Økonomi

Oppdretter dømt for fiskedød

Fisk har krav på stell og omsorg, på lik linje med husdyr, mener Økokrim.

- Oppdrettslaks er Norges mest tallrike husdyr. Denne dommen slår fast at den som eier og driver et oppdrettsanlegg, også kan holdes strafferettslig ansvarlig for fiskens velferd, sier politiadvokat Inge Svae-Grotli om den ferske dommen. Foto: Foto: Gorm Kallestad, scanpix

  • Ole Magnus Rapp

En dom fra Senja tingrett slår fast at oppdrettslaks har krav på stell og pass, på lik linje med andre husdyr.

Dette er første gang en fiskeoppdretter er dømt etter dyrevelferdsloven. Både Mattilsynet og Økokrim anser dommen som prinsipiell, og mener den må få konsekvenser for mange i oppdrettsnæringen.

— Fisk har ikke mimikk, men har krav på forsvarlig pass

- Dyrevelferdsloven omfatter også fisk. Selv om fisk ikke har mimikk og ikke som andre dyr kan gi uttrykk for smerte, har de likevel krav på forsvarlig pass og stell på lik linje med andre produksjonsdyr, sier politiadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim som var aktor i saken.

Les også: Denne uken fikk norsk kosthold ny diagnose.

Les også

Kostholdet ditt får en tommel opp av Helsedirektoratet

I forbindelse med flytting av en oppdrettsmerd til slakteri, oppsto det surstoffmangel og ca. 16.000 laks døde. En merd er et stort «bur» som fisken bor i, og i dette tilfellet var veggene begrodd med alger. Det var heller ikke kontroll med oksygentilførselen, og Mattilsynet ble ikke varslet om hendelsen.

Bot og fengselsstraff

Mattilsynet anmeldte oppdrettsselskapet for brudd på dyrevelferdsloven, samt at de hadde oppgitt for lavt antall lakselus i anlegget, og Økokrim tok ut tiltale. I Senja tingrett ble selskapet dømt til å betale fem millioner kroner i bot og 400.000 i inndragelse. Den tidligere lederen av anlegget er dømt til seks måneders fengsel.

Det har vært en dårlig uke for Telenor også. Her kan du lese deg opp på Vimpelcom-saken:

Les også

Dette er Telenor-saken på to minutter

Før anmeldelsen hadde anlegget fått pålegg og tvangsmulkt fra Mattilsynet, som er ansvarlig kontrollorgan for dyrevelferd.

I dommen blir det vist til at oppdrettsnæringen har offentlig tillatelse og benytter offentlige arealer. Mye er basert på egenrapportering, og retten legger stor vekt på de allmennpreventive hensyn.

Viktig dom — fisk er også dyr

Ankefristen har ikke gått ut, og både oppdretter og Økokrim vurderer å anke dommen.

- Oppdrettslaks er Norges mest tallrike husdyr. Denne dommen slår fast at den som eier og driver et oppdrettsanlegg, også kan holdes strafferettslig ansvarlig for fiskens velferd, sier politiadvokat Inge Svae-Grotli.

Han mener dommen er viktig, siden man tidligere har sett på fisk som fisk, og dyr som dyr.

Økokrim mener dyrevelferdsloven nå må bli brukt når et større antall fisk dør i merdene av sykdom, eller om fisk lider siden de har det for trangt eller har for mye lakselus.

- Sykdom kan oppstå

Sjømat Norge, som er interesseorganisasjonen for fiskeri- og havbruksnæringen, påpeker at alle i næringen er veldig opptatt av dyrevelferd.

- Vi skal ivareta fiskehelsen og sikre dyrevelferd. Denne aktuelle dommen blir tatt til etterretning, men er ikke prinsipiell ut over at det er første gang brudd på dyrevelferdsloven har medført straff i forbindelse med fiskeoppdrett, sier Henrik Stenwig, som er direktør for miljø og helse.

Han mener sykdom kan oppstå, uansett hvor mye man jobber for å unngå slikt.

- En viss dødelighet er innenfor det akseptable, og dødelighet på fisk i seg selv er ikke brudd på dyrevelferdsbestemmelsene, sier han. Det sentrale er hva som faktisk gjøres for å ivareta fiskevelferden i alle faser av produksjonen.

Havet har milliardverdier. Her kan du lese om hvordan teknologi og forskning åpner for nye næringsmuligheter:

Les også

Slik skal Norges hav bli en enda større kilde til inntekter

- Glad for dom

Mattilsynet har tidligere anmeldt flere oppdrettere for brudd på dyrevelferdsloven, og er glad for at det nå har ført til domfellelse.

- Det er mange seriøse aktører i næringen, men også flere som har god grunn til å skjerpe seg etter denne dommen, sier Katrine Flostrand, som er leder for fiskehelse i region nord.

Hun påpeker at enkelte aktører i næringen må legge bedre til rette for at fisken skal ha det godt. En fisk som trives har god kvalitet, gir et godt produkt og økt lønnsomhet.

- Vi har daglige inspeksjoner langs hele kysten og ser stadig eksempler på dårlig dyrevelferd. Fisk lider og dør og påfører næringen tap og omdømmesvikt. Slik skal det ikke være, sier Flostrand.

Video: Ny norsk laserteknologi skal fjerne lakselusa for godt

Les også

  1. Ur-koppevirus kveler norsk oppdrettslaks

  2. Ideen startet hos mannen som begynte å skru fra hverandre ting i barnesengen