Nordmenn med høy inntekt er mest optimistiske

Lysten til å bruke penger på reiser og større anskaffelser er stigende blant nordmenn. Men forskjellene øker mellom dem med høy og lav inntekt.

Bortsett fra 2013 må vi tilbake til 2008 for å finne en tilsvarende reiselyst blant nordmenn som nå.
  • NTB

Optimismen stiger blant nordmenn over hele landet, både når det gjelder landets økonomi og egen privatøkonomi. Stadig flere sier at de vurderer et større innkjøp eller å bruke penger på reise, ifølge forventningsbarometeret som utarbeides av Finans Norge og Kantar TNS hvert kvartal.

Større gap

Ikke overraskende er det de med høyest utdannelse og høyest inntekt som er de største optimistene. Men bakgrunnstallene i undersøkelsen viser at forskjellen i fremtidstro mellom dem med høy og lav inntekt er i ferd med å øke.

– Det er bekymringsfullt. Når de med lavere utdanning og lavere inntekter ser mindre lyst på fremtiden, må det sees i sammenheng med økende digitalisering og omstilling. Dette indikerer jo at de som har høyest utdannelse føler seg best rustet for omstillinger i arbeidslivet, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge til NTB.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i næringsorganisasjonen Finans Norge.

Reiselyst

Reallønnsveksten har stått stille de siste årene, noe som ifølge Finans Norges analyse innebærer at folk har holdt igjen på forbruket sitt.

Det er indikatoren for reiselyst som stiger aller mest sammenlignet med forrige kvartal. Reiselysten er nå tilbake på samme nivå som før oljenedturen, og før det igjen må man tilbake til tiden før finanskrisen – i første kvartal 2008 – for å finne en tilsvarende reiselyst.

Hele landet

Også hovedindikatoren i undersøkelsen – der fem ulike parametere er slått sammen – viser en optimisme som ikke har vært like høy siden før oljeprisnedturen i 2014.

– Dette er et sterkt signal om at optimismen er bredt forankret i hele landet, sier Kreutzer, og viser til at spesielt Trøndelag og Nord-Norge skiller seg ut med en kraftig økning fra forrige kvartal.