Økonomi

Norges Bank endrer ikke renten. Neste renteøkning i mars.

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjør som han har varslet: holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Neste renteøkning kommer i mars neste år.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret inn i 2019.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Ingen trenger frykte økt lånerente inn i julen.

Klokken 10 torsdag formiddag offentliggjorde hovedstyret i Norges Bank at styringsrenten blir holdt uendret på 0,75 prosent frem til neste rentemøte 24. januar.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Norges Bank legger også frem nye prognoser for økonomien til 2021.

Fem rentehopp på tre år

Som i september spår Norges Bank at styringsrenten blir satt opp til rundt 2 prosent ved utgangen av 2021. Det betyr fem renteøkninger på 0,25 prosentenheter hver i løpet av de tre neste årene.

Olsen sier på pressekonferansen at disse fem fordeler seg med to renteøkninger neste år, én i 2020 og to i 2021, slik utsiktene nå er.

Fortsatt oppgang

Om sin nye prognose for egen rentesetting til 2021 skriver Norges Bank:

«Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport

Det er fortsatt oppgang i norsk økonomi:

«Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent», skriver banken i pressemeldingen.

80.000 flere i jobb

– Stadig flere bedrifter i vårt regionale nettverk rapporterer om kapasitetsproblemer, sier direktør Ida Wolden Bache på pressekonferansen.

Hun sier rundt 80.000 flere personer har kommet seg i jobb i den økonomiske oppgangen som startet i 2016. Men i bedre tider er det også flere som melder seg i arbeidsmarkedet. Derfor har ikke ledigheten gått like mye ned.

Spår høyere ledighet

Til tross for at «oppgangen (...) ser ut til å fortsette», ser Norges Bank mer pessimistisk på utsiktene enn i september:

 • Det skjer en relativt stor oppjustering i prognosen for ledigheten. Den oppjusteres med 0,4 prosentenheter neste år og hele 0,6 prosentenheter i 2020. Dette betyr grovt regnet 10.000 og 15.000 flere ledige i de to årene.
 • Samtidig blir veksten i Fastlands-Norges produksjon justert ned for neste år og 2020.
 • Prognosen for bankens rentesetting er til 2020 er bare mikroskopisk nedjustert.

Renten er på vei opp

Norges Bank er nå inne i en periode med renteøkninger:

 • Styringsrenten ble holdt uendret på 0,5 prosent fra mars 2016 til september i år.
 • I september ble den satt opp til 0,75 prosent.
 • Også da varslet banken at styringsrenten blir satt sakte opp til rundt 2 prosent ved utgangen av 2021, gitt at økonomien utvikler seg som forventet.

Les også

 1. Sentralbanksjefen spår at de fleste vil få bedre råd selv om renten øker

 2. Økt rente spiser bare litt av forbruksveksten til 2021

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Rentemøte
 3. Øystein Olsen
 4. Norges Bank