Økonomi

I årene fremover øker statens utgifter kraftig. Regjeringen avviser økt skatt for å tette gapet.

Regjeringen varsler nye tider. Statens utgifter vil om noen år løpe fra inntektene. Men Regjeringen skal fortsette å kutte skattene.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen la fredag frem Regjeringens perspektivmelding på Kuben videregående skole i Oslo.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Vi står nå foran endringer. Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet. Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Fredag legger statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen frem Regjeringens perspektivmelding på Kuben videregående skole i Oslo.

En slik melding blir lagt frem hvert fjerde år. Den ser på de langsiktige økonomiske utfordringene.

 • Les økonomiredaktør Ola Storengs kommentar om at Norge er i ferd med å bli et vanlig land:
Les også

Perspektivmeldingen: Solberg og Jensen kan ikke skjule at offentlig sektor vil vokse og vokse | Ola Storeng

Gap mellom inntekt og utgift

«Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis vi ikke gjør endringer. Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Det er godt nytt. Men utfordringen er at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene. Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette, de får tvert imot mindre betydning», skriver Regjeringen i en pressemelding.

«Finansieringsgapet betyr at vi må gjøre noe annerledes i fremtiden. Regjeringen mener det er to strategier for å trygge velferdssamfunnet i fremtiden: øke yrkesdeltagelsen og ta i bruk nye og bedre løsninger i offentlig sektor», står det i meldingen.

Avviser økte skatter

Den sittende Regjeringen har gitt rundt 25 milliarder i skattelettelser på fire år.

De to regjeringspartiene går til valg til høsten med løfte om flere skattekutt, til tross for et langsiktig gap der utgiftene på offentlige budsjetter stiger raskere enn inntektene.

– Økt skatt løser ikke utfordringene. Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser, sier Jensen.

Fremover vil dermed handlingsrommet i finanspolitikken være langt mindre enn vi er blitt vant til.

Godt utgangspunkt

«I Norge er mange i arbeid, vi har store naturressurser og solide statsfinanser. Et godt utdanningssystem gjør at vi har en kompetent arbeidsstyrke. Inntekt og velstand er også jevnere fordelt enn i de fleste andre land», skriver Regjeringen i pressemeldingen.

– Varig velstand krever evne og vilje til omstilling. Med et produktivt næringsliv, mange i arbeid og solide statsfinanser har Norge et godt utgangspunkt, sier Jensen.

Les også

 1. Svein Gjedrem: – Oljefondet er Norges viktigste næring

 2. Disse må ta regningen for eldrebølgen

 3. Oljefondet fra 0 til 7000 mrd. på to tiår

Les mer om

 1. Siv Jensen
 2. Erna Solberg
 3. Økonomi