Oljefondet setter penger i klasebomber, atomvåpen og landminer

Oljefondet kjøpte seg kraftig opp i det omstridte selskapet BlackRock i fjor.

Oljefondet har forbud mot å investere i selskaper som bidrar til produksjon av klasevåpen. Klasevåpen ble forbudt ved en internasjonal konvensjon i 2008. Her undersøker en tekniker en udetonert klasebombe ved landsbyen Ouazaiyeh i Libanon i 2006.

Dette er et av verdens største investeringsselskaper og har ord på seg for også å være blant verdens mest kyniske. BlackRock eier gjennom sine fond store poster i selskaper som produserer blant annet klasevåpen, atomvåpen og landminer — sektorer Regjeringen har forbudt Oljefondet å investere i.

I fjor kjøpte Statens pensjonsfond utland (SPU), best kjent som Oljefondet, seg betydelig opp i BlackRock. Ved årsskiftet eide fondet aksjer for 18 milliarder kroner, tilsvarende 8,8 prosent av selskapet. I 2011 var Oljefondet selskapets tredje største eier. Den nest største eieren, Barclays, solgte seg i fjor helt ut av selskapet.

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, har tidligere uttalt seg kritisk om BlackRock fordi de investerer i sektorer og selskaper som er utestengt fra Oljefondet.

- Vi synes det er oppsiktsvekkende at de kjøper seg så stort opp. Det betyr jo at de, som en av de største eierne av BlackRock, går god for investeringene ett av verdens mest kyniske investeringsselskaper står for. Vi har hatt en gjennomgang av alle investeringsselskapene, og ingen er i nærheten av å være like dårlige på etikk som BlackRock, sier han videre.

Hvor investerer Norge oljepengene? Søk i Aftenpostens interaktive database!

Nevner ikke etikk

Et søk i selskapets årsrapport for 2011 viser at ordene «ethics» og «ethical» ikke er nevnt en eneste gang. En gjennomgang NRK gjorde i 2011, viste at BlackRock hadde eierposter i 48 av de 50 selskapene som da var utelukket fra Oljefondets investeringsunivers.

Les også

Oljefondets ti største investeringer

Ifølge en rapport fra den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, var BlackRock i 2012 blant de viktigste investorene i franske, britiske og amerikanske selskaper som produserer atomvåpen. På listen figurerte også store internasjonale investeringsselskaper som JP Morgan Chase, Bank of America, BNP Paribas, Barclays, HSBC og Credit Suisse.

Ikke automatisk utelukket

BlackRock kontrollerte også i 2012 poster på mellom 1 og 8 prosent i selskapene Hanwha Corporation, Lockheed Martin, Alliant Techsystems og Textron. Disse står alle på listen over forbudte selskaper for Oljefondet, fordi de bidrar til produksjon av klasevåpen. Klasevåpen ble forbudt etter en internasjonal konvensjon i 2008, etter sterkt påtrykk fra blant annet Norge.

- Det er på ingen måte opplagt at selskaper som eier andeler av selskaper som er utelukket fra SPU, kvalifiserer til utelukkelse etter våre retningslinjer, sier statssekretær Hilde Singsaas i Finansdepartementet.

Hun sier selskapet selv må medvirke til, eller ha reell innflytelse over, grove etiske brudd for at det skal utelukkes. Hun understreker at det er «generelt stor avstand» mellom Oljefondets investeringer i BlackRock og virksomheten til selskapene BlackRock investerer i.

Les også

Vi tjener snart 70 prosent mer enn gjennomsnittet i Europa

- Dersom vi skulle utelukke alle investeringsselskaper, banker, forsikringsselskaper og andre som eier selskaper vi har utelukket, ville vi raskt ha utelukket store deler av verdens aksjemarkeder. Det ville neppe være særlig hensiktsmessig, sier Singsaas.Det er etikkrådet for Oljefondet som gir Finansdepartementet råd om hvilke selskaper som bør utelukkes. Lederen i rådet, Ola Mestad, sier han ikke kan kommentere konkret hvilke selskaper rådet har i kikkerten.

- Men vi er kjent med kritikken mot BlackRock, sier han.