Forsvarsbygg har brukt over 100 millioner skattekroner på kommunikasjon

Den statlige organisasjonen Forsvarsbygg har brukt 100 millioner skattekroner på kommunikasjon på fire år. Etatens kunde er andre deler av staten.

Aftenposten fortalte i 2014 om noen av Forsvarsbyggs utgiftsposter innen kommunikasjon og PR, blant annet Facebook-siden som markedsførte Huseby friluftsområde og hadde 47 følgere. PR-byrået Axxept tok 20.313 kroner fra Forsvarsbygg for å opprette og oppdatere denne. Siden ble av Forsvarsbyggs kommunikasjonssjef nevnt som et konkret eksempel på hvordan etaten lyktes på sosiale medier. Senere er Facebook-siden blitt slettet.

Det er ABC Nyheter som bringer nyheten om pengebruken. Bakgrunnen er en redegjørelse fra forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide (H) på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp).

Tallet viser at det i perioden 2012 til 2015 ble brukt 102,8 millioner kroner på kommunikasjon i den statlige etaten, som forvalter forsvarseiendommer og leier disse tilbake til Forsvaret.

Aftenposten har tidligere omtalt Forsvarsbyggs millionutgifter til PR og kommunikasjon.

Les mer om dette:

Det kommer også frem at det i samme periode er brukt mellom 17,5 og 21,4 årsverk på kommunikasjonsarbeid i Forsvarsbygg.

Forsvarsbyggs pressesjef Arve Rosland opplyser til ABC Nyheter at 73 prosent av utgiftene er lønns- og personalkostnader, mens de øvrige 27 prosentene er fra drift av nettsider og innkjøp av tjenester som grafisk forgiving og fotografering.

– Kommunikasjonsarbeidet i Forsvarsbygg handler ikke om reklame og markedsføring, men om aktiviteter som ivaretar Statens kommunikasjonspolitikk. Et eksempel på dette er ivaretakelse av lokalbefolkningens informasjonsbehov i massive utbyggingsprosjekter som den nye kampflybasen på Ørland, opplyser Rosland til ABC Nyheter.

Han påpeker videre at tallene viser at Forsvarsbygg har redusert både kostnader og årsverk gjennom de fire årene.

Etaten understreker videre at de bruker mindre til kommunikasjon enn en annen statlig virksomhet som ivaretar eiendom, nemlig Statsbygg..