at veksten i reallønnen blir høyere hvert år til 2020.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Federal Reserve
 3. Norges Bank