Økonomi

Færre arbeidsledige i juni

Det ble 700 færre arbeidsledige i juni, viser sesongjusterte tall fra Nav. Men ekspertene er ikke overbevist om at vi er over det verste.

Det var færre arbeidsledige enn ventet i juni. Foto: Furulund Svein Erik / Haakaas Einar

 • Stine Barstad

– Utviklingen i arbeidsledigheten de siste månedene har vært mer positiv enn vi ventet. At antallet helt ledige minker skyldes i hovedsak at flere startet i arbeidsmarkedstiltak, men vi ser også at antallet nye arbeidssøkere har gått litt ned de siste månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Den sesongkorrigerte arbeidsledigheten falt med 680 personer fra mai til juni, ifølge ferske tall fra NAV.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB er overrasket over fallet i ledigheten. DNB har tidligere ventet at ledigheten ville fortsette å øke ettersom oljebransjen fortsetter å holde tilbake på investeringene.

– Jeg synes dette føyer seg inn i et mønster der flere tall tyder på at forverringen i norsk økonomi har stoppet opp, sier han til Aftenposten.

DNB venter at arbeidsledigheten vil stige frem mot 2018, fordi de venter at den økonomiske veksten i Norge vil være lavere enn normalt, som følge av at oljenæringen vil kutte investeringene sine de neste to årene.

– Men både Finansdepartementet og SSB venter at ledighetstoppen passeres i år. Med den utviklingen vi ser nå, kan det se ut som at våre prognoser kanskje er litt for negative, sier Dørum.

Toppen nådd?

Også sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities mener tallene er oppløftende.

– Dette er overraskende gode tall. Det er fortsatt en liten økning i ledigheten hvis du tar med de som er på arbeidsmarkedstiltak, men den øker sakte. Ledigheten i «oljelandet» har flatet ut, og den faller klart i resten av landet. Dette er mye bedre enn det jeg ventet for et halvt år siden, sier han.

– Tror du vi har passert ledighetstoppen?

– Det eneste som gjør meg usikker, er at andelen av de voksne som er i jobb, faller. Det er det svake punktet, men alt annet går egentlig bedre ennn jeg trodde, sier han.

Arbeidsminister Anniken Haugli understreker at arbeidsmarkedet vil fortsette å være utfordrende fremover.

– Det er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, men jeg er glad for at ledigheten har bremset opp, sier hun til VG.

Støtdempere

Dørum peker på flere «støtdempere» i arbeidsmarkedet som bidrar til å redusere veksten i ledigheten. Folk kan flytte til en annen kant av landet, studere, eller flytte ut av landet og dermed forlate arbeidsmarkedet helt.

– I fjor reiste flere svensker og dansker ut av lande enn det kom inn for første gang på 10 år, og arbeidsinnvandringen fra Polen ble halvert. Det bidrar også til å holde ledigheten nede, sier han.

Flere ledige ingeniører

Ledigheten blant ingeniører, it-folk og industriarbeidere var uendret i juni, etter flere måneder med oppgang.

Det er nå 2.000 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag enn i juni i fjor, tilsvarende en økning på 35 prosent.

Det siste året har ledigheten minket mest for undervisningsyrker og barne- og ungdomsarbeid, med henholdsvis 6 og med 4 prosent.

Bekymret for Vestlandet

Rogaland og Østfold hadde størst prosentvis oppgang i ledigheten, mens Telemark og Nord-Trøndelag hadde den største nedgangen.

Stortingsrepresentant Truls Wickholm i Ap er bekymret for de høye ledighetstallene i de mest utsatte delene av landet.

– Tallene bekrefter dessverre at ledigheten er i ferd med å etablere seg på et rekordhøyt nivå. Vi var bekymret i fjor, da vi så økende
ledighet på Sør- og Vestlandet. Siden da har ledigheten økt med 40
prosent i Rogaland, skriver han i en pressemelding.
Ved utgangen av juni var 81.000 personer registrert som helt ledige hos Nav. Det er 3700 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,8 prosent i juni i fjor.

Slik er den norske arbeidsledigheten fordelt
 • I dag er det ti år siden Nav-reformen startet. Men Erna Solberg synes det er liten grunn til å feire. Les hvorfor her.

Les mer om

 1. Arbeidsledighet
 2. Nav

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Ledigheten fortsetter å falle

 2. POLITIKK
  Publisert:

  De siste ledighetstallene før valget er godt nytt for regjeringspartiene

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  NHO er imponert over jobbveksten. Det er ikke LO.

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  IMF: – Blir sannsynligvis den verste resesjonen siden depresjonen

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Sjeføkonom om ledighetstallene: – Sprenger alle nivåer

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Varsler investeringer på ytterligere 10 milliarder kroner - 2000 ledige oljejobber i Rogaland