Økonomi

Kinas gjeld kan utløse ny global krise

De mest gjeldstyngede landene i verden er blitt enda mer forgjeldet.Den raske gjeldsveksten i Kina kan utløse en ny global finanskrise, advarer Det internasjonale pengefondet (IMF).

Den kinesiske pengemengden har økt i takt med veksten i økonomien og økte låneetterspørselen.
  • Roar Østgårdsgjelten

Den forrige globale finanskrisen i 2008 ble utløst av en ukontrollert gjeldsvekst i det amerikanske boligmarkedet.

Siden den gangen har gjelden fortsatt å vokse i de rike industrilandene og vekstøkonomiene i verden med Kina i spissen.

Japan på topp

Japan er fortsatt det mest forgjeldede av de store industrialiserte landene. Men flere av eurolandene i EU står også høyt på listen over «gjeldsslaver» (se grafikk).

Les også om utsiktene for verdensøkonomien:

Les også

IMF: Nå går det mot (enda) mørkere tider

For eurolandene er lav eller negativ økonomisk vekst i kombinasjon med lav eller negativ prisvekst (deflasjon) en farlig blanding.

En slik utvikling kan ha en selvforsterkende effekt og utløse en langvarig stagnasjon. Japan opplevde dette på 1990-tallet.

Lehman-trussel

Kina er i dag særlig utsatt. Økonomer frykter både japanske tilstander og en Lehman Brothers-lignende krise. Konkursen i denne amerikanske storbanken i 2008 utløste den globale finanskrisen og nedgangstidene i de rike landene.

Ifølge beregninger foretatt av den britiske avisen Financial Times har den totale gjeldsbyrden i Kina økt fra 148 prosent av samlet produksjon i landet (bruttonasjonalproduktet) til 237 prosent i første kvartal i år.

Gjeldsspiralen

Tall fra Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS) – sentralbankenes sentralbank – viser at den totale kinesiske gjelden omregnet til amerikanske dollar er mer enn doblet siden 2010 – fra 11.610 milliarder dollar (95.000 mrd. kr) til 26.075 milliarder dollar (213.000 mrd. kr) i tredje kvartal i fjor.

Les om mer om usikkerheten i Kinas økonomi:

Les også

Kina: Massive støttekjøp for å hindre børskrakk

Ifølge BIS-tallene, som omfatter både statsgjeld, husholdningers lån og bedrifters gjeld (unntatt banker, forsikringsselskaper og andre finansselskaper) økte gjeldsbyrden i eurolandene samlet fra 255 prosent av BNP (bruttonasjonalproduktet) i 2010 til 270 prosent i tredje kvartal i fjor.

Tvil om statistikken

Det er knyttet stor usikkerhet til tallgrunnlaget og beregningene av den totale kinesiske gjelden og gjeldsbyrden som andel av landets økonomi.

I det siste er det også oppstått større usikkerhet om omstillingen av Kinas vekstøkonomi fra eksport og investeringer i industri— og eiendomsutbygging til økt forbruk og utvikling av tjenestesektoren innenlands.

Usikkerheten om utviklingen i Kinas økonomi utløste også det store børsfallet internasjonalt ved årsskiftet.

Tolkningene spriker

Økonomenes vurderinger av hva som skjer i Kina spriker.

— Alle store land med en rask gjeldsvekst har opplevd enten en finanskrise eller en forlenget avdempet økonomisk vekst, skrev investeringsstrategen Ha Jiming i den amerikanske storbanken Goldman Sachs i en rapport tidligere i år.

Jonathan Anderson, leder i rådgivningsfirmaet Emerging Advisors Group, frykter en Lehman-krise i Kina.

Han viser til at bankene som har stått bak en kraftig kredittekspansjon siden 2008, er blitt mer avhengig av kortsiktig finansiering gjennom salg av spareprodukter med høy avkastning fremfor stabile innskudd.

Kortsiktig finansiering

Som Lehman-konkursen viste i 2008 kan en slik form for kortsiktig finansiering raskt forsvinne når konkursene vokser og nervene blir tynnslitte, påpeker han.

— Med dagens ekspansjon er det bare et tidsspørsmål før noen banker kommer til å erfare at de ikke vil være i stand til å finansiere sine spareprodukter på en sikker måte. Og på dette stadium er en finanskrise sannsynlig, skrev Anderson i en rapport.

Andre økonomer mener den kinesiske sentralbanken har virkemidler for å avverge en krise.

Les om låneboblen som kan sprekke:

Les også

Verden har mer gjeld i dag enn før finanskrisen i 2008

Ved å tilføre bankene nok kontanter kan de sørge for at de er likvide selv om andelen misligholdte lån øker kraftig.

De frykter en gjeldsfelle som Japan opplevde på 1990-tallet med deflasjon (prisfall) og tilnærmet økonomisk nullvekst.

Les også

  1. Nå er det «alles kamp mot alle» som gjelder i pengeverden

  2. Hva skal USA og Kina gjøre om veksten ikke tar seg opp igjen?

  3. Er løsningen for verdensøkonomien å dele ut ekstra penger til alle?