Økonomi

Regjeringen legger milliarder på bordet for å redde arbeidsplasser og bedrifter

Regjeringen kutter flyavgifter og bedriftenes betaling for permittering til to dager i stedet for femten dager. Staten tar også regningen for de tre karensdagene i overgangen fra permittering til dagpenger.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (t.v.), statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner presenterer tiltak fredag.
 • Thomas Spence
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder
 • Hanne Christiansen
  Korrespondent i Midtøsten
 • E24

Det er tre av tiltakene i krisepakken som statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad foreslår.

Under en pressekonferanse kom Solberg med et tydelig budskap til næringslivet:

– Vi ser at dere sliter. Og vi skal hjelpe dere.

Her er tiltakene Regjeringen foreslår:

 • Bedriftenes betaling for permitteringer kuttes fra 15 til to dager. Resten dekkes av staten.
 • Staten tar regningen for de tre karensdagene i overgangen fra permittering til dagpenger.
 • Alle flyavgifter fjernes midlertidig. Flypassasjeravgiften fjernes for flyvninger fra 1. januar i år og frem til 31. oktober. Lufthavnavgifter fjernes frem til 30. juni i år.
 • Man får rett til dagpenger dersom 40 prosent av arbeidstiden reduseres (mot dagens 50 prosent).
 • Bedrifter som går med underskudd, kan få tilbakeført skatt de har betalt tidligere år (ble varslet tirsdag).
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt (ble varslet tirsdag).
 • Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.
 • Pensjonslovene endres. Dette for å bidra til at helsepersonell som har gått av med pensjon, kan mobiliseres. Forslaget innebærer at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste.
 • Lønnspliktperioden forskyves hvis du jobber hos arbeidsgiveren din som har permittert deg eller hvis du uansett ikke skulle vært på jobb på grunn av sykdom, ferie, avspasering eller lignende.

Tiltakene koster én milliard kroner i økte utgifter og 1,6 milliarder kroner i reduserte skatteinntekter for staten. I tillegg forskyves skattebetalinger på i alt 3,9 milliarder kroner.

Kommuner og fylkeskommuner får midler til å dekke merkostnader i forbindelse med virusutbruddet, og til kompetanseheving og opplæring i bedrifter som er berørt.

Tydelig budskap til næringslivet

– Vi blir satt på en stor prøve. Antall smittede øker raskt. Det rammer hverdagen, helsevesenet og økonomien. Flere og flere bransjer rammes. Flere bedrifter melder om permitteringer. Tiltakene gjør oss mer isolerte, sa Solberg.

Både hun og Sanner varsler at det kan komme mer.

– Selv om strakstiltakene vi legger frem i dag, omfatter mange milliarder kroner, er det bare begynnelsen. Regjeringen kommer til å vurdere nye tiltak i en uoversiktlig situasjon.

Solberg understreker at det viktigste målet med tiltakene er å unngå konkurser og oppsigelser.

Statsminister Erna Solberg på vei inn i pressekonferanse fredag om økonomiske tiltak mot koronasmitten.

Mener flyselskapene trenger nødkapital

– Dette er positive tiltak som gir et pusterom, men det er langt ifra nok, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart til E24.

Han mener en del av avgiftskuttene vil ha mindre effekt enn det kan se ut som. Poenget hans er at det er lite vits i å kutte avgiftskroner som uansett ikke vil dukke opp når antallet flyreiser vil falle såpass bratt fremover.

Lothe og ansattforeninger i luftfarten har også bedt om kriselån.

NHO Luftfart sier i en uttalelse:

«Det er (...) skuffende at regjeringen blant annet lar være å innfri helt nødvendige tiltak for å etablere en låneordning med tilstrekkelig kredittilgang for å håndtere likviditetsutfordringer for bransjen.»

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs beskriver overfor E24 tiltakene som nå er på plass som «en god start» som vil «lette presset på flyselskapanenes likviditet», men mener det trengs mer.

– Jeg er overbevist om at det må en eller annen form for nødkapital til flyselskap, det må på plass meget raskt.

På spørsmål om hvor mye avgiftskuttene egentlig vil hjelpe, svarte Sanner at det vil bedre flyselskapenes likviditet.

– Så har vi videre dialog med dem om det kan være aktuelt med andre tiltak, sa finansministeren til Aftenposten.

Les også

Helseministeren vil kutte unødige reiser. Finansministeren vil redde luftfarten. Slik kan floken løses.

Norwegian tok av på børs, men oppturen er halvert

Norwegian-aksjen hoppet 33 prosent før lunsj fredag da tiltakene først ble kjent. Siden har en del av oppgangen forsvunnet. Aksjen er ved 1245-tiden opp 15 prosent til 8,60 kroner.

Vil bedre bedriftenes pengestrøm

Regjeringen har jobbet med krisepakken helt frem til offentliggjøringen i formiddag, og det kan ha skjedd endringer i innspurten. Blant annet har regjeringen drøftet med LO og NHO konsekvensene av de ulike tiltakene, og ikke minst fordelingen av regningen mellom stat, bedrift og arbeidstagere.

Både Landsorganisasjonen (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har vært samstemte i at myndighetene må ta en større del av regningen når bedrifter i økende grad tvinges til permitteringer.

Ved å kutte bedriftenes regning for permitteringer vil bedrifter få tryggere beholdning av penger til å betale andre regninger. Dette kalles likviditet, og bidrar til at næringslivet kan unngå oppsigelser.

– Staten vil rett og slett ta en større del av byrden, skrev regjeringen i en pressemelding tidligere i uken før detaljene var klare.

Les også

Helseministeren vil kutte unødige reiser. Finansministeren vil redde luftfarten. Slik kan floken løses.

Jan Tore Sanner.

– Skal sikre jobber

– De kraftige grepene vi nå har lagt frem, skal sikre at vi har jobber å gå til, og at bedriftene kan fortsette etter denne perioden, sa Ropstad.

Sanner understreket at dette er første fase av økonomiske tiltak.

– Vårt ansvar er å iverksette nødvendige tiltak for å trygge jobbene og bidra til at den midlertidige nedgangen i norsk økonomi ikke skader den langsiktige veksten, sa finansministeren.

Han adresserte dem som har ment at regjeringen bør stimulere norsk økonomi mer generelt.

– Vi er ikke der nå, sa Sanner.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Erna Solberg
 3. Økonomi