Bill Gates' skrekkscenario er millioner av døde. Nå åpner han og regjeringen lommeboken for å utvikle vaksiner i Norge.

DAVOS/OSLO (Aftenposten): Norge blir hovedsete når Bill Gates går inn med hundrevis av millioner kroner til utvikling av vaksiner. Målet er å komme fremtidens epidemier i forkjøpet.

Bill Gates og Erna Solberg kunngjorde nyheten i Davos onsdag ettermiddag.
  • Øystein Kløvstad Langberg
  • Frøydis Braathen

– Tiden du har til å komme opp med noe for å redusere spredningen av dødelige infeksjonssykdommer, er ganske kort. Og historisk sett tar det årevis å utvikle nye vaksiner. Innen de er klare, er det allerede for sent, sier Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Aftenposten møter mannen som fortsatt er verdens rikeste, i selskapets showroom under World Economic Forum i Davos.

– Det mest kritiske er en influensaepidemi. Da vil skademengden kunne bli helt utrolig. Den meste kjente er spanskesyken i 1917 hvor du hadde en dødsrate på fem prosent i mange land. Dødeligheten var høyere enn under første verdenskrig, sier Gates.

Simuleringer viser at et slikt scenario kan gi 30 millioner døde over 12 måneder. Får man ut en vaksine i løpet av 22 uker, kan tallet langt over halveres. Er den klar i løpet av 6 uker blir antall døde redusert til et tyvetalls tusen.

– Vi har influensautbrudd hele tiden, men de har enten spredt seg sakte og hatt høy dødelighet eller spredt seg raskt med lav dødelighet. Et tilfelle der det er høy dødelighet og høy spredning kan skje igjen, men det forekommer sjelden.

Øystein K. Langberg, Aftenpostens korrespondent, i Davos.

Fire milliarder kroner

Han advarer om at også andre former epidemier og pandemier kan få dramatiske følger for verden, både økonomisk og i form av tapte liv.

Onsdag kunngjorde Gates at han sammen med en koalisjon som blant annet består av den norske regjeringen, vil gå inn med et stort beløp for å utvikle vaksiner mot truende epidemier det pr. i dag ikke finnes beskyttelse mot.

Den initielle investeringen i det nyopprettede Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) er på rundt fire milliarder kroner. Av disse står Norge og stiftelsen til Bill og Melinda Gates for henholdsvis én milliard og 855 millioner kroner. Den britiske stiftelsen Wellcome går også inn med 855 millioner kroner. I tillegg er Japan og Tyskland med.

Initiativet kommer i kjølvannet av ebolaepidemien som tok over 11.000 liv i løpet av 2014 og 2015. Epidemien blottla betydelige mangler i verdens beredskap mot epidemier og pandemier.

– Både ebola og zika viste at verden er tragisk uforberedt på å identifisere lokale utbrudd og svare raskt nok til å hindre at de blir globale pandemier, sier Gates.

Vil ha klare kandidater

CEPI-direktør John-Arne Røttingen peker på at de ikke finnes et kommersielt marked for utvikling av vaksiner mot endel typer epidemier som særlig truer u-land. Han viser til at selv om ebola ble oppdaget i 1976, eksisterte det ingen ferdig vaksine da utbruddet kom i 2014.

– Men det fantes noen lovende kandidater som var klare til å bli testet på mennesker, men de hadde stått på hyllen i nesten ti år. En av de positive erfaringene fra utbruddet var at når verdenssamfunnet først reagerte, fikk vi raskt startet testing. Det som normalt kan ta åtte år, var på plass i løpet av ett år, sier Røttingen til Aftenposten.

CEPI vil i første omgang fokusere på de tre virusene MERS, Nipah og Lassa, men kan bli utvidet til å gjelde andre epidemier også. Målet er å utvikle kandidater til vaksiner så langt det lar seg gjøre, slik at de raskt kan testes og tas i bruk når en epidemi bryter ut.

– Vi får ikke utviklet en helt ferdig vaksine på forhånd, fordi det ikke finnes personer som er i risiko for å smittes før utbruddet er et faktum, men vi kan for eksempel på forhånd sjekke at de mest lovende vaksinekandidatene er tilstrekkelig trygge og produserer de rette antistoffene, sier Røttingen.

CEPI vil også investere i raskere utviklingsprosesser som gjør at det går fortere å komme opp med vaksiner når det bryter ut helt nye og ukjente epidemier. Norge blir hovedsete for satsingen som også vil ha avdelinger i London og Delhi.

– Det er et veldig pluss for at dette ender opp i Norge. Det viser også at fagmiljøene våre er gode, sier statsminister Erna Solberg til pressen i Davos.

Presidentkandidaten holdt tale på engelsk. Nå får han slakt.

– Kan ødelegge samfunn

Gates sier han føler seg sikker på at samarbeidet med Norge og de andre partnerne vil fungere godt og at det er riktig bruk av penger.

Utviklingen av vaksinene kan vise seg å være nyttige på andre områder også, som mot biologiske våpen og for å lage vaksiner mot andre typer sykdommer, forklarer han.

Erna Solberg understreker at det å hjelpe utviklingsland med å bekjempe epidemier, er viktig også for den vestlige verden.

– Epidemier tar liv og ødelegger samfunn på en måte som bare kan sammenlignes med krig og naturkatastrofer. De respekterer ingen grenser og bryr seg ikke om du er rik eller fattig. Å beskytte de sårbare er å beskytte oss selv, sier Solberg.

De som trenger det mest har ikke råd

Siri Forsmo, lege og professor i samfunnsmedisin ved NTNU, sier det ofte er land om trenger vaksiner mest som ikke har råd til å betale for det.

– Bruk og utvikling av vaksiner handler mye om hva ulike land kan betale. For eksempel er meslingvaksinen for lengst inkludert i de fleste vestlige lands vaksineprogram. Samtidig er den ikke et tilbud til barn i mange fattige land, de som kanskje trenger en slik vaksine mest, sier Forsmo.

Hun påpeker at det har vært diskusjoner om at vaksiner er for dyre.

– Det er først og fremst rike land som har råd til å vaksinere befolkningen sin. Vaksineutviklerne er interessert i å selge, det er slik systemet fungerer. Derfor høres initiativet til Bill Gates ut som et veldig godt initiativ, ut fra et globalt folkehelseperspektiv, og også moralsk, sier Forsmo.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).