Økonomi

Terje Søviknes overtar næring i historisk krise

2016 var ille, men 2017 blir året der tre av fire norske oljerigger blir slept til kai. Slik er ståa i oljebransjen Terje Søviknes nå overtar.

Mangeårig ordfører i Os, Terje Søviknes, tar over oljeministerposten på tampen av det som betegnes som «et svart år» for norsk oljebransje.
  • Stine Barstad
    Journalist

– Dette har vært et bunnår – et skrekkelig år for oljebransjen, rett og slett, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea når hun blir bedt om å oppsummere 2016 i oljebransjen.

Hun tror 2016 er året bransjen nådde bunnen. Men for deler av norsk offshorenæring blir 2017 trolig enda verre.

Dette er situasjonen Terje Søviknes, som overtok som olje- og energiminister tirsdag, må forholde seg til fremover:

Oljeprisen økte

Året begynte med bratt fall, og 20. januar nådde prisen bunnen. Da ble nordsjøolje handlet til 27,72 dollar fatet. Prisen hadde ikke vært lavere siden 2003.

Men så snudde det. I juni var prisen igjen over 50 dollar fatet. Og utover høsten har prisen variert i takt med forventningene til at OPEC skulle få til en historisk avtale om å kutte oljeproduksjonen. Den kom på plass siste dag i november.

Planen er å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat pr. dag. I tillegg har Russland sagt landet vil kutte 300.000 fat.

– Avtalen er veldig viktig, fordi den skaper mer optimisme, om ikke annet, sier Saltvedt.

Hun peker på at oljeprisen bare de siste par ukene har økt 20 prosent. Det gjør at flere nye oljeprosjekter nå ser bedre ut enn på lenge.

... men det gjorde også arbeidsledigheten

– Nå må bransjen ta støyten for oppturen vi har hatt i 10 år. Det kuttes mye på alle budsjetter, og investeringene faller kraftig. Men det er nok det store tapet av arbeidsplasser som har preget bransjen aller mest, sier Saltvedt.

Analytiker Truls Oma Erichsrud i DNB Markets har siden oljeprisen begynte å falle ført oversikt over hvor mange stillinger som har forsvunnet på norsk sokkel.

Ved inngangen til desember hadde tallet passert 40.000.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viste at ledigheten ved utgangen av året er høyere enn i samme periode i fjor, men at toppen kan være passert. Ledigheten var 0,2 prosentpoeng høyere i juli enn den var i november.

– Vi tror at arbeidsledigheten kan stige noe neste år. Dagens tall underbygger imidlertid at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets onsdag.

– Vil gå fra vondt til verre

Ifølge Norges Rederiforbund har rundt 10.000 av stillingene som har forsvunnet, blitt kuttet fra norske offshorefartøy og oljerigger.

Aftenposten har tidligere skrevet at tre av fire rigger vil stå uten kontrakt til neste sommer.

Det betyr at kun et titalls flyttbare rigger vil være i drift på norsk sokkel.

– Vi har hatt nedturer tidligere også, men noe sånt som dette har vi aldri sett. Nå ligger mer enn hvert fjerde offshorefartøy i opplag, og halvparten av riggene. Og det har skjedd i løpet av to år. Dette har vært et dramatisk skifte på kort tid, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Han peker på at samtlige norske rigger var i full aktivitet ved inngangen til 2015.

Bråstoppen i leteaktivitet og investeringer på sokkelen har rammet bransjen hardt. I tillegg har sanksjonene mot Russland gjort at norske fartøy har måttet returnere fra russisk sokkel. Regelendringer som følge av korrupsjonsskandalen rundt Brasils oljeselskap Petrobras har også sendt en rekke norske fartøy hjem.

– Neste år vil det gå fra vondt til verre, sier Henriksen.

Han sier stor overkapasitet av fartøy gjør at det vil ta tid fra oljemarkedet tar seg opp igjen, til det får utslag i prisene rederiene kan oppnå. Nå opererer mange rigger og skip med dagrater som ikke engang dekker driftskostnadene.

– En sånn situasjon kan vi ikke stå i veldig lenge, sier han.

  • Hør ukens podkast Aftenpodden om de nye statsrådene. Hør og abonner via iTunes på telefonen din her. Eller via desktop her. Finnes også i andre spillere.

... men produksjonen økte

Til tross for lavere olje- og gasspriser, ligger det an til at produksjonen av olje og gass på norsk sokkel øker også i 2016.

Ifølge konjunkturrapporten til bransjeforeningen Norsk olje og gass lå produksjonen ved utgangen av oktober 1 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Det er også gjort noen flere funn på norsk sokkel enn i fjor, selv om fangsten betegnes som «mager». Leteaktiviteten på sokkelen er redusert sammenlignet med tidligere år.

Så langt i år er det levert inn utbyggingssøknader for fem nye felt, og en siste søknad er signalisert innen utgangen av året.

Nylig avgåtte olje- og energiminister Tord Lien måtte legge seg langflat etter å ha invitert oljeselskapene til å ønske seg Lofoten da han sparket i gang 24. konsesjonsrunde under oljemessen ONS i Stavanger i høst.

Nye leteområder er delt ut – til stor støy

I april fikk 13 selskaper tillatelse til å lete etter olje i Barentshavet som del av 23. konsesjonsrunde. Det fikk miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom til å gå til søksmål mot staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf. Denne understreker statens forpliktelse til å verne om naturen og miljøet, også for fremtidige generasjoner.

Nylig avgåtte olje- og energiminister Tord Lien overrasket også med å invitere oljeselskapene til å ønske seg de omstridte blokkene Nordland 6 og Møre-blokkene som del av 24. konsesjonsrunde, selv om områdene er stengt for petroleumsaktivitet frem til etter 2017-valget.

Lien forsvarte først invitasjonen, og begrunnet den med behovet for kunnskapsinnhenting. Kort tid etter fikk han beskjed fra Erna Solberg om å snu, og la seg langflat. Områdene ble trukket tilbake.

– Opp som en løve, ned som en skinnfell. Det er vel et uttrykk som godt kan brukes om oljeindustrien de siste årene, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Så, hva med 2017?

– Jeg tror dette var bunnåret. Nå begynner man å se litt lys i enden av en veldig, veldig mørk tunnel, sier Thina Saltvedt.

Hun peker på at selskapene begynner å se effekten av de siste årenes kostnadskutt, og at oljeprisen ser ut til å legge seg på et noe høyere nivå.

Saltvedt regner med at oljeprisen vil ligge på mellom 55 og 60 dollar fatet, og har lagt inn et snitt på 57 dollar fatet for neste år.

Til sammenligning har oljeprisen så langt i år ligget på 45 dollar i snitt.

Hun er imidlertid enig med Henriksen i Rederiforbundet om at situasjonen i rigg- og offshoreskip vil bli et hakk verre før den blir bedre.

– Oljeselskapene ligger først i syklusen, derfor snur det tidligere hos dem. For leverandørindustrien ser det ganske svart ut også i 2017, sier hun.

Fallende etterspørsel?

Hun peker på at oljeinvesteringene vil falle også neste år. Men noe av kuttene kommer som følge av at det nå er blitt mye billigere å operere på norsk sokkel. Dermed faller ikke aktiviteten like mye som investeringsfallet skulle tilsi.

Samtidig er det ikke bare lave oljepriser som gjør at oljebransjen sliter. Hele næringen er under press fra flere hold:

Parisavtalen har gjort at oljeselskapene nå er under reelt press for å få ned klimagassutslippene.

– Samtidig begynte vi i 2016 for første gang også å snakke om at oljeetterspørselen har nådd toppen. Behovet for olje fremover vil se annerledes ut, og filosofien om at verden trenger olje i uendelig tid fremover, blir utfordret, sier hun.


Les mer om

  1. Oljebransjen
  2. Oljeproduksjon
  3. Leverandørindustri
  4. Opec
  5. Oljepris