Økonomer venter uendret rente fra Norges Bank torsdag

Norges Banks rente er nær null. Sentralbanksjef Øystein Olsen mener det skal mye til før den blir kuttet enda mer.

Torsdag kommer trolig sentralbanskjef Øystein Olsen (først), direktør Torbjørn Hægeland og direktør Ida Wolden Bache inn på rekke for å vurdere utsiktene for norsk økonomi.
  • Sigurd Bjørnestad

Som en del av førjulsstria offentliggjør Norges Bank torsdag årets siste rentebeslutning.

Banken legger også frem en ny analyse av økonomien med prognoser til 2019.

Sjeføkonomer og andre som lever av å følge med på slikt, spår at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

«Risikoen for at det går skikkelig dårlig i norsk økonomi er kraftig redusert, det gjør at Norges Bank trolig vil være mindre på framfoten i rentesettingen enn hittil», skiver sjeføkonom Kjetil Olsen i meglerhuset Nordea Markets i en kommentar.

«Mindre på framfoten» betyr nok at sentralbanksjef Øystein Olsen vil ta det rolig og la renten være uendret.

Slik var det i september

Den som skal prøve å forutsi Norges Bank beslutning vil vurdere om norsk økonomi har utviklet seg som forventet siden forrige analyse. Hvis den har det, vil rentebeslutningen trolig bli som tidligere varslet. Sentralbanker legger stor vekt på å være forutsigbare.

I september ble bankens renteplan tolket til at det var 40 prosent sannsynlighet for et rentekutt i første halvår neste år.

Samtidig skrev sentralbanksjef Olsen at slik utsiktene var da, «vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden.»

I sentralbankenes språkbruk er dette relativt klar tale.

Krefter i begge retninger

I sjeføkonomenes analyser før ukens rentemøte trekker flere små krefter i retning av lavere styringsrente:

  • farten i økonomien er noe lavere enn forventet
  • prisveksten i november falt mye og kom under Norges Banks prognose.
  • det er blitt dyrere for bankene å skaffe seg penger i markedet og boligrenten har økt uten vedtak i Norges Bank.

Andre krefter trekker i retning av økt styringsrente:

  • renteforventningen har steget hos Norges handelspartnere. Det drar i retning av at Norges Bank må følge etter for å hindre svekket kronekurs og dermed økt prisvekst
  • boligprisene har steget mer enn ventet og den farlige gjeldsveksten følger etter.

Olsen mer varsom enn ellers

Både Handelsbanken, Nordea Markets skriver i sine kommentarer om Norges Banks tidligere handlingsmønster. Det tilsier at styringsrenten burde vært kuttet nå eller vil bli kuttet frem mot sommeren.

Men meglerhuset DNB Markets og de to andre viser alle til formuleringer i den pengepolitiske rapporen fra september.

Der skriver sentralbanksjefen at usikkerheten om virkningen av rentesettingen øker «når styringsrenten er nær en nedre grense». Les: Når den er nær null.

Så trekker Olsen sin slutning: «Det taler for å gå mer varsomt fram i rentesettingen og reagere noe mindre på nyheter som endrer utsiktene for økonomien, ...».

Med andre ord: Det skal mer til enn ellers for at styringsrenten blir endret opp eller ned.

Legger frem en plan

Torsdag vil Norges Bank også legge frem en ny kurve for styringsrenten ut 2019. Den vil vise den mest sannsynlige styringsrenten fremover, gitt en rekke forutsetninger.

Sjeføkonomene tror Norges Bank torsdag legger frem nesten samme bane som i september. Forventningen er at torsdagens bane vil viser 50–60 prosent sannsynlighet for et rentekutt i første halvår neste år.