Aker Solutions skal fange CO₂ fra søppel i Nederland. Gassen skal gi tidligere blomstring i gartneriene.

FORNEBU (AFTENPOSTEN): Etter nesten 20 år med tester, prøving og feiling leverer Aker Solutions det første kommersielle renseanlegget for C0₂. Det skjer ikke i Norge.

Direktør for CCS i Aker Solutions, Oscar Graff, er fornøyd med å vinne en kontrakt på bortebane.

– Det ville selvsagt vært hyggelig å bygge det første kommersielle anlegget i Norge. Men det er heller ikke feil å vinne på bortebane, smiler Oscar Graff.

Han er direktør og leder for CO₂-håndtering i Aker Solutions.

Nå skal norsk teknologi hjelpe Nederland til å oppfylle Parisavtalen.

Aker Solutions skal i løpet av 2021 levere et renseanlegg til det nederlandske Twence som eier og drifter et stort avfallssorteringsanlegg. Dette er om lag to ganger større enn avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, der det etter planen skal komme CO₂ rensing i 2023 om Stortinget sier ja neste år.

CO₂ som Aker Solutions henter ut av røyken fra det nederlandske avfallsanlegget, skal leveres nedkjølt og flytende til gartnerier i nærområdet.

Ifølge Norsk Gartnerforbunds nettsider vil tilføring av CO₂ føre til tidligere blomstring, høyere avlinger, redusert knoppfall, kraftigere stengler og økt blomsterstørrelse.

Nederland er kjent for sine vakre tulipaner. Nå skal norsk teknologi bidra til at de blomstrer tidligere.

Bellona: Dette er gøy

Graff vil ikke ut med hvor mye det nederlandske selskapet betaler for renseanlegget med det fancy navnet Just Catch, men investeringer i et slikt anlegg ligger mellom 100 og 500 millioner kroner.

– Dette er veldig gøy. Det skjer noe mens vi venter på at myndighetene skal få på plass CO₂-lagre, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som har vært pådriver for karbonfangst i Norge.

12 år etter at tidligere statsminister Jens Stoltenberg kalte CO₂-rensing for Norges «månelanding» i sin nyttårstale, har Norge ennå ikke har fått på plass et anlegg for CO₂-rensing.

Hauge sier at Norges historie ikke er like stolt som nederlendernes.

– Det er nå viktig å få realisert anleggene til Norcem og på Klemetsrud for å få et stort nok volum som forsvarer investering i transport til og lager i Nordsjøen, sier Hauge.

Billigere og mer lønnsomt

Graff har jobbet i Aker med å finne løsninger på CO₂ problemet siden midten av 1990-tallet.

– Aker Solutions har utviklet løsninger for fullskala CO₂-håndtering siden 1996, da selskapet leverte anlegget for fangst og lagring av karbonutslipp for Sleipnerfeltet i Nordsjøen, sier Graff.

I de første årene var det bare snakk om CCS, karbonfangst og lagring i for eksempel tomme olje- eller gassfelt.

Nå er det snakk om CCU, som står for karbonfangst og bruk. Industrien ser en mulighet for å rense utslipp i mindre skala, fordi CO₂-gassen kan brukes i blant annet gartnerier, som råstoff til å lage alger, fiskefor, i mat og drikkevarer.

– Det er tre faktorer som nå gjør dette lønnsomt: Vi har fått kostnadene for rensing ned. Prisen for å slippe ut CO₂ har økt, fordi bedriftene må kjøpe stadig dyrere kvoter. Og det finnes et marked der en kan selge CO₂, for eksempel til et gartneri, forteller Graff.

I likhet med naturgass kan CO₂ transporteres på to måter. I rør som gass eller nedkjølt og dermed flytende. I flytende form kan den fraktes på tankbil eller tankskip.

I Nederland skal CO₂-gassen fraktes nedkjølt og flytende på bil til gartneriet. Den store utfordringen er når CO₂ skal fraktes over store avstander, da blir det dyrt å rense.

– For mange bedrifter er dette helt avgjørende, fordi de ikke har mye ledig plass til å bygge store renseanlegg, forteller Graff.

Mer kompakte

I tillegg er disse anleggene blitt mer kompakte.

Aker Solutions, selskapet som er bygget på leveranse til oljenæringen offshore, har det i blodet at tekniske løsninger skal finnes på små flater.

Testanlegget som Aker Solutions leverte på Mongstad renset årlig 80 000 tonn CO₂ og tok en hel fotballbane. Anlegget som leveres til Nederland fanger 100 000 tonn CO₂ og er litt større enn en tennisbane.

– For mange bedrifter er dette helt avgjørende, fordi de ikke har mye ledig plass til å bygge store renseanlegg, forteller Graff.

Men han sier at disse mindre renseanleggene som kan levere CO₂ som råstoff til ulike produkter, ikke kan erstatte deponering av store volumer. Det er grenser for hvor mye CO₂ som kan brukes i for eksempel gartnerier.