Økonomi

Dømt vaskesvindler ga skatteråd

Helge Moan (tidligere Lars Rune Solberg) hadde flere selskaper med adresse til Longyearbyen Lokalstyres kontorer. Rett i nærheten av det lokale skattekontoret hadde 15 selskaper fiktiv adresse for å nyte lav Svalbard-skatt.

Selskapene så for seg redusert beskatning i det kalde nord. En av rådgiverne deres var Helge Moan, det nye navnet til den kjente vaskesvindleren Lars Rune Solberg.

  • Einar Haakaas

Solberg fikk tilnavnet "Vaskesvindleren" etter å ha drevet flere vaskeselskaper som gikk konkurs. Da han stod for retten i 2010 forklarte Lars Rune Solberg bakgrunnen for utstrakt bruk av falsk ID. Han mente hans eget navn var så kriminelt belastet at han rett og slett så seg nødt til å bruke falske identiteter.

Nå har han altså skaffet seg nytt navn i folkeregisteret på lovlig vis. Under det nye navnet Helge Moan er han kontaktperson for flere selskaper på Svalbard med kontoradresse til Longyearbyen Lokalstyres næringsbygg. Ett av dem er firmaet Wiersholm, Moan & Melbye som drev med juridisk rådgivning knyttet blant annet til konkurser. Ifølge E24 har han drevet uten tillatelse. Ifølge samme nettsted vil advokatfirmaet Wiersholm, Melbye og Bech politianmelde Moan.

Som Lars Rune Solberg er mannen idømt næringsforbud for fem år to ganger. Sist var i en dom fra 2010.

Meldt til skatt

Helge Moans selskaper står på en liste over selskaper med feilaktig oppgitt adresse på Svalbard. I et brev fra Brønnøysundregistrene til skattekontoret på øygruppen gjøres det oppmerksom på forholdet.

Registeret fant ut at det var de samme personene som gikk igjen som bidragsytere til etablering av disse selskapene på Svalbard. De har også vært i kontakt med en av disse rådgiverne, nemlig Helge Moan. Han gjorde det klart at hensikten med etablering av selskaper i det kalde nord var ønsket om å nyte godt av skatte— og avgiftsmessige fordeler.

Registeret vil korrigere adressene. Selskapene har hverken virksomhet eller kontor på den oppgitte adressen, og må se langt etter skattekutt. Og da vanker det vanlig 28 prosent beskatning istedenfor behagelige 16 prosents overskuddsskatt på øygruppen.

Futen som nabo

Selskapene holdt angivelig til rett i nærheten av det lokale skattekontoret. Problemet var at ingen hadde hverken hørt eller sett noe til dem.

Longyearbyen Lokalstyre gjorde Brønnøysundregistrene oppmerksomme på saken. Registeret startet noen undersøkelser. Konklusjonen var klar:

"Opplysninger om enhetenes hovedaktører, geografisk virkeområde mv. tilsier også at enhetene ikke har noen virksomhet på eller forbindelse til Svalbard for øvrig."

Sendt på land

Underdirektør Terje Kaastad i Skatt nord Svalbard forteller at straffen for fiktive etableringer på Svalbard er den samme som for andre som ikke oppfører seg pent der.

– De blir sendt over til fastlandet. Skattesakene altså. Da blir selskapene skattlagt der, sier Kaastad.

Kravet for å skatte på øygruppen er at ledelsen i selskapet holder til på et fast kontor der.

Kaastad er kjent med at enkelte forsøker seg med fiktiv etablering på Svalbard for å kutte skatt.

– Men denne gangen var det flere enn tidligere. Vi sjekker jo jevnlig. Det dukker stadig opp noen, sier Kaastad.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Moan og hans advokat uten å lykkes.

Les også

  1. Vaskesvindler på nye eventyr

  2. Nå er vaskesvindleren fengslet