- Arbeidsledigheten vil skape kreativitet

Den økte arbeidsledigheten vil presse folk til å tenke nytt. Det trenger vi her i landet, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1.

En fortsatt synkende kronekurs kan gjøre Norge til et mer attraktivt turistmål, mens det blir dyrere for nordmenn å dra utenlands.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 svarer på spørsmål om uken som gikk og tiden som kommer. Dette er en fast spalte i Aftenpostens økonomimagasin.

— Uken startet med uro på børsen, med kraftig børsfall. Det er nå stabilisert, men er faren over?

Sjeføkonom Elisabeth Holvik, SpareBank1-gruppen

— Nei. Veksten i Kina vil bli svakere fremover, selv om myndighetene har klart å bremse børsfallet. Det store spørsmålet er hva USA gjør 17. september når de skal bestemme renten. Arbeidsledighetstallene som kom fra USA denne uken var gode og veksten i landet ser bra ut. Det er forskjellen mellom utviklingen i USA og Kina som er spennende fremover. Dersom USA bare ser på det som skjer internt i landet, da kan de sette opp renten. Men velger de å ta hensyn til det store bildet internasjonalt, vil de holde renten på null. - Hva kan det bety hvis de setter opp renten?

— Det vil kunne sende sjokkbølger gjennom finansmarkedet. Det vil føre til sterkere dollar og det vil bremse veksten og øke kapitalflukten fra Kina. Jeg tror de vil holde renten uendret.

Les også: Etterlengtet børsoppgang i USA

- Hvordan påvirker børsuroen det som skjer her hjemme?

— Det som skjer i Kina har stor påvirkning her også, fordi det spiller inn i oljeprisen som har falt kraftig siden toppen i 2014. Det fører til lavere oljeinvesteringer og høyere ledighet, noe som taler for at Norges Bank vil svare med rentekutt 24. september. Hovedgrunnen er at vi bør holde kronekursen svak. Da blir det lettere for eksportbedriftene, det blir dyrere å reise på ferie i utlandet og billigere for turistene å feriere her. Håpet er at flere legger igjen pengene sine her i landet og at det blir mer attraktivt å etablere eksportbedrifter.

- Det er et stykke igjen til det siste?

— Ja, men på kort sikt er likevel dette den beste hjelpen til å omstille norsk økonomi.

Hvordan går det med skiprodusenten Swix når kronen svekkes? Det kan du lese her.

- Regjeringen har hatt budsjettkonferanse denne uken. Hvordan tenker politikerne rundt pengebruk her hjemme?

— Hvert år brukes det mer penger i statsbudsjettet enn året før. Men vi må være forsiktige med pengebruken nå. Vi må ikke ansette for mange i offentlig sektor for å bidra til å senke ledigheten, det vil bare bremse omstillingen. Det er en veldig kortsiktig tanke. Tallene fra denne uken viser at arbeidsledigheten stiger. For mange nye ansettelser i offentlig regi bremser omstillingen vi nå trenger. Selv om det er upopulært for politikere å se at arbeidsledigheten stiger, vil dette skape den kreativiteten vi trenger. Flere vil bli presset til å tenke nytt og skape nye arbeidsplasser for fremtiden.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!