Må sone korrupsjonsdom på fem år

Nå må den tidligere prosjektlederen i Oslo kommunes selskap Undervisningsbygg sone fem år i fengsel for korrupsjon og bedragerier.

Håndverksekspressen tjente store beløp på å pusse opp skoler, men nesten hele omsetningen var resultat av korrupsjon og svindel. Her pusser firmaet opp Manglerud skole i Oslo i 2006. FOTO: CARL MARTIN NORDBY

Høyesterett har i hovedsak opprettholdt dommen fra Borgarting lagmannsrett. I tillegg til dommen mot den tidligere kommuneansatte må to håndverkere tilbringe to år i fengsel etter at de begge fikk nedsatt straffen med et halvt års fengsel.

Saken begynte å rulle etter at Aftenposten i 2006 avslørt et forretningssamarbeid mellom prosjektlederen og en leverandør. Prosjektlederen ble suspendert og full granskning ble iverksatt. To personer knyttet til saken er tidligere dømt. Sivile dommer har fastslått at nettverket tilsammen tappet kommunen for over 15 millioner kroner.

Økt omsetning

Aftenposten avslørte at prosjektlederen ga jobber til en kompis som drev firmaet Håndverksekspressen. Omsetningen i dette firmaet økte fra 7 millioner kroner til 53 millioner kroner i løpet av tre år. Mesteparten av oppdragsmengden kom fra prosjektlederen i Undervisningsbygg.

I samme stilling kom et annet firma, Bryn Hånverkssentral, som økte omsetningen fra 10 til 35 millioner kroner.

Prosjektlederen godkjente og attesterte et stort antalll fakturaer for flere selskaper knyttet til saken, og deler av oppgjøret ble tilbakeført ham personlig. Han skal ifølge lagmannsretten ha fått 1,5 millioner kroner som takk for hjelpen.

Fiksing og triksing

Lagmannsretten fant det bevist at de tre ved hjelp av dobbeltfakturering, fakturaer for jobber som aldri ble gjort og dokumentfalsk svindlet kommunen for 8,5 millioner kroner.

I flere rettsinstanser er det gjort klart at straffen ble nedsatt fordi det har tatt lang tid å etterforske sakene.