Økonomi

Tyggiser kan virke hormonsforstyrrende

1903tyggisinni-chzBlKnCni.jpg

Over halvparten av vanlige tyggegummisorter inneholder det hormonsforstyrrende stoffet BHA. Dette kommer frem i en test Forbrukerrådet har utført.

  • Yngve Ekern
    Yngve Ekern
    Journalist

— Resultatet er både overraskende og skuffende. Hormonforstyrrende stoffer hører ikke hjemme i matvarer og slett ikke i tyggegummi, som appellerer sterkt til barn, sier fagdirektør Gunstein Instefjord på Forbrukerrådets nettjeneste.

Forbrukerrådet kjøpte 68 vanlige tyggegummier i kiosker og butikker i Oslo. 32 av produktene inneholdt kjemikaliet BHA.

Dette er en syntetisk antioksidant som brukes som konserveringsmiddel i kosmetikk og næringsmidler. BHA er oppført på EUs kandidatliste over stoffer som har vist hormonforstyrrende effekt i et eller flere dyreforsøk.

Kreft og diabetes type 2

Flere forskere roper nå varsko om disse kjemikaliene. Bekymringen er at stoffene kan virke sammen og gi helseskader i form av nedsatt fertilitet, kreft og diabetes type 2. Barn og unge er ekstra sårbare for stoffene.

— Det er fullt mulig å lage tyggegummi uten hormonforstyrrende kjemikalier. Vi forventer at produsentene tar ansvar og får fjernet stoffene. Samtidig er det viktigste at myndighetene får på plass et strengere regelverk og ser til at stoffene forsvinner fra butikkhyllene, sier Gunstein Instefjord.

Forbrukerrådet har lenge etterlyst en handlingsplan for en giftfri hverdag.

— Det trengs en strengere regulering av hormonforstyrrende kjemikalier i næringsmidler og produkter generelt. Det er helt urimelig at bransjen får fortsette å utsette oss for denne risikoen, sier Gunstein Instefjord.

EU-prosess på gang

I EU er prosessen med å regulere hormonforstyrrende kjemikalier forsinket. I forrige uke truet den svenske miljøministeren med å saksøke Kommisjonen hvis EU ikke i løpet av kort tid får på plass en felles definisjon av stoffene.

Det vil være et første skritt på veien for strengere regelverk.

— Det haster med å få reguleringen på plass. Vi deler bekymringen til svenske myndigheter og etterlyser mer engasjement fra norske politikere, sier Gunstein Instefjord.

Forbrukerrådet arbeider for en strengere regulering av hormonforstyrrende stoffer i forbrukerprodukter med utgangspunkt i et føre-var-prinsipp. Det er imidlertidig lovlig å omsette produkter med kjemikalet BHA og norskehelsemyndigheter anser ikke stoffet som helseskadelige i de mengder det tillates brukt.

— BHA er er godkjent som trygt for bruk av en rekke kontrollorganer, inkludert amerikanske FDA, europeiske EFSA og Verdens helseorganisasjons JECFA. Wrigley bruker stoffet i små mengder i tyggegummiene, helt i tråd med vedtatte grenseverdier, sier Lasse Søgaard i Wrigley Scandinavia.

— Det aktuelle tilsetningsstoffet er godkjent i EU, og det forholder vi oss til, sier Rune Jemtland, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Men BHA og liknende stoffer tas nå opp til ny vurdering i EUs vitenskapskomite. En ny rapport er ventet innen desember 2015.

— Da får vi en ny vurdering å bygge på, sier Jemtland.

Her finner du Forbrukerrådets liste.