Økonomi

3.528 utslipp på 15 år – kun elleve anmeldelser

De siste 15 årene har oljeselskapene på norsk sokkel rapportert mange tusen ulovlige utslipp av olje, kjemikalier og avfall. Få av sakene er anmeldt.

Av 3.528 utslipp på norsk sokkel, hvor 492 er store, har Miljødirektoratet kun anmeldt elleve til politiet. På bildet ser vi Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

 • NTB

Klassekampen har gjennomgått tall og rapporter fra Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet for alle utslipp på den norske sokkelen siden 2004.

Av 3.528 utslipp, hvor 492 er store, har Miljødirektoratet kun anmeldt elleve til politiet. Tre av sakene er blitt henlagt, tre har ført til forelegg, og fem er pågående eller unntatt offentligheten. Petroleumstilsynet har aldri anmeldt noen.

Det største utslippet de siste årene kom fra Veslefrikk-feltet i 2009, da det lakk 12.619 kubikkmeter – 12.619.000 liter – kjemikalier, deriblant oljeholdig kaks, fra en avfallsbrønn. Equinor, den gang Statoil, ble anmeldt for utslippet av Miljødirektoratet. Saken ble senere henlagt.

– Ikke tjent med anmeldelser

Ann Mari Vik Green, seksjonsleder for petroleumsvirksomhet i Miljødirektoratet, mener de sjelden er tjent med en anmeldelse. Green forklarer at Miljødirektoratet har flere andre virkemidler de kan ta i bruk når miljøskadelige ulovlige utslipp forekommer. Det viktigste er tett oppfølging med selskapet.

– Vi går ofte i dialog med virksomheten og forsikrer oss om at tiltak vurderes og gjennomføres, sier Green til Klassekampen.

I tillegg kan de varsle og pålegge tvangsmulkt eller føre hyppigere tilsyn med selskapet som står for utslippet.

Les mer om

 1. Utslipp
 2. Miljødirektoratet

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Miljøministeren vil se på oppfølging av utslipp

 2. ØKONOMI

  Kjempebot til Equinor etter gassutblåsing

 3. ØKONOMI

  Kostnadssprekker og usikker etterspørsel: SV krever nye olje-regnestykker

 4. ØKONOMI

  Rapporter: Klimakutt krever svært mye kraft, og kan gi dyrere strøm

 5. NORGE

  Dobbelt så mange anmeldt for ulovlig snøscooterkjøring

 6. NORGE

  Norsk Gjenvinning Industri nekter å betale forurensingsbot