De 4 viktigste forsikringene du bør ha

Står du uten forsikring og noe alvorlig skjer, kan det velte hele økonomien din. Det finnes likevel flere forsikringer du ikke behøver.

Kristina Picard er forbrukerøkonom i Storebrand.
  • Frøydis Braathen

Vi spør en forbrukerøkonom hver uke om tips til en bedre privatøkonomi. Spalten er fast i Økonomi— og karrièremagasinet på søndager.

En god huskeregel er å forsikre seg mot de alvorlige hendelsene og la bagatellene være uforsikret, mener Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand.

— Forsikre inntekt, ikke Ipad. «Blås i bagatellene», er et godt motto også når det kommer til forsikringer, sier hun.

I jungelen av forsikringer – hvilke er egentlig nødvendige? Disse forsikringene mener Kristina Picard alle bør ha:

1. Uføreforsikring

I slutten av april skrev Aftenposten at stadig flere unge blir uføre. Blir du arbeidsufør som ung, kan du i verste fall ende som minstepensjonist resten av livet.

— Mange er dekket på arbeidsplassen, men enda flere tror de er det. Omtrent 500.000 nordmenn har ingen uføreforsikring, hverken på jobb eller privat. For disse kan uførhet få store økonomiske konsekvenser. Den største verdien du har i ung alder er din fremtidige arbeidsinntekt, sier Picard.

2. Innboforsikring

Innboforsikring er også noe alle bør ha, ifølge Picard.

— Å miste alt du eier uten forsikring, kan bli en økonomisk katastrofe. Undersøk jevnlig at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du kan bli overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt, sier hun.

3. Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen.

— Den er god å ha hvis du blir frastjålet noe, men først hvis du opplever å bli alvorlig syk i utlandet, forstår du virkelig verdien av en god reiseforsikring.

4. Bil

Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarsforsikring. - Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Derfor har de aller fleste også kasko eller delkasko, sier Picard.

Om du bør ha flere forsikringer, avhenger av din livssituasjon, mener Picard. Voksne med forsørgeransvar bør vurdere barneforsikring med uføredekning og kanskje også en livsforsikring. Eier du hytte eller båt, må du selvsagt forsikre dette, og eneboliger må forsikres med egen husforsikring.

Men hva med alle de andre forsikringene vi blir tilbudt? Detaljhandelen tjener godt på å selge tilleggsforsikringer, det samme gjør alle reiseoperatørene. Har du de viktigste forsikringene i orden, er du allerede godt dekket gjennom kjøpsloven og innbo- og reiseforsikringen.

Vil du holde deg oppdatert innen økonomi? Følg Aftenposten Økonomi på Facebook og Twitter.