Siemens-varsler Per-Yngve Monsen saksøker Fretex for ulovlig oppsigelse

Etter varsler om trakassering brukte Fretex og Frelsesarmeen 2,6 millioner kroner på en advokatrapport. Det var ikke nok, nå saksøkes virksomheten for usaklig oppsigelse.

Per-Yngve Monsen går til sak mot arbeidsgiveren Fretex, med påstand om at han ble straffet for å ha varslet om at en kollega ble trakassert.

I september 2016 skrev fire ledere i Frelsesarmeens attføringsbedrift Fretex Øst-Norge en bekymringsmelding til styret. De mente at kjedesjefen i Fretex ble dårlig behandlet av sin overordnede.

Nå hevder en av varslerne, Per-Yngve Monsen, at han ble usaklig oppsagt, og han går til sak mot Fretex.

Monsen har vært i samme situasjon før. I 2004 varslet han om samrøre mellom Siemens og innkjøpere i Forsvaret. Saken handlet om at Siemens skulle ha overfakturert Forsvaret. Siemens betalte tilbake en del penger, og ble til slutt frifunnet i saken.

Etter varslene i Siemens, ble arbeidsplassen omorganisert. Mens alle andre fikk beholde jobben sin, var det ikke lenger plass til Monsen. Han gikk til sak og vant, men slet på arbeidsmarkedet i ettertid. I 2008 fikk han Fritt Ords Pris.

Nå opplever han mye av det samme i Fretex. Selskapet har omorganisert virksomheten, og Monsen ble tilbudt det han mener er en langt dårligere jobb enn den han hadde.

Sammen med advokat Trygve Staff hevder han at det er en ulovlig gjengjeldelse for varslingen. Derfor går han til sak med krav om å få tilbake jobben – og få erstatning.

Mener kollega ble trakassert

I Siemens varslet Monsen om aktiviteter han mente var ulovlige, og som han fryktet å bli holdt ansvarlig for. I Fretex er varselet helt annerledes. Det gjelder en kollega som hadde jobbet i bedriften i 25 år og avansert til kjedesjef. Vedkommende følte seg tilsidesatt og trakassert av konsernsjef Trond Ivar Vestre.

Fra 2014 forsøkte han først å ta det opp med konsernsjefen, og etter hvert med styrelederen. Han sier han fikk to alternativer, enten måtte han innordne seg konsernsjefen – eller slutte.

Sammen med ledergruppen i Fretex Øst-Norge varslet Monsen om det de mente var trakassering av kjedesjefen. Monsen var ansattvalgt vararepresentant i bedriftens styre. Han reagerte på at varselet ikke ble tatt på alvor.

Byttet gransker

Per-Yngve Monsen forstår at han kan oppleves som konfronterende, men: – Da jeg så hvordan de behandlet varselet, ble jeg forbannet. Så roet jeg meg da de ville granske, sier han.

Med sin varslererfaring bidro Monsen til å sette opp en varslerkanal i Fretex. Selskapet skrev kontrakt med advokat- og rådgiverselskapet BDO. Men da Monsen og de andre varslet, grep styrelederen inn. Han mente at BDO-advokat Erling Grimstad var inhabil på grunn av et nært forhold til Monsen.

Grimstad henviser til taushetsplikten og at han har startet egen virksomhet, derfor vil han ikke uttale seg om saken. Men da han ble beskyldt for inhabilitet, skrev han til Fretex-styret:

«Min vurdering av styreleders innsigelser er at disse beror på en antagelse om en mulig kontakt mellom meg og Monsen som ikke har rot i virkeligheten. Likevel rokker slike spekulasjoner ved min uavhengighet, integritet og hederlighet som advokat i saken.»

Skrev rapport på 132 sider

Etter dette trakk Grimstad seg. Fretex engasjerte i stedet advokatfirmaet Grette. De nye granskerne leverte en rapport på 132 sider, med flere hundre siders bilag, til en kostnad av 2,6 millioner kroner. Rapporten konkluderer med at Fretex-ledelsen ikke har gjort noe galt.

Sammen med sin advokat mener Monsen at Grette-rapporten er et bestillingsverk og at konklusjonene er gale. De sier også at de er forbauset over forståelsen av arbeidsmiljøloven og paragrafen som skal beskytte varslere. Grette-advokatene mener at det ikke ble varslet om kritikkverdige forhold, derfor fortjener ikke Monsen vern.

En vanlig forståelse er at varselet må skje i god tro. Varsleren kan ikke alltid vite om det han eller hun ser på som kritikkverdig, virkelig er slik.

Fremstilles som kranglete

Advokatene i Grette legger vekt på at Monsen til tider har hatt en svært konfronterende stil. Det sier Monsen selv at han kan forstå.

– Men det er viktig å påpeke at jeg begynte forsiktig, for så å bli mer høyrøstet etter hvert. Jeg sa jo også at både konsernsjefen og styrelederen opptrådte i strid med arbeidsmiljøloven. Da jeg så hvordan de behandlet varselet, ble jeg forbannet. Så roet jeg meg da de ville granske.

Grettes daglige leder, Jacob S. Bjønnes Jacobsen, var ansvarlig advokat under granskingen. Han sier at han som advokat ikke kan gå i detaljer om oppdrag utført på vegne av klienter. Han vil heller ikke svare på Monsens anklager om at rapporten er et rent bestillingsverk.

Vil legge frem alle fakta i rettssaken

Konsernsjef Trond Ivar Vestre i Fretex AS sier selskapet vil legge frem alle fakta i saken i den kommende rettssaken.

– Vi har fulgt alle prosedyrer for varsling. Det er gjennomført en ekstern gransking av saken. En omfattende rapport konkluderer med at Fretex har handlet innenfor lover og regler og verdier og etiske retningslinjer i Fretex, sier han.

Vestre ønsker ikke å uttale seg nærmere i saken før den kommer opp i retten.