Storbritannia forbyr skifergassboring på grunn av jordskjelvrisiko

Den britiske regjering stanser boringen etter skifergass, såkalt fracking, på grunn av usikkerhet rundt risikoen for at det kan utløse jordskjelv.

Arbeids- og energiminister Andrea Leadsom sier Storbritannia innfører et midlertidig forbud mot fracking.

Det ble klart lørdag, etter en rapport fra energimyndighetene Oil and Gas Authority (OGA) der det konkluderes med at det er umulig å forutsi sannsynligheten for eller størrelsen på skjelv forårsaket av boring etter skifergass.

All fracking ble lagt på is i Storbritannia etter rystelser i Lancashire i august, ifølge BBC, noe som blant annet fikk statsminister Boris Johnson til å si at han hadde «svært betydelige bekymringer» med tanke på videre utvinning av skifergass.

Nå følger regjeringen opp med et midlertidig forbud, med henvisning til risikoen for jordskjelv, opplyser arbeids- og energiminister Andrea Leadsom.

Umulig å spå

– Etter å ha gjennomgått rapporten om nyere seismisk aktivitet på Preston New Road, er det klart at vi ikke kan utelukke fremtidige uakseptable innvirkninger på lokalsamfunnet, sier Leadsom og henviser til energiselskapet Cuadrillas aktivitet i Lancashire nordvest i England.

– Derfor har jeg konkludert med at vi bør innføre en midlertidig stans for fracking i England med umiddelbar virkning, sier hun.

Avgjørelsen kommer bare få uker før Storbritannia går til valgurnene i det som ventes å bli et svært viktig stort valg, og saken ventes å bli et tema under valgkampen.

Klar sammenheng

Den britiske regjeringen gikk i 2012 inn for å oppheve det daværende forbudet mot fracking – hydraulisk frakturering – som er en omstridt metode for utvinning av skifergass. Den konservative regjeringen håpet at utvinning av skifergass skulle gi Storbritannia nye forsyninger av gass etter hvert som utvinningen av olje og gass i Nordsjøen nærmer seg slutten.

Fracking går ut på at kjemikalier, sand og vann pumpes ned i grunnen. Motstanden mot skifergassboring var allerede stor og er doblet blant innbyggerne i Storbritannia siden 2013, fra om lag 21 prosent som sa nei da til 40 prosent nå.

Skepsisen økte blant annet kraftig da amerikanske forskere i 2015 påviste en klar sammenheng mellom olje- og gassutvinning ved hjelp av fracking og stadig flere jordskjelv i Texas og Oklahoma.

Oklahoma opplevde hele 585 jordskjelv med en styrke på over 3 i 2014, mot 109 året før. Før 2008 og praksisen med fracking var det bare et par jordskjelv i året i delstaten.