- En fattigdomsfelle ikke å eie bolig i Norge

Derfor bør du fortsatt prioritere boligkjøp - på tross av forslag til strengere krav til låntagere og et vanskelig marked for førstegangskjøpere.

Halvparten av de mellom 26 og 29 år eier egen bolig, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Nordea. Tre av ti mellom 18 og 25 år låner fire ganger disponibel årsinntekt eller mer for å realisere boligdrømmen.
  • Maren Ørstavik
Elin Reitan er forbrukerøkonom i Nordea.

Hver uke spør vi en forbrukerøkonom om tips til en bedre privatøkonomi. Spalten kan leses i Økonomi— og karrièremagasinet på søndager.Før påsken la Finanstilsynet, på oppdrag fra finansministeren, frem en rekke forslag til hvordan dempe lånelysten hos privatpersoner når renten er så lav, og slik gjøre det vanskeligere å ta opp store lån.

forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan mener det er synd at tiltakene først og fremst går ut over unge, potensielle boligkjøpere.

— Det er usikkert hvor mye Finanstilsynets forslag vil dempe boligprisveksten, spesielt på kort sikt, men innføringen tror jeg vil bidra til å øke klasseskillet i boligmarkedet.

- Mange har det travelt

Halvparten av de mellom 26 og 29 år eier egen bolig, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Nordea. Tre av ti mellom 18 og 25 år låner fire ganger disponibel årsinntekt eller mer for å realisere boligdrømmen.

— Til tross for lav inntekt har mange det svært travelt med å komme seg inn på boligmarkedet - og jeg forstår dem godt, sier Reitan.

— Det er en fattigdomsfelle ikke å eie bolig i Norge. Man taper på sikt kjøpekraft på å stå utenfor, mener hun, og trekker frem fordelene som hun mener fortsatt gjør boligkjøp til en smart investering:

Skattemessig gunstig. Det norske skattesystemet gjør det veldig gunstig å eie. - Ligningsverdien på bolig er langt lavere enn for andre spareformer, noe som gir deg lavere formuesbeskatning, og du kan selge den helt skattefritt, sier Reitan.

Verdiøkning. Selv om ingen kan spå fremtidens boligmarked, melder Norges Bank at de har tro på prisstigning i årene som kommer. - Det er derfor nærliggende å tro at det å kjøpe bolig i Norge fortsatt er en god investering, tror Reitan.

Frihet. Som boligeier råder du selv over hjemmet ditt.Det gir også mer forutsigbarhet knyttet til for eksempel oppsigelse av leiekontrakter.

Gunstig sparing. - Å spare penger i bolig kan (men ikke alltid) gi bedre avkastning og er mindre risikofylt enn mange andre spareformer, mener forbrukerøkonomen.

Tjene penger. Mange finansierer boligdrømmen ved å investere i en bolig med utleiedel.

— Leier du ut en del av boligen din som representerer mindre enn 50 prosent av utleieverdien for hele boligen, er inntekten også skattefri, sier hun.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!