Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til ekspertene!

Spørsmål: Bedriften jeg har jobbet i siden jeg var nyutdannet for 28 år siden, har nå nedbemannet og jeg var blant de mange som måtte gå. Jeg trodde at min ansiennitet ville beskytte meg, men fikk høre at min kompetanse var blitt overflødig. Jeg har fått god behandling og en bra sluttpakke med lønn i et år, og tenkte først at endelig måtte jeg finne på noe nytt og komme meg ut av komfortsonen. Jeg kjedet meg egentlig i jobben og var nokså lei miljøet.

Nå har jeg vært ledig i et par måneder. Først syntes jeg det var deilig å kunne gjøre alle de tingene jeg ellers aldri rakk, men nå begynner jeg å føle en stor tretthet, og føler meg som i et slags vakuum. Jeg er blitt helt initiativløs, leser ikke en gang stillingsannonser og tilbringer mest tid foran TV. Jeg skjønner at jeg må ta meg sammen, men vet ikke hvordan. Hva nå?

Mette Manus
Privat

Jobbeksperten: Å miste jobben etter så mange år er en enorm omveltning i livet ditt. Først så du det som en god mulighet til endelig å finne en mer interessant jobb i et nytt miljø, men så snek hverdagen seg inn på deg og du er ved å bli apatisk. Jeg vet jo ikke om du har fått noe hjelp i denne prosessen, men det er viktig at du kommer deg opp av sofaen og blir aktiv jobbsøker. Ingen finner deg, du må selv gå ut for å finne en ny jobb.

Vil gå over

Jeg håper du har en nær person å snakke med, men du trenger også noen som kan støtte deg i jobbsøkerprosessen. Tving deg til å komme deg ut, trene og oppsøke mennesker og situasjoner som gir deg energi. Bestem hver dag å gjøre en ting som løfter deg, så kan du øke på. Finn ut hva som motiverer deg og vit at denne «vakum-perioden» er en kort tid av ditt liv, og vil gå over.

Tenk gjennom hva du liker å gjøre. Hvilke arbeidsoppgaver har du trivdes best med, hvilke vil du unngå? Hva kan du tenke deg å gjøre mer av eller lære mer om? Prøv å forestille deg en drømmejobb og beskriv for deg selv hva den innebærer. Alt fra miljøet, oppgavene, utfordringene og din rolle. Skriv ned arbeidssteder hvor du kunne tenke deg å jobbe. Tenk bredt.

Verdifulle kontakter

Se så på nettverket ditt, det er mye større enn du tror. Kjenner du noen som jobber i en av disse bedriftene eller organisasjonene? Å ha en kontaktperson er verdifullt for da er det mye lettere å ringe og høre om bedriften tar imot åpne søknader.

Sørg for at du har en god CV og søknad. Det finnes mange maler og tips på nettet, eller oppsøk hjelp. Samtidig som du søker stillinger selv, kan du ta kontakt med bemanningsbyråer som vil jobbe for deg.

Det er nå du har sjansen til å finne en jobb du virkelig kan trives i. Det er nå du får den endringen du har higet etter. Men du må selv motivere deg til å gjøre noe aktivt slik at du når målet ditt. Jeg ønsker deg lykke til!

Mette Manus

AFP og alderpensjon

Spørsmål: Får jeg pensjonsopptjening når jeg går av med AFP eller taper jeg pensjon fra fylte 67 år hvis jeg slutter nå?

A.H. 62

Alexandra Plahte
Ukjent/Aftenposten

Jobbeksperten: Det kommer faktisk an på hvilken AFP-ordning du er omfattet av – offentlig eller privat AFP — og hvorvidt du tenker på pensjonsopptjeningen din i folketrygden eller tjenestepensjonsordningen gjennom jobben.Er du omfattet av AFP-ordningen i privat sektor kan du starte uttak av denne selv om du fortsetter i full jobb. I så fall får du pensjonsopptjening både i folketrygden og tjenestepensjonsordningen fordi du fortsatt jobber, altså uavhengig av om du har startet uttak av AFP eller ei. Velger du imidlertid å slutte helt, får du hverken pensjonsopptjening i folketrygden eller i pensjonsordningen gjennom jobben.

Er du derimot ansatt i offentlig sektor gjelder andre regler. For å nyte godt av AFP-ordningen der må du slutte helt eller delvis før fylte 67 år. Når alderspensjonen din fra NAV skal beregnes får du godskrevet pensjonsopptjening for de første tre 3 årene med AFP (frem til 65 år). Hva gjelder tjenestepensjonsordningen gjennom jobben, opparbeider du deg ikke pensjonsopptjening i denne dersom du går av med full AFP. Har du imidlertid minst 30 års opptjening i full stilling allerede, vil fratreden ved fylte 62 år ha marginal betydning for tjenestepensjonen din fra fylte 67 år. Forskjellen vil i såfall ligge i hva pensjonen din skal regnes ut i fra ved fylte 67 år (pensjonsgrunnlaget ditt). Jobber du til 67 år vil det være lønnsreguleringen i perioden som avgjør sluttlønnen din (pensjonsgrunnlaget som pensjonen beregnes ut i fra). Velger du derimot å fratre med AFP, får du oppregulert pensjonsgrunnlaget ditt årlig tilsvarende reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Sistnevnte trenger imidlertid ikke bety lavere alderspensjon ettersom det avhenger av hva regulering av lønnen din ville vært i forhold til reguleringen av folketrygdens grunnbeløp.

Konsekvenser fratreden med AFP får for din alderspensjon, er med andre ord avhengig av hvilken AFP-ordning du er omfattet av.

Alexandra Plahte

Leder pensjon, Gabler Steenberg & Plahte

Hva betyr det å være robust og endringsvillig?

Spørsmål: Hva mener arbeidsgivere når de i annonseteksten sier at rett kandidat må være robust og endringsvillig? Betyr det at jeg må være forberedt på at hverdagen er uforutsigbar, og at jeg kan få helt andre arbeidsoppgaver enn de som kommer frem i jobbannonsen og i stillingsbeskrivelsen?

Jobbeksperten: Det er ikke godt å si hva arbeidsgiver mener når det blir skrevet på denne måten, men robusthet defineres normalt som din evne til å håndtere stress og motgang, så dette høres jo definitivt ut som en rolle som kan være ganske utfordrende til tider.

Det er flott at arbeidsgiver er åpen og ærlig om at organisasjonen står foran en rekke endringer, og også er bevisst på at disse kan komme til å gjøre vondt. Når det er sagt så henger evnen til å ta inn over seg endringer og robusthet tett sammen. Vi mennesker er ikke veldig glade i endringer, og vi møter som regel endringer med en viss motstand samtidig som vi opplever dem som motgang. Evnen til å håndtere motgang på en konstruktiv måte en svært verdifull personlig egenskap i dagens arbeidsmarked.

Dersom du i din søknad eller i intervjuet kan vise til eksempler på jobbmessig motgang og vanskelige situasjoner som du har håndtert og løst på en konstruktiv måte så vil dette være med på å bygge opp under ditt kandidatur til denne stillingen.

Lykke til!

HilsenGuri Larsen