Økonomi

Slik kan euroen bli langt billigere

Dersom Norges Bank om to uker sår tvil om flere rentekutt kan euroen bli langt billigere i ferien enn den er i dag, mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Hvis euroen faller ned under 8 kroner, vil det være godt nytt for alle som skal på ferie i euro-land i sommer.
 • Knut-erik Mikalsen
  Knut-erik Mikalsen

«Ukens spørsmål» er en fast spalte i Aftenpostens søndagsmagasin Økonomi & Karriere. Denne uken er det Nordea Markets sjeføkonom Kjetil Olsen som svarer på spørsmål – blant annet om eurokurs og oljeprisen.

– Oljeprisen stiger og kronen styrker seg, tror du vi vil få se euroen på 8-tallet denne sommeren?

– Det er ikke vårt hovedsyn, selv om vi synes kronen har styrket seg overraskende lite på oppgangen i oljeprisen. Det kan nok skyldes at valutamarkedet fortsatt har tro på ytterligere rentekutt fra Norges Bank. Det blir derfor spennende å se hva sentralbanken kommer med om to uker. Holder de på planen sin om et nytt rentekutt i september vil nok det bidra til å holde kronen mot euro oppe gjennom sommeren. Men skulle de begynne å snakke om at rentebunnen er nådd kan det føre til en ytterligere styrking av kronen. Da kan vi godt se 8-tallet før vi vet ordet av det.

 • LES OGSÅ: Fire grafer som forklarer hvorfor kronen har styrtet
 • Lytt til utenriksredaksjonens siste podkast: Frankrike trenger et vellykket EM. Du kan lytte til den i spilleren under, påSoundCloud, iiTunes eller fra vårRSS-strøm.
Kjetil Olsen er sjeføkonom i Nordea Markets.

– Alle forventer at oljeprisen skal stige i månedene fremover, hvor raskt tror du dette vil kunne skje?

– Oljeprisen har kommet opp litt før vi trodde. Vi har lenge hatt et syn om at lavere produksjon av amerikansk skiferolje utover høsten skulle føre til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet. Da ville også oljeprisen komme opp. Men så har blant annet skogbrannen i Canada og sabotasjeaksjoner i Nigeria ført til lavere produksjon av olje og til at balansen i oljemarkedet har kommet før. Det har løftet oljeprisen. Fremover ser vi for oss en videre moderat oppgang og en oljepris rundt 60 dollar rundt årsskiftet. Det vil trolig bidra til at også kronen styrker seg videre. Vi ser nok euroen på 8-tallet før jul.

– Hvor høyt vil prisen per fat være ved slutten av sommeren, i august, tror du?

– Nå har oljeprisen kommet opp ganske mye og raskt, så det er ikke sikkert den beveger seg veldig mye de nærmeste par månedene. Men utover høsten vil trolig oljemarkedet strammes til ytterligere og da vil vi trolig også se en videre oppgang.

– Er det grunn til å tro at den økte oljeprisen kan bety at oljenæringen revurderer sine investeringsplaner?

– Nei, vi tror ikke det. På kort sikt spiller det trolig ikke stor rolle for oljeselskapene om oljeprisen er 40 eller 50 dollar. Men kommer vi inn i neste år med en oljepris over 60 kan det nok tenkes at flere begynner å se litt lysere på ting og at kanskje særlig letevirksomheten tar seg litt opp. Men mest av alt tror vi det vil føre til at selskapene ikke lenger kutter mye i sine investeringsplaner. 2018 kan bli det første året på en stund hvor investeringsaktiviteten ikke lenger faller.

– Så det er for optimistisk å tenke seg at sysselsettingen i oljeindustrien vil kunne ta seg opp som følge av den økte prisen?

– Ja vi tror det. Det er utsikter til et fall i oljeinvesteringene samlet på nærmere 15 prosent i år og vi venter fortsatt ytterligere litt fall neste år. Det er derfor ikke utsikter til noen snarlig vekst i etterspørselen mot oljeleverandørene. Oljeselskapene vil fortsatt ha fokus på å kutte kostnader for å kunne være konkurransedyktige og lønnsomme på en mye lavere oljepris enn det vi hadde før oljeprisen begynte å falle i 2014. Men som med oljeinvesteringene, vil trolig en høyere oljepris bidra til at fallet i sysselsettingen etter hvert stoppe opp. Allerede neste år kan derfor veksten i norsk økonomi ta seg opp og arbeidsledigheten slutte å stige. I så fall kan vi konkludere med at norsk økonomi har greid seg rimelig bra, forholdene tatt i betraktning.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Norges Bank
 3. Ferie
 4. Euro
 5. Privatøkonomi
 6. Oljepris