Økonomi

– Vi må tørre å ta en tydeligere posisjon i verden

– Alt ligger til rette for at vi skal klare utfordringene, men Norge må ta noen valg om retning, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Helse og velferd og smarte samfunn er to områder med stort potensial for vekst og der Norge kan hevde seg, mener Anita Krohn Traaseth.
 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

Tirsdag ettermiddag holder hun den årlige innovasjonstalen, der hun kommer med innspill til hvordan Norge kan utvikle en industri og et næringsliv som kan kompensere for tapte oljeinntekter og -arbeidsplasser. I år står hun på scenen sammen med Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd og Espen Susegg, administrerende direktør i SIVA.

Samtidig presenteres rapporten «Innspill til en ny retning for Norge, en statusrapport fra Innovasjon Norges mobiliseringsarbeid i 2015- hvordan ta Norge fra særstilling til omstilling til ny særstilling», der seks mulighetsområder presenteres.

– Det viktigste å få frem er at de seks mulighetsområdene går på tvers av sektorer vi allerede har. De svarer på en internasjonal etterspørsel, og krever at vi må samarbeide på tvers av sektorer og næringer, sier Traaseth.

 • Alexandra Bech Gjørv: Vi må bruke teknologien til en grundig omstilling av samfunnet

Mange oppstartsbedrifter

Det ene området er havområdet, der Norge allerede har et godt renommé. Det samme gjelder ren energi og bioøkonomi. Med bioøkonomi menes bærekraftig og lønnsom produksjon og foredling av biomasse fra hav og land til mat og fôr, materialer, kjemikalier og bioenergi.

– Områder vi ikke har så mye forskning på enda, men som har et stort potensial til vekst er kreativ næring og reiseliv. To andre områder med stort potensial er helse og velferd og smarte samfunn. De siste fem årene har vi fått mange oppstartsbedrifter på disse to feltene, som er klare for å gå ut i verden, sier Traaseth.

«Helse og velferd» omfatter både legemidler, diagnostikk og teknologiløsninger for helsesektoren. Med «smarte samfunn» menes først og fremst smarte byer, der smart teknologi skal sørge for å forbedre transport og offentlige tjenester og redusere forurensning i byene.

Tydeligere nasjonal satsing

Hun tror det er på disse seks områdene Norge kan tjene på eksport.

– Vi skal ikke slutte med det vi allerede har bygget dagens særstilling på, fisk og landbruk, skipsfart og olje. Vi skal videreføre det på nye måter og utvide satsingsområdene. Det er ikke lenger nok å holde på slik vi gjør, tallenes tale er klare, sier Traaseth.

Hvordan Norge skal utvikle disse næringene? Traaseth vil presentere ti forslag under innovasjonstalen, og røper to av dem til Aftenposten.

– Vi må få en tydeligere nasjonal retning for en ny særstilling og satse der vi har gode forutsetninger. Vi må dessuten ha en tydeligere eksportstrategi, for det er helt klart at vi må øke eksporten, sier Traaseth.

– Hva er det viktigste regjeringen og offentlige myndigheter gjør fremover?

– Det viktigste er å lytte til behovene fra industri og næringsliv. Det andre er at vi ikke har en uuttømmelig kilde til penger, og regjeringen må tørre å omfordele potten. Dessuten må de tørre å ta de store, langsiktige grepene, sier Traaseth, og legger til:

– Det er ikke tvil om at dagens regjering har jobbet hardt helt siden 2014 da oljeprisen ble halvert. De har produsert hele 98 stortingsmeldinger. Men nå trenger vi å løfte oss opp og se hvordan vi alle kan samarbeide og hvordan den ene stortingsmeldingen får en effekt på den andre, sier Traaseth.

– Hva er de største utfordringene for Norge fremover?

– Hovedbudskapet er at alt ligger til rette for at vi skal klare utfordringene, men Norge må ta noen valg om retning og kommunisere det ut i verden, der markedet er.

– Nå skal vi bygge innholdet i en ny særstilling, det skjer ikke av seg selv. De ti oljebudene fra 1979 la grunnlaget for oljeeventyret Norge har opplevd. Vi skal ikke forlate noe, men bygge videre. Vi må følge med på det verden bestiller, og så tiltrekke kapital, kunnskap og talenter til Norge. Vi må tørre å si at vi kan noe om vannteknologi og helseteknologi. Vi må tørre å ta en posisjon i verden, sier Traaseth.

Les mer om

 1. Innovasjon
 2. Innovasjon Norge
 3. Forskning og vitenskap
 4. Arbeidsliv
 5. Næringsliv
 6. Forskningsrådet