Økonomi

Norsk Kennel Klub risikerer koronakonkurs

Den tradisjonsrike Norsk Kennel Klub risikerer å gå konkurs som følge av koronakrisen og ber kulturminister Abid Raja om hjelp.

Norsk Kennel Klub frykter at de går konkurs som følge av koronakrisen.
  • NTB

– NKK står nå uker fra en konkurs. Med konkursen faller muligheten for å ivareta raseavl og hundeaktiviteter bort for lang tid, skriver kennelklubben i et åpent brev til Raja (V) og Kulturdepartementet.

Norsk Kennel Klub (NKK) er hovedorganisasjonen for hundeeierne i Norge og består av selvstendige klubber og forbund.

Organisasjonen er svært kritisk til regjeringens redningspakke for frivillige organisasjoner og skriver i brevet at de gjennom ordningen kun får dekket noen få prosenter av sine tap.

– Siden dere har begrenset søkemulighetene så utrolig strengt at hverken dugnadstimer eller salgsinntekter kan erstattes – hjelper den svært få av oss som står for sosiale møtepunkter for folk flest, skriver de.

NKK ønsker å komme i dialog med Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og andre aktører for å finne en løsning.

– En løsning der vi jobber sammen for å sikre at hunder og deres eiere også under og etter koronapandemien har et sted å trene hunden sin, oppdrettere et sted å sikre at avlen de driver er den beste de kan drive, skriver de i brevet.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Kulturdepartementet
  4. Landbruks- og matdepartementet