Nedgang for Equinor i fjerde kvartal – lover stor satsing på fornybar energi

LONDON (Aftenposten): Lave olje- og gasspriser ga Equinor et svakere resultat i fjerde kvartal 2019. Justert driftsresultat var 3,55 milliarder dollar mot 4,4 milliarder i 2018.

 - Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, sier konsernsjef i Eldar Sætre i Equinor.

Selv om det er olje og gass som skaffer de store inntektene til Equinor, lanserer det i London i dag at det skal tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026 og utvikle seg som en global leder innen havvind. I tillegg skal selskapet styrke sin bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon og oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030, skriver selskapet i en pressemelding.

Kutter utslipp fra oljefelt

Nylig lanserte Equinor at klimagassutslippene fra norsk sokkel skal være ned mot null i 2050, og et kutt på 40 prosent alt i 2030. For å få dette til skal Equinor og partnere investere 50 milliarder kroner innen 2030.

Men nå retter også Equinor blikket mot sin internasjonale virksomhet.

– Innen 2050 vil hver enhet produsert energi i gjennomsnitt generere under halvparten av utslippene sammenlignet med i dag. Ambisjonen forventes hovedsakelig å bli møtt gjennom betydelig vekst innen fornybar energi og endringer i størrelse og sammensetningen av olje- og gassporteføljen, skriver selskapet i en pressemelding.

Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm-vindmølleanlegg utenfor England.

Møter presse og analytikere i London

Konsernsjef Eldar Sætre og resten av Equinors konsernledelse holder kapitalmarkedsdag i London i dag. I tillegg til å presentere resultatet for fjerde kvartal 2019, skal selskapet legge frem oppdaterte tall for selskapets drift og investeringer. Equinor vil komme med flere detaljer om sine investeringer i fornybar energi på denne konferansen for analytikere og journalister.

– I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Parisavtalen. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonfremtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskaping for våre aksjonærer, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor i en pressemelding.

Sætre understreker at Equinor når utvikler seg som et bredt energiselskap.

Johan Sverdrup-feltet som Equinor er operatør for.

Høy oljeproduksjon – lavere priser

Men fortsatt er det olje- og gasspris som veier tyngst i Equinors regnskap. Og selskapet satte produksjonsrekord.

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på 2.198 tusen fat oljeenheter per dag i fjerde kvartal, opp 1 prosent fra samme periode i 2018.

– Rekordhøy produksjon, reduserte kostnader og fortsatt sterk kapitaldisiplin bidro til solide resultater i et kvartal med lavere råvarepriser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en pressemelding torsdag morgen.

Nylig startet Equinor produksjonen fra gigantfeltet Johan Sverdrup. Det tredje største oljefeltet på norsk sokkel. Feltet er det største oljefeltet som er satt i produksjon på norsk sokkel siden 1986. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredel av all norsk oljeproduksjon.

Justert driftsresultat etter skatt var 1,19 milliarder dollar, ned fra 1,54 milliarder dollar i samme periode i fjor. Lavere priser både for olje og gass påvirket driftsresultatet for kvartalet, melder selskapet.

Bedre enn forventet

Dette var bedre enn et gjennomsnitt av analytikernes anslag. De hadde på forhånd ventet at Equinor ville levere et justert resultat før skatt på 3,37 milliarder dollar (31 milliarder kroner), ifølge anslag selskapet har samlet inn fra 25 analytikere, skriver E24.