Økonomi

Bare styrelederen ville kaste Telenor-sjef Sigve Brekke

Telenors styreleder Gunn Wærsted fikk ikke med seg noen da hun gikk til resten av styret og ville sparke konsernsjef Sigve Brekke.

Konsernsjef i Telenor Sigve Brekke og styreleder i Telenor Gunn Wærsted under den åpne høringen om VimpelCom-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i mai
  • Steinar Dyrnes
    Journalist
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Når styrelederen ikke har tillit til konsernsjefen, vil trolig enten hun, resten av styret eller han måtte gå, i følge kilder.

– Det er en dypt tragisk sak for selskapet, sier en som kjenner saken.

Det var Dagens Næringsliv som onsdag var først ute med å fortelle at Telenors styreleder Gunn Wærsted ville sparke konsernsjef Sigve Brekke.

Wærsted alene i styret

Hun tok dette direkte opp med Brekke uten å ha informert styret på forhånd. Da hun senere brakte dette inn for styret, viste det seg at ingen støttet henne, får Aftenposten opplyst.

Det har lenge vært berammet ordinært styremøte i Telenor på mandag og tirsdag, men det kan bli avholdt et krisemøte før den tid, får Aftenposten bekreftet.

Aftenposten har ikke lykkes i å komme i kontakt med Wærsted.

– Styreleder ønsker ikke å kommentere på styrets diskusjoner, sier Telenors kommunikasjonsdirektør Severin Roald til Aftenposten.

Valgkomiteen varslet

Når styrelederen i et selskap har mistillit til konsernsjefen ender det nesten alltid med at minst en av dem må gå. Aftenposten får opplyst at selskapets valgkomité allerede er varslet. En som kjenner til problematikken mener at det nå formelt er valgkomiteen og bedriftsforsamlingen som avgjør skjebnen til styret og Brekke. Det er bedriftsforsamlingen som velger styret.

Men overfor Aftenposten påpekes det at det til syvende og sist er næringsministeren som avgjør skjebnen til styret. Trolig må næringsministeren velge mellom å sparke Wærsted eller en rekke styremedlemmer.

Må skille lag

Professor Øyvind Bøhren leder Senter for eierforskning ved Institutt for finans, Handelshøyskolen BI sier til E24 at Telenor ikke kan leve lenge med en situasjon som dette.

– Styreleder og daglig leder kan ikke fortsette sammen hvis det er sant at tilliten er tynn. Så enten må daglig leder gå, eller så må styreleder gå. Og avklaringen bør komme lynraskt fordi Telenor har hatt så mye uro i eierstyringen sin de siste årene, sier han til E24.

Kort fartstid

Gunn Wærsted tiltrådte som styreleder i Telenor i januar i år etter at Svein Aaser måtte gå av etter at han ikke lenger hadde tillit hos Telenors største eier som er staten ved Næringsdepartementet. Staten eier 54 prosent i Telenor. Bakgrunnen for at næringsminister Monica Mæland byttet ut Aaser var håndteringen av Vimpelcom-saken.

Det var styret ledet av Aaser som gjorde Sigve Brekke til konsernsjef. Det skjedde etter at staten som eier hadde signalisert at den helst så en kvinne i sjefsstolen. Brekke kom til konsernsjefjobben fra stillingen som Asia-sjef for Telenor.

Tilliten til Brekke fikk en alvorlig knekk høsten 2015 da det ble kjent at han hadde oppgitt feilaktige opplysninger på sin CV. Han fikk samtidig betydelig kritikk for manglende kvinneandel i Telenors konsernledelse

  • Les Aftenpostens portrettintervju med Sigve Brekke: Et tilfeldig studievalg var med på å føre ham helt til topps

– Det har vært kontakt

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet sier følgende:

– Det har vært kontakt mellom departementet og styreleder Gunn Wærsted etter at hun tiltrådte. Møtene har vært både på politisk og administrativt nivå. Vi oppgir ikke ytterligere informasjon om den fortrolige eierdialogen med Telenor eller andre selskaper, sier Viken til Aftenposten.

– Er det planlagt møte mellom statsråden og Telenors styreleder i løpet av de neste dagene?

– Svaret er fortsatt det samme, vi oppgir ikke ytterligere informasjon om den fortrolige eierdialogen med Telenor eller andre selskaper, sier Viken.

En slikt møte kan trolig tidligst avholdes i kveld siden Mæland kommer til å være opptatt i regjeringskonferanse hele ettermiddagen.

Et stort og uavklart spørsmål er om Wærsteds forsøk på å sparke Brekke kommer som følge av at næringsministeren har komme med et eller annet initiativ overfor henne. Aftenposten får derimot opplyst at administrasjonen i selskapet slutter opp om Brekke og ikke ønsker mer uro i Telenor nå.

Brekke har bygd opp Asia

Klokken 15 torsdag hadde Telenor-kursen steget 1,2 prosent siden starten på børsdagen.

– Telenor er et selskap med stor virksomhet i en rekke land. Brekke har vært svært viktig for å utvikle Telenor i Asia. Det meste av virksomheten der er av stor verdi for Telenor, sier teleanalytiker Christer Roth i meglerhuset DNB Markets.

– Så han har vært en god mann for Telenor?

– Når vi ser på det som er skapt av verdier internasjonalt, så har han vært det. Han har vært med på å sette Telenor på verdenskartet som en stor aktør. Han har vært med på å bygge opp Telenor i Asia. Men ikke alt er like bra. Særlig investeringene i India har ikke vært vellykkede, sier han.

Roth ønsker ikke å spekulere i fremstillingen av striden mellom styreleder Wærsted på den ene siden og resten av styret og Brekke på den andre siden.