Økonomi

Lunders advokat: - Lunder har blitt avlyttet intenst

Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder, som er siktet for korrupsjon, holdt pressekonferanse med sine forsvarere i dag klokken 12.

  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

Økokrim pågrep Lunder onsdag 4. november under siktelse for korrupsjon. To dager etterpå ble han fremstil for varetektsfengsling, noe tingretten avslo.

Økokrim anket saken til lagmannsretten, men sent i går kveld ble Jo Lunder løslatt fra varetektsfengseletter at lagmannsretten avslo anken.

Du kan like gjerne sette deg inn i Telenor-saken først som sist :Dette er Telenor-saken på to minutter

— Det er en pressekonferanse som avholdes i strid med alle velmente råd fra medierådgivere, sa Cato Schiøtz ved innledningen.

Han sier at Jo Lunder vil gi innsyn og "transparens" i saken.

Schiøtz sier at han vil innlede med en redegjørelse for hele komplekset. Han sier det er svært sjelden at Økokrim ikke får gjennomslag for begjæring om varetekt.

Klare grenser

Advokaten presiserer at retten ikke en gang fant "sannsynlighetsovervekt" da den hørte saken om varetektsfengsling. Saken har vært oppe i to instanser. Lagmannsretten satte ham fri tirsdag.

Schiøtz sier at i 2006 var korrupsjon et tema i styret i Vimpelcom. Lunder var en av ni styremedlemmer. Han satt der som uavhengig fra eierne Friedman og Telenor.

— Det Økokrim gjør, er å fortie hva som var Lunders holdning, slik det frmkommer i styrereferatene.

Økokrim har utelatt Lunders spørsmål og holdning, hevder Schiøtz.

— Lunder var krystallklar på at her må man være forsiktig, sier han.

Midt i august 2011 kom en Telenor-ansatt til Lunder og fortalte at det "luktet vondt" av engasjementet i Usbekistan.

Lunder tok timeout, stanset utbetalingene og initierte en gransking. Det tok ca. en måned.

— Så må man spørre seg selv, var dette adekvat oppførsel, eller smakte det av årvåkenhet? Svaret gir seg selv, hevder Schiødt.

Han hevder at Økokrim ikke har imøtegått Lunders forklaring.

I september kom resultatet av undersøkelsene, ingen kunne bekrefte at det var forhold som gjorde at avtalen ikke kunne inngås.

Intens overvåking

Schiøtz ber Økokrim svare på om det er noe å bemerke til dette.

— Lunder har vært gjennom en omfattende periode med intens telefonovervåkiung, sier advokaten.

Det var Nederlandsk politi som sto for avlyttingen.

Han hevder at det ikke kom et eneste tegn på at Lunder har deltatt i korrupsjon, eller har noe å skjule.

Advokaten hevder at Økokrim selv sier de ikke vet hva konklusjonen på undersøkelsene var.

- Så veltes risikoen for Økokrims uvitenhet over på Lunder.

Han mener det ikke er slik man bedriver korrupsjon. Advokaten mener at Lunder gjorde det ledelsen i Yara skulle gjort. De er dømt for korrupsjon i tingretten, men har anket.

Da Svensk TV avdekket mulig korrupsjon i 2012, satte Lunder igang en ny gransking. Amerikanske advokater holdt på i et år.

Etter denne granskingen gikk man gjennom firmaet i Usbekistan, og sparket en person.

Siden har amerikansk og nederlandsk politi startet etterforskning. Han har aldri vært mistenkt eller siktet i disse granskingene, hevder advokaten.

- Hvis de mener han er helt perifer, hvordan kan da Økokrim gripe inn, kaste ham på glattcelle, uten å ha gjort hjemmeleksen sin?

Schiøtz kan ikke forstå at Lunder nå kan påvirke vitner og forspille bevis, slik Økokrim hevder.

Totalt ødeleggende

— Selskapet er sannsynligvis, det er mine ord, involvert i korrupsjon. Da er det nødvendig for Lunder å uttale seg, sier advokaten.

Han hevder at saken er totalt ødeleggende for Lunders gode navn og rykte.

- Pressens kritiske rolle bør være likt fordelt overfor Lunder og Økokrim, så langt har Økokrim sluppet veldig lett unna.

Lunder tok kontakt for ca en uke siden, da Vimpelcom-saken ble diskutert i Stortinget. Han ville rydde opp i "misforståelser", sa han til Økokrim.

- Jeg pleier ikke være naiv, men det var jeg her, jeg trodde at Økokrim ville la ham gå. For her var det ingen bevis.

Schiøtz hevder at enhver advokat ville fått Lunder ut av varetekt. På grunn av at Lunder gjorde så godt rede for seg. Allikevel har han fått fem døgn i varetekt.

— Ingen kan forstå hvilken sor, opprørthet og slit det er å oppleve slik.

Lover etterspill

Schiøtz hevder at Økokrim har opptrådt sjokkerende, og lover at det skal få et etterspill. Han sier at erfarne strafferettsjurister på advokatkontoret er sjokkert over at det bare er påstander og insinuasjoner.

Han mener at en av lagrettsdommerne lot seg lure av Økokrim.

- Økokrim har forlist noe av den tillit de har bygget opp i korrupsjonssaker.

Schiøtz mener at domstolene kan spille en tvilsom rolle, når de skal "sende signaler" til samfunnet. Da kan det ramme tiltaltes rettssikkerhet.

Han lurer på om Økokrim vil "vise handlekraft", og fortelle næringslivsledere at de må skjerpe seg.

- Vi vil selvsagt besvare alle spørsmål Økokrim måtte ha.

Men så forventer han at Økokrim kontakter sine kolleger i Nederland, for å lære hva de mener om Lunder.

Spørsmål fra pressen til Lunder:

- Mener du at alle steiner ble snudd i 2011?

— Jeg opplever at det arbeidet var grundig og godt.

— Jeg tok timeout og involverte to jurister.

— Jeg ba dem kommunsiere med sjefadvokaten i forretningsområdet der Usbekistan lå.

— Etter det var ikke jeg veldig involvert i selve prosessen. I tillegg engasjerte vi det amerikanske advokatfirmaet. Etter tre-fire ukers arbeid, hadde jeg anbefaling fra økonomi og finansdirektør, begge juristene på hovedkontoret og en skriftlig anbefaling fra vårt amerikanske advokatfirma. De konkluderte at dette var OK.

— Da hadde jeg en anbefaling fra alle som burde vite.

Lunder sier at han ikke vil forstyrre etterforskningen i Nederland og USA.

Han sier at han satte igang ny gransking etter at Svensk TV og Dagens Næringsliv begynte å grave i saken i 2012.

- Hva sier dette om kvaliteten på de tidligere granskingene?

— Ja, det kan du spørre om.

Han sier at det var klar beskjed om å gå ordentlig gjennom saken.

Han hevder at utbetalinger til Takilant i 2005-2006 også ble undersøkt og diskutert i styret. Utbetalingene ble sjekket av autoriteter på korrupsjon, sier han.

Takilant fikk store beløp fra Vimpelcom, det kontrolleres av en venninde av datteren til Usbekistans diktator.

- Ble styret informert om utbetalingfen i 2011?

— Eh, det var min beslutning, innenfor min fullmakt.

Han mener å huske at styret ble informert, men det diskuterte ikke saken. Styret ble informert om undersøkelsen som ble satt igang etter medieoppslagene i 2012.

- Du betalte flere titalls millioner dollar til et selskap du ikke visste noe om?

— Jeg var ikke kjent med at det var et slikt selskap som du beskriver nå i 2011. Vi fulgte rutiner med våre amerikanske samarbeidspartnere, og de kom til at det var OK.

- Ser du noe du tar selvkritikk for, som leder i Vimpelcom?

— Når man vurderer seg selv, må man se på situasjonen da, jeg opplever at i 2011 gjorde jeg det jeg skulle gjøre, brukte de riktige menneskene og ga riktig mandat.

— Vi vet jo foreløpig ikke om det har funnet sted korrupsjon. Det er det granskingene skal avdekke.

Avhengig av tillit

Lunder sier at om det var korrupsjon, så må man finne ut av hvordan det kunne skje uten skje uten å bli avdekket.

Om sin egen situasjon, sier han:

— For meg nå er det vanskelig å lede Fredriksen-gruppen, den er avhengig av tillit. Så jeg må nok be om permisjon.

Han sier at det ikke oppfattes som forhåndsdømming at John Fredriksen har permittert ham.

— Jeg har brukt hele min karrière på å skape tillit.

- Varslet du politiet om konklusjonen på rapporten fra 2013?

— Det ønsker jeg ikke å svare på.

Schiøtz sier at varsleren hadde kontakt med Vimpelcoms juridiske direktør, som lovet en full sjekk. Etter FCPA-regler.

- Hvordan opplevde du varslernes troverdighet?

— Jeg oppfattet at bekymringsmeldingen kom fra en person jeg hadde stor tillit til, og som hadde god grunn til å være bekymret. Derfor tok jeg det veldig alvorlig.

— Hva opplevde du at Vimpelcom fikk for de 30 millionene?

— Dette var en liten avtale, jeg tror Vimpelcom investerte 4 milliarder dette året. Så for denne utbetalingen, var ikke en stor sak. Men dette må vi se mer på, og diskutere med politiet.

Lunder hevder at styreprotokollene vil avsløre at han gang på gang har lagt vekt på at aktiviteten i Usbekistan må være lovlig. Han sier det var stor enighet om dette i styret.

Han sier at han ikke har sett dokumenter som knytter takilant til presidentdatteren i Usbekistan, bare spekulasjoner. Men han utelukker ikke at det finnes.

Lunder sier at han aldri har møtt diktatordatteren.

— Jeg har aldri vært i Usbekistan en gang.

Se video fra etter pressekonferansen da advokaten fortalte hvorfor han trakk linjer til Yara-saken

— Anken forkastes under tvil

Advokat Cato Schiøtz sa til Aftenposten tirsdag kveld at Jo Lunder var lettet og glad.

— Flertallet stadfester tingrettens vurdering av at det ikke er skjellig grunn til mistanke. De har gått inn i skyldspørsmålet, og sier at det ikke er sannsynlighetsovervekt for skyld. Det er en stor oppreisning, sier Schiøtz til Aftenposten.

Lagmannsrettens flertall, har: «under tvil kommet til at anken forkastes», står det i kjennelsen. Det var Økokrim som i utgangspunktet ville holde Lunder i fortsatt varetekt.

«Den videre etterforskningen vil måtte avklare den usikkerhet som foreligger med hensyn til hva Lunder visste, herunder omfanget og resultatet av de undersøkelser som han satte i gang før utbetalingen ble gjort.»

Les hele den dramatiske historien om Telenors investeringer i Øst her:

Les også

Slik ble Telenors investeringer i Russland til et mareritt for selskapet