Økonomi

Tajik: - Nå forventer vi at det kommer jobber langs kysten

STAVANGER: – Oljepakken forplikter, sier Aps Hadia Tajik på Rosenberg-besøk. Hun lover å følge godt med på at oljeselskapene faktisk får fart i aktiviteten langs kysten i Norge.

Hadia Tajik (Ap) besøkte tirsdag Rosenberg Worley i Stavanger. Her med Rosenbergs klubbleder Erlend Nygård. Foto: Kristian Jacobsen

På Rosenberg Worley i Stavanger er det nå full hyre med klargjøring for å ta imot det store Jotun-skipet som kommer inn for ombygging i sommer.

Men det tradisjonsrike Stavanger-verftet er avhengig av jobber som gir trygghet på sikt.

– Det gjenstår å se om selskapene som får støttepakken også gir jobber til den norske leverandørindustrien og ikke sender arbeid til Asia. Sett fra vår side er det en klar forventning om at oljepakken får gang i aktiviteten ved norske verft, sier Fellesforbundets klubbleder Erlend Nygård hos Rosenberg Worley.

Utsiktene på Rosenberg er relativt gode, i hvert fram til 2022. Ombygging av Jotun-skipet er grunn nok for aktivitetsoptimisme, men en krisepakke til oljenæringen forventer også Nygård at skal kaste av seg for Rosenbergs del. Spesielt håper han at større langsiktighet kan gi seg utslag i flere faste ansettelser ved verftet.

– Pakken forplikter

Tidligere har Rosenberg sammen med flere andre norske verft vært blant dem som ble veid og funnet for lette, altså ikke billige nok, for oljeselskaper som har sendt lukrative oljejobber til Asia, hvor prosjekter ikke uvanlig er kommet hjem med store feil, mangler og gigantiske budsjettoverskridelser. Martin Linge og Goliat er to av de siste skrekkeksemplene fra Asia.

Hadia Tajik mener at oljeselskapene nå forplikter seg til å levere jobber til den norske leverandørindustrien.

– Det er hele premisset for denne tiltakspakken. Oljeselskapene har gått langt i å si at de skal skape aktivitet, og nå forventer vi at det kommer jobber langs kysten, sier hun.

– Vi må kunne forvente at kontraktene fra oljeselskapene utformes slik at de legger vekt på leveringsdyktighet, norsk standard på helse, miljø og sikkerhet, bruk av fagarbeidere og lærlinger. Dette vil være norske konkurransefortrinn som er med på å styrke de norske verftenes konkurranse evne i kampen om nye kontrakter, sier Tajik.

– Hvem skal følge dette opp og påse at dette kommer den norske leverandørindustrien til gode?

– Det blir regjeringen. Men alle partiene som har sørget for enighet om oljepakken, må ta tak i dette og følge med underveis at oljeselskapene faktisk følger opp, påpeker Tajik.

Lysere for Seadrill

Hos Seadrill i Dusavik i Stavanger lastes utstyrscontainere på en lastebil. Det gigantiske baseområdet er blant Olje-Norges viktigste forsyningsbaser til oljeindustrien. Tillitsvalgt Arild Berntsen for Industri Energi i Seadrill sier at de ansatte i riggselskapet nå forventer at aktiviteten fortsetter uten stans.

Utsiktene mener han nå er langt lysere enn da han i Aftenbladet for et par uker siden advarte mot konsekvensene av en for svak tiltakspakke for oljenæringen.

– Nå har oljeselskapene fått de beste betingelsene til å fortsette med aktiviteten uten brems. Dette betyr utrolig mye for oss. Vi har ikke råd til å vente ett eller to år på at vi ser virkninger av tiltakspakken.

– Vi som riggselskap må vi umiddelbart se at oljeselskapene ikke setter bremsene på nå. Både mer leting og brønnplugging forventer vi at oljeselskapene tar fatt i, sier Berntsen.

Equinor har klokkertro

Pressekontakt Morten Eek i Equinor sier at Equinor og partnerne sammen skal modne flere prosjekter de neste par årene.

– Forutsatt positive beslutninger settes kontrakter da ut i et marked, slik de skal og må. Men vi bruker naturlig nok erfaringstall vi har fra lignende prosjekter, og det er gledelig å se at norske leverandører har lykkes stort med en jevn vekst i den norske andelen av våre samlede anskaffelser, fra 61 prosent i 2017, til 67 prosent i 2018 og til hele 70 prosent i fjor.

– Dette demonstrerer det sterke arbeidet norske leverandører har gjort under omstillingen de siste årene. Vi har derfor klokkertro på at norske leverandører vil fortsette å anstrenge seg for å være kompetente og konkurransedyktige når prosjekter besluttes og kontrakter settes ut, sier Eek.

Les mer om

  1. Rosenberg
  2. Hadia Tajik
  3. Equinor