Siv Jensen snur om skatt på forsikringsordninger. – Jeg har gått en runde til.

Fredag skrev Aftenposten om nye skatteregler på forsikringer betalt av arbeidsgiver. Bransjen mente regleendringen var umulig å håndheve. Nå snur finansministeren.

Leder Siv Jensen på Frps landsmøte på Gardermoen søndag.
  • Veslemøy Hedvig Østrem
  • Carl Alfred Dahl

Nesten tre millioner nordmenn har en livsforsikring som er betalt av arbeidsgiveren. Mange har også helse, reise og uførhet forsikret via jobb. Til nå har du betalt skatt av den prisen arbeidsgiver betaler for forsikringene.

Fredag skrev Aftenposten at Skatteetaten fra nyttår vil skjerpe denne skatten. Etaten ønsket også å gi hver enkelt ansatt skatteregning for den rabatten din arbeidsgiver oppnår for å tegne forsikring for mange samtidig.

Bransjen mente dette ville være umulig å håndheve.

– Intet mindre enn en bombe for både arbeidstagerne og arbeidsgiverne, sa administrerende direktør for Revisorforeningen, Per Hanstad.

Departementets statssekretær Jørgen Næsje (Frp) uttalte til Aftenposten fredag at det vil være forsvarlig å bruke en gjennomsnittlig rabatt for den enkelte, «fordi det vil være svært tidkrevende å individualisere fordelen på den enkelte ansatte».

Siv Jensen har gått en runde til

Men nå snur finansminister Siv Jensen (Frp).

Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer. Jeg har derfor gått en runde til og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris, skriver Siv Jensen i en epost til Aftenposten.

Det betyr at ting blir som det har vært tidligere for slike forsikringsordninger, opplyser Jensen.

– Du skal ikke straffes med mer skatt fordi du har en arbeidsgiver som kan få bedre pris på forsikringen enn du kan selv.

Finansdepartementet tar sikte på å gjennomføre forskriftsendringen om kort tid med virkning fra og med 1. januar 2019.

Utgangspunktet for endringen var å lage et enhetlig regelverk for skattlegging av naturalytelser. Fra 2019 skal hovedregelen være at de verdsettes til markedspris.

– Det er likevel gode argumenter for å legge kostpris til grunn for å beregne verdien av fordelen ved personalforsikringer. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver. Regjeringen reduserer skattenivået og forenkler hverdagen for folk og bedrifter, slik at de kan konsentrere seg om å skape verdier. Samtidig er det viktig for meg at vi har et ryddig arbeidsliv, der ansatte får muligheten til å tjene opp rettigheter til viktige velferdsordninger som sykepenger og arbeidsledighetstrygd, sier Jensen.

Les også

Carine Smith Ihenacho styrer 9158 selskaper på vegne av deg og meg

– Godt de tar til fornuft

Revisorforeningens leder Per Hanstad reagerer med lett ironi:

– Det positivt at regjeringen har tatt til fornuft i denne saken. De forsvarte det hardnakket i går, men innser åpenbart at dette var dumt. Det er åpenbart at ansatte skal skatte for gaver de får av sin arbeidsgiver, men det nytter ikke å innføre en millimeternøyaktighet som blir umulig å følge sier Hanstad.

Per Hanstad, administrerende direktør i Revisorforeningen.

Han skulle gjerne ha sett at Jensen også snudde i spørsmålet om bonuspoeng, en debatt som var fremme tidligere i vinter. – Men vi får ta i mot det vi får, sier han.

I utgangspunktet for endringen var å lage et enhetlig regelverk for skattlegging av naturalytelser. Fra 2019 skal hovedregelen være at de verdsettes til markedspris.

– Det er likevel gode argumenter for å legge kostpris til grunn for å beregne verdien av fordelen ved personalforsikringer. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver. Regjeringen reduserer skattenivået og forenkler hverdagen for folk og bedrifter, slik at de kan konsentrere seg om å skape verdier. Samtidig er det viktig for meg at vi har et ryddig arbeidsliv, der ansatte får muligheten til å tjene opp rettigheter til viktige velferdsordninger som sykepenger og arbeidsledighetstrygd, sier Jensen.