EU-krav: Apple må betale 120 milliarder i straffeskatt

Apple må betale tilbake 13 milliarder euro (120 mrd. kr) i straffeskatt, konkluderer EU-kommisjonen. Apple anker avgjørelsen.

IT-giganten Apple må angivelig betale flere milliarder euro i straffeskatt.

EU-kommisjonen har konkludert med at den amerikanske IT-giganten Apple har mottatt ulovlig statsstøtte fra myndighetene i Irland, melder nyhetsbyrået Reuters.

Irland avviser at landets skattesystem innebærer ulovlig statsstøtte.

Avgjørelsen kan få store konsekvenser for skattlegging av flernasjonale selskaper i andre land, hevder interesseorganisasjonen Tax Justice Networ - Norge

EU-kommisjonen har siden 2014 gransket Apples skatteavtaler med Irland. Beløpet på 13 milliarder euro (120 mrd. kr) gjelder for perioden fra 2003 til 2014.

Ulovlig statsstøtte

EU-kommisjonen mener den lave skattesatsen som Apple har nytt godt av i Irland, utgjør ulovlig statsstøtte fordi selskapet har fått en fordel som ikke har vært tilgjengelig for andre selskaper.

– Denne avgjørelsen sender et klart signal. Medlemsstatene kan ikke gi urettmessige skattefordeler til utvalgte selskaper, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Apple har sitt europeiske hovedkontor i Irland.

Blir anket

Irlands finansminister Michael Noonan sier han er dypt uenig med avgjørelsen.

– Vårt skattesystem er basert på streng håndhevelse av loven, sier den irske ministeren.

Apple varslet tirsdag at EU-kommisjonens avgjørelse blir anket til EU-domstolen.

– Apple følger loven og betaler alle de skatter som vi skylder hvor vi har virksomhet. Vi kommer til å anke og vi er sikker på at avgjørelsen kommer til å bli satt til side, skriver det amerikanske selskapet i en melding.

EU-kommisjonens konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Har betalt mindre enn 2 prosent i skatt til Irland

Apple har betalt 2 prosent – eller mindre – i skatt i Irland og har hatt attraktive skatteavtaler med myndighetene i mer enn to tiår.

Den amerikanske storbanken JPMorgan har tidligere anslått at Apple kan komme til å måtte betale 19 milliarder euro i straffeskatt. Tidligere estimat har vært mellom 1 milliard euro og 8 milliarder euro.

I fjor måtte Apple betale 318 millioner euro i straffeskatt etter å ha blitt etterforsket for skattejuks i Italia.

USA: - EU opptrer som en overnasjonal skatteinnkrever

USA kritiserer EU

I forrige uke slo finansdepartementet i USA hardt tilbake mot EU-kommisjonens gransking av Apples, og andre selskapers, lukrative skatteavtaler i Europa. Amerikanerne mener at avtalene er en sak mellom selskapene og det enkelte land.

Finansdepartementet beskylder EU-kommisjonen for å opptre som «en overnasjonal skatteinnkrever», og antyder samtidig at EU går spesielt etter selskaper fra USA. EU-kommisjonen nekter på sin side for dette og påpeker at loven er lik for alle.

EU-kommisjonen har tidligere forklart at skatteavtalene mellom Dublin og Apple ligner på statsstøtte og derfor bryter med EUs reglerom et fritt indre marked.

Apple-sjef Tim Cook avviser at selskapet har mottatt ulovlig statsstøtte fra Irland.

Irland fjernet smutthull i skattereglene

«Dobbelt irsk»

Irske myndigheter har tidligere uttalt at de er sikre på at avtalene med Apple ikke er brudd med reglene for statsstøtte. Likevel har de fjernet smutthullet som gjør det lukrativt for Apple å operere i landet.

Multinasjonale selskaper har kunnet bruke et system kjent som «dobbelt irsk» for å flytte fortjeneste fra et land til et annet, der skatten er lavere.

Apple kan fremdeles nyte godt av ordningen, for endringen i skattereglene gjelder i første omgang nye selskaper.

Kan få store konsekvenser

EU-kommisjonens avgjørelse kan få store konsekvenser for internasjonal skattlegging av selskaper, fremholder Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Networ - Norge.

Også forholdet mellom USA og EU påvirkes av avgjørelsen, mener hun.

– Vi har i flere år sett at store multinasjonale selskaper har organisert seg på en måte som gjør at de tilnærmet betaler null skatt, som for de fleste virker urettferdig og galt, men som hevdes å være innenfor loven. Nå ser vi at stadig flere land, og i dag altså også EU, begynner å utfordre lovligheten i disse strukturene, skriver hun i en e-post.