Økonomi

Oslo kommunes Hafslund-bud opp for retten på nytt

Oslo kommune mener at tingretten tok feil da de tilkjente tidligere Hafslund-aksjonærer over én milliard kroner ekstra. Tirsdag starter ankesaken.

Borgarting lagmannsrett.
  • NTB

Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum, som til sammen kontrollerte rundt 90 prosent av aksjene i kraftselskapet Hafslund, lanserte i april i 2017 planer om å dele selskapet mellom seg og løse ut minoritetsaksjonærene.

Tilbudet fra kommunen var på 96,75 kroner per aksje, men etter Hafslund-styrets anbefaling, valgte rundt 1.500 minoritetsaksjonærer å takke nei til tilbudet fordi de mente aksjene var verdt mer.

I februar 2019 ble de tidligere Hafslund-aksjonærene i en dom fra Oslo tingrett tilkjent over én milliard kroner ekstra sammenlignet med hva Oslo kommune gjennom det nyopprettede eierselskapet Oslo Energi Holding (OEH) hadde tilbudt dem.

Men i mars 2019 begjærte Oslo kommunes heleide selskap overskjønn i saken. Årsaken er at de mener at tingretten la feil premisser til grunn for verdsettelse av Hafslund-aksjen. Særlig verdsettelsen av områdene Produksjon, Marked og Varme mener de er basert på gale forutsetninger. De tre selskapene utgjorde nær to tredeler av tingrettens verdsettelse av Hafslund.

Dersom resultatet blir det samme som i første rettsrunde, må Oslo kommune ta regningen. Det er satt av 15 dager til saken i Borgarting lagmannsrett. Sluttdato er satt til 19. mars.

I begjæringen om overskjønn står det at OEH i hovedsak vil føre de samme bevisene i lagmannsretten som i tingretten.