Økonomi

Ellevill lånefest hos svenskene

Negativ rente har ført til gjeldsbonanza i Sverige og en kraftig prisoppgang på boliger. Politikerne frykter at det bygger seg opp en prisboble som kan sprekke når som helst.

SVeriges sentralbanksjef Stefan Ingves har skiftet ståsted i pengepolitikken.
  • Roar Østgårdsgjelten

Onsdag kommer beskjeden om den svenske Riksbanken senker renten ytterligere. Siden februar i år har den svenske styringsrenten vært negativ.

Samtidig kommer trolig nye viktige signaler fra USA om den amerikanske sentralbanken Federal Reserve på sitt rentemøte i desember kommer til å øke renten. Det vil i så fall være første gang siden 2006.Den amerikanske styringsrenten har vært rekordlav rundt 0-0,25 prosent siden midt under den globale finanskrisen i desember 2008.

En økningen i amerikanske renter kan få store ringvirkninger i verdensøkonomien.

Trykker mer penger

Den svenske sentralbanken sliter med andre problemer enn den amerikanske.

Riksbanken har senket renten tre ganger hittil i år, fra minus 0,1 prosent i februar til minus 0,35 prosent i september. Analytikere utelukker ikke at renten senkes enda lavere.

Les også:

Les også

Setter den negative renten i Sverige enda lavere

Siden februar har Riksbanken satt i gang seddelpressen og trykket mer penger. Dette kalles kvantitative lettelser i pengepolitikken og er et virkemiddel som er brukt av sentralbankene i flere andre land, blant annet USA, Japan og Storbritannia, siden den globale finanskrisen i 2008-09.

Riksbanken har kjøpt opp statsobligasjoner for å stimulere til mer pengebruk for å få opp det private forbruket hos folk flest og investeringene i næringslivet.

Rekordlav prisvekst lenge

Formålet er å få opp prisveksten som har vært rekordlav og negativ i snart to år.

Den svenske Riksbanken har i likhet med Norges Bank et mål om å holde prisveksten stabil på 2 prosent. Riksbanken har vært langt unna dette inflasjonsmålet i flere år.

Hittil er det brukt 135 milliarder svenske kroner på oppkjøp av statsgjeldspapirer.

For første gang var det registrert en svak vekst (0,1 prosent) i konsumprisindeksen i september etter flere måneder med prisfall (se grafikk).

Motstridende mål

Sentralbanksjef Stefan Ingves presses fra flere andre kanter.

Han har tidligere ivret for å sette opp renten for å dempe utlånsveksten i husholdningene og hindre en låneboble i eiendomsmarkedet.

Nå har han snudd. Nå er det den rekordlave prisveksten som er hodepinen.

Derfor pumper Riksbanken mer penger inn i økonomien for å få opp aktiviteten.

Sterkere svenske kroner

Denne politikken har hatt en sideeffekt at svenske kroner er blitt sterkere mot andre store valutaer og mot norske kroner.

— Marerittet for Riksbankens styre kan være dette: Det samler seg opp sør for Sverige, på den andre siden av Østersjøen, en gigantisk bølge av penger som kan velte inn fra eurosonen, påpeker sjeføkonomen Robert Bergqvist i storbanken SEB til det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg.

Han sikter til uttalelser i forrige fra Mario Draghi, sjefen for Den europeiske sentralbanken (ESB) – eurolandenes sentralbank – om at ESB i desember kan komme til å vedta å utvide programmet med oppkjøp av statsgjeldspapirer. Det kan i sin tur bidra til å presse kursen på svenske kroner ytterligere i været.

Gjeldsveksten bekymrer

Svenske politikere er mest bekymret over den sterke gjeldsveksten i husholdningene, men har foreløpig ikke gjort noe for å dempe utlånsveksten.

Tirsdag kom nye tall som viste vekst i utlånene til husholdningen med 7,3 prosent i september. Boliglånene økte med 8 prosent mot 7,8 prosent i september.

Samtidig er boligprisene på vei videre opp. I andre kvartal steg prisene på landsbasis med 3,5 prosent mens prisveksten i Stor-Stockholm var på nærmere 5 prosent og i Stor-Göteborg på 4 prosent, viser tall fra Statistiska centralbyrån (SCB).

Ingen rører rentefradraget

Regjeringen har foreslått regler for å begrense låneveksten, men rettsapparatet har foreløpig satte en bom forå endre rentefradraget i skatten.

Forvaltningsdomstolen – kammarrätten – i Jönköping har denne uken for andre gang fastslått at slike inngrep er i strid med den svenske grunnloven.

Finansmarkedsminister Per Bolund fra Miljöpartiet svarer med at dagens regjering ikke har hatt noen forslag om å redusere rentefradraget.

Les også

  1. Nobelprisvinner: Sverige risikerer å havne i samme felle som Japan

  2. Svensk rente på 0 prosent

  3. - Derfor var det riktig å la renten ligge