Økonomi

Oljefondet granskes for etisk brudd

Oljefondet er klaget inn for brudd på OECDs etiske retningslinjer. Grunnen er en investering i et omstridt stålselskap.

Stålselskapet Poscos planer i staten Orissa i India er blitt møtt med protester fra lokalbefolkningen. Her fra en aksjon utenfor landsbyen Nuagaon i 2011. Biswaranjan Rout/Ap

 • Øystein Kløvstad Langberg
  Europa-korrespondent

— Oljefondet fremstiller seg som ledende på ansvarlige investeringer. Vi vil vite hvordan de kan være inne i et så omstridt selskap som Posco, og hvordan de har brukt sitt aktive eierskap for å forhindre brudd på menneskerettigheter, sier Gunhild Ørstavik, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Sammen med det sørkoreanske stålselskapet Posco er Oljefondet og et nederlandsk pensjonsfond blitt klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Klagerne er fire ideelle organisasjoner, blant dem norske ForUM, et nettverk av 52 miljø-, freds- og utviklingsorganisasjoner.

Klagen dreier seg om menneskerettighetsbrudd i forbindelse med Poscos stålproduksjon i India.

— Oljefondet plikter, ifølge retningslinjene, å følge internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet. Det betyr at fondet skal gjøre så mye som mulig for å hindre at selskaper det er investert i, bryter menneskerettighetene. Det er dette vi nå undersøker om de har gjort, sier Hans Petter Graver.

Han er jusprofessor og dekan ved Universitetet i Oslo og leder av OECDs kontaktpunkt i Norge.

-Usedvanlig brutal konflikt

Kontaktpunktet har gransket en rekke norske selskaper tidligere, men det er første gang Oljefondets virksomhet er under lupen.

— Vi har rettet en del spørsmål til Oljefondet om forholdet til Posco. I tillegg har vi bedt dem redegjøre for den generelle praksisen med oppfølging av menneskerettighetsspørsmål i selskapene fondet eier, sier Graver.

Les også

Oljefondet leder an i eiendomsrush

Poscos planer for utbygging av et gigantisk stålverk i India har vært kontroversielle siden starten. Investeringen på 12 milliarder dollar (67 mrd. kroner) omtales som en av de største direkteinvesteringene i India, men har møtt sterke protester fra deler av lokalbefolkningen som må flytte som følge av utbyggingen. Oljefondet eier 0,8 prosent av Posco.— Indiske myndigheter ønsker etableringen av prosjektet velkommen, og konflikten med berørte folkegrupper og lokalsamfunn har vært usedvanlig brutal. Det har vært væpnede angrep og alvorlige personskader, sier Ørstavik i ForUM.

Vil ha tydeligere Oljefond

Hun mener Posco ikke har gjort nok for å forhindre sammenstøtene som har oppstått som følge av stålinvesteringen.

— I stedet for å forsøke å forhindre menneskerettighetsbrudd knyttet til virksomheten, har Posco taust bivånet det hele.

- Har dere som mål at Oljefondet skal trekke seg ut av Posco?

— Nei, det er trolig ikke den beste løsningen. Vi mener Oljefondet må gå inn og være tydelige i sitt eierskap. De bør løfte opp disse etiske problemstillingene på generalforsamlingen. Om de ikke lykkes, får de heller trekke seg ut, mener Ørstavik.

Oljefondets etikkråd har svartelistet rundt 50 selskaper. Posco er ikke blant disse. Det har ikke lykkes Aftenposten å få kommentar fra selskapet til denne saken.

Norges Bank opplyser at de har mottatt spørsmålene fra OECDs kontaktpunkt og at de ser på dem, men ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Flere investorer dumpet Glencore for brudd på «grunnleggende etiske normer». Men Oljefondet doblet i stedet investeringen.

 2. VERDEN

  Oljefondet investerer 1 milliard i overvåkingsselskap USA ønsker å straffe

 3. ØKONOMI

  Oljefondet får ikke rikket på Zuckerberg

 4. ØKONOMI

  Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

 5. VERDEN

  Det er gode penger å tjene på interneringsleirene i Kina. Også for det norske Oljefondet.

 6. ØKONOMI

  KLP investerer pensjonspenger i oljeprosjektet som kan true urfolkets drikkevannskilde