Økonomi

På overflaten ser norsk økonomi fin ut. Men i industrien foregår en blodrød omstilling.

ÅLESUND/HARØYA/OSLO (Aftenposten): Store deler av industrien blør fortsatt etter oljeprisfallet i 2014. Underskuddene i fjor ble ytterlige forverret. I andre næringer strømmer derimot pengene inn.

Det er betraktelig stillere på anleggsområdet til I.P. Huse på Harøya i dag enn under offshoreboomen. – Men vi må hele tiden være forberedt på slike sykluser, sier adm. direktør Morten Hopland.
 • Sigurd Bjørnestad
  Journalist
 • Arnfinn Mauren

De store tallene viser at norsk økonomi går bra, målt gjennom vekst og sysselsetting. Men under overflaten er virkeligheten langt mer sammensatt.

Svært gode og svært dårlige tall opptrer side om side for 2018.

Statistisk sentralbyrås tall for driftsresultater forteller historiene om de ulike næringenes ferd gjennom oljeopptur til 2014 og nedturen som fulgte etterpå:

 • Ressursnæringene fiskeri, oppdrett og kraftproduksjon går stadig bedre.
 • Innenlands transport, matindustri og leverandørindustrien til olje og offshore har hatt sterkt fallende driftsresultat.
 • Særlig i industrien som leverer direkte eller indirekte til oljevirksomheten, har driftsresultatet gått fra eventyrlig bra for noen år siden til svært dårlig i fjor.
Platearbeider Jonas Kristiansen (t.h.) ved I.P. Huse begynte i jobben da alt var på topp. Men han føler fortsatt at han har en trygg arbeidsplass. – Tidene har endret seg, men jeg har egentlig ikke vært bekymret for jobben, sier han.

På Harøya, nord for Ålesund, mistet hjørnesteinsbedriften I.P. Huse tre fjerdedeler av omsetningen i løpet av fem år.

– Jeg håper at 2017 var bunnåret, sier administrerende direktør Morten Hopland mens han spaserer over anleggsområdet.

Bedriften har rundt 120 ansatte og produserer vinsjer til maritim bruk. Både oljeselskaper, rederier og skipsverft er blant kundene.

Les også

LES OGSÅ: Industriansatte tok et stort jafs av kaken i fjor

Industrien sliter

SSBs lange betegnelse «produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner» dekker blant annet bedrifter som leverer innmaten til skip, plattformer og oljeinstallasjoner.

I denne mangfoldige kategorien jobber nesten 60.000 personer. Det er mer enn hver fjerde ansatte i norsk industri.

Denne leverandørnæringen hadde mange svært gode år med høye oljepriser frem til 2014: Det samlede driftsresultatet i næringen har etterpå stupt fra 13–14 milliarder kroner til en minus på 4 milliarder kroner i fjor.

– Næringen har sterkt pressede marginer til kunder i olje- og gassindustrien. Den er også inne i en omfattende omstilling for å finne flere markeder. Underveis er lønnsomheten dårlig, sier direktør Knut E. Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri.Driftsresultatene i store norske næringer før og etter oljenedturen (Kilde: SSB):

Næring2014. Mrd. kr2018. Mrd. krEndring 2014-18. Prosent
Fiske og oppdrett18,232,377,5
Matindustrien3,02,0−33,3
Metaller (aluminium)0,84,3437,5
El. utstyr og maskiner12,7−4,2−133,1
Verftsindustri−0,11,7-
Kraftproduksjon26,247,280,2
Transport ekskl. utenriks sj.f.23,65,6−76,3
Bygg og anlegg47,453,011,8
Varehandel og bilverksted37,155,349,1
Overnatting og servering6,49,142,2
Faglig, vitensk. og tekn tj.yting30,722,8−25,7
Forretn.m. tj.yting11,95,0−58,0

Omsetningen stupte

I de mest hektiske årene sto svære vinsjer oppstilt på kaia hos I.P. Huse, klare til å bli skipet ut i verden.

Da offshorekrisen slo inn, skrumpet ordretilgangen. I 2012 hadde bedriften 1,2 milliarder kroner i omsetning og et driftsresultat på 185 millioner kroner. I 2017 var omsetningen nede i 286 millioner. Driftsresultatet viste minus seks millioner.

– På det mest hektiske hadde vi døgnkontinuerlig drift her. Nå har vi bare vanlig dagskift, forteller adm. direktør Morten Hopland i I.P. Huse.

Milliarder i minus

En av utstyrsprodusentene som har hatt de rødeste tallene de siste årene, er det norske selskapet til Rolls-Royces marinedivisjon. Det har rundt 1600 ansatte totalt og hovedkontor i Ålesund.

– Det er ingen hemmelighet at utstyrsleverandørene har vært hardt rammet av offshorenedturen. Vi har vært gjennom tøffe tak, erkjenner kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk i Rolls-Royce Marine.

– Det er aldri behagelig når motgangen slår mot deg, sier kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk i Rolls-Royce Marine.

I toppårene hadde selskapet en årlig omsetning på over ti milliarder kroner og noen hundre millioner i overskudd. Nå er omsetningen mer enn halvert, og i 2016 og 2017 hadde selskapet et negativ driftsresultat på tilsammen 2,8 milliarder kroner.

Flere hundre ansatte i Rolls-Royce Marine har mistet jobben de siste årene.

Verft på vei opp

«Verftsindustrien» er en annen industrinæring som hatt store leveranser til oljenæringen.

Her er samlet driftsresultat på vei opp igjen etter noen magre år.

– De små verftene klarer seg best. De store verftene har slitt etter at bunnen falt ut av markedet for supplyskip. Båter for oppdrettsnæringen har vært et vekstmarked, men for de store tar det tid å omstille seg, sier Sunde i Norsk Industri.

Noen tjener mye penger

Ytterpunktet i motsatt ende av lønnsomhetsskalaen er fiskeri, havbruk og kraftproduksjon.

Oppdrettsnæringen har i flere år levd godt på høye laksepriser. 2018 var ikke noe unntak. Samlet driftsresultat i fiske og oppdrett ble bortimot doblet til godt over 30 milliarder kroner fra 2015 til 2016. Og der har det ligget siden.

Kraftproduksjonens driftsresultat følger været og kraftmarkedet ute i Europa. Prisen på den nordiske kraftbørsen steg med godt over 50 prosent i 2018. Det samme gjorde samlet driftsresultatet, som endte på hele 47 milliarder kroner.

Les også

LES OGSÅ: Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel

De to store

Disse blir likevel smånæringer sammenlignet med varehandelen og bygg/anlegg. Her jobber hver tredje av alle ansatte i næringslivet.

I takt med stadig mer vei og jernbane og heftig boligbygging har driftsresultatet i bygg og anlegg vist jevn stigning i mange år.

I varehandelen (inklusive bilverksteder) har driftsresultatet steget enda raskere.

Todelt i varehandel

Direktør Harald Andersen i bransjeorganisasjonen Virke Handel sier bildet i varehandelen er todelt.

– Grossister som leverer til næringslivet, har hatt gode resultater i flere år. Dette gjelder for eksempel bedrifter som leverer til bygg og anlegg, sier han.

Den andre delen av bildet er ikke like lyst.

– Tradisjonelle butikker på kjøpesentrene gjør det mye dårligere. I 2017 gikk én av tre kjeder som folk ser på kjøpesentrene, med underskudd, sier Andersen.Lys i tunnelen

Det er fortsatt tørke innenfor ankerhåndterings- og supplymarkedet, mens det har vært bedre i riggmarkedet.

Men hos I.P. Huse har de også fått en liten fot inn i landbasert virksomhet – som kraftindustrien. I 2018 økte omsetningen med 34 millioner, til 320 millioner kroner totalt.

– Vi begynner å få flere forespørsler, men det vil nok ta et par år før vi er der vi bør være, sier Hopland.

Det er ingen krisestemning på Harøya. Hjørnesteinsbedriften har gjennom gode år opparbeidet seg en solid egenkapital på over 700 millioner. Det gjør det mulig å overleve bunnår som 2017.

Også i Rolls-Royce Marine er det optimisme i dag. Selskapet blir nå kjøpt opp av Kongsberg Gruppen, og de nye eierne kan i alle fall registrere en viss bedring i markedet det siste året.

– Vi har omstilt oss, og ordrebøkene er i ferd med å fylles igjen. Mye positivt har skjedd de siste to årene, sier kommunikasjonssjef Wollebæk.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Industri
 3. Leverandørindustri
 4. Oppdrettsnæring
 5. Offshore
 6. Oljeinvesteringer