Økonomi

Telenor gikk fra stjerne til versting på likestilling

I 2001 ble Telenor trukket frem som en av de tre beste norske bedriftene innen likestilling i Norge. 15 år senere fremstår selskapet som en likestillingsversting.

Da Sigve Brekke utvidet konsernledelsen hentet han inn nesten utelukkende menn.
  • Petter Winther

En oversikt over kvinneandelen i konsernledelsen i de største statseide børsnoterte selskapene i Norge viser også at Telenor er blant de dårligste i klassen, med kun 14 prosent kvinner i konsernledelsen.

  • Bakgrunn:Telenor har hatt 55 utenlandssjefer. Én av dem var kvinne.
    Da Sigve Brekke ble ansatt som ny konsernsjef i Telenor i mai, fikk selskapet kritikk fordi lederjobben ble gitt til en mann. De siste dagene har Telenor igjen vært i hardt vær, etter at det har blitt kjent at ingen kvinner var blant sluttkandidatene.

Flere har snakket om en ukultur i telegigantens toppledelse. Slik har det ikke alltid vært.

Ble løftet frem som signalbedrift

Leder for Center for Corporate Diversity, Dr. philos Marit Hoel, fikk ved årtusenskiftet i oppdrag fra Nærings— og fiskeridepartementet å undersøke andelen kvinnelige toppledere i de 250 største bedriftene. Alle bedriftene som er med i Aftenpostens oversikt ble også undersøkt den gangen. Da hun leverte sin første rapport i 2001, plukket hun ut tre bedrifter som alle skilte seg ut for sin innsats med å rekruttere og fremme kvinners kompetanse i næringslivet.

Én av disse tre utvalgte bedriftene var Telenor.

– Telenor var tidlig ute. De hadde kvinner både i konsernledelsen og i styret. Det var ikke så mange som hadde det på den tiden. Telenor var dermed en av signalbedriftene, sier Marit Hoel til Aftenposten.

Har sluttet å nevne likestilling i årsrapportene

Etter at Jon Fredrik Baksaas tok over som konsernsjef etter Thormod Hermansen i 2002, gikk andelen kvinnelige ledere tydelig ned. Ingen kvinner var representert i ledelsen mellom 2004 og 2006. Etter en midlertidig opptur er andelen kvinnelige ledere igjen på bunnen i 2015.

Aftenposten har gått igjennom alle Telenors årsrapporter fra 2001 til 2014. Inntrykket er at arbeidet med likestilling er blitt nedprioritert, til tross for at rapportene ofte har hatt bilder av pene kvinner på forsiden. Mens tidligere årsrapporter hadde seksjoner om selskapets mål og strategier for likestilling, nevnes ikke ordene likestilling en eneste gang i rapportene som er skrevet i 2009 eller etter 2011.

Telenor har siden 2012 publisert egne rapporter om samfunnsansvar ved siden av årsrapportene. I disse rapportene er det likevel andre ting som får mest oppmerksomhet, mens spørsmål knyttet til kjønnslikestilling får liten eller ingen oppmerksomhet.

Satsingen i utlandet har ført til færre kvinner

Da Sigve Brekke utvidet konsernledelsen til å bestå av hele 21 personer, var det i all hovedsak utenlandske mannlige ledere han hentet inn.

Tirsdag denne uken skrev Aftenposten at det var kun én kvinne blant de 55 sjefene Telenor har hatt i sine utenlandske mobilselskaper. Marit Hoel mener at utenlandssatsingen må ta mye av skylden for at andelen kvinnelige ledere i Telenor har stupt.

– Det er viktig at ambisjonene om å ha en viss andel kvinnelige ledere følger med til de nye vekstmarkedene, sier Hoel.

Allerede i 2004 fortale kvinner i Telenor i en intern rapport om en ubehagelig mannskultur i selskapet, meldte NRK i går. I rapporten fortalte 15 kvinner fra ulike ledernivåer om et konsern der det var vanskelig å være kvinne, der kvinner fremsto som ledere utad, men ble oversett og hadde liten makt innad.

_D3A5570_doc6ni8h8qaxuvbonl76xa-fCJCVP7KYA.jpg

– Det jobbes bra med å rekruttere kvinnelige ledere

Av over 20 spurte var bare én kvinnelig Telenor-ansatt var villig til å uttale seg da Aftenposten besøkte selskapets hovedkontor på Fornebu fredag. Jannicke Bøhn, som jobber som forretningsutvikler i Mobile Sales, sier at hun ikke kjenner seg igjen i det bildet som tegnes av selskapet.

– Jeg synes det som skrives om likestilling i Telenor er ufortjent og lite representativt. Det jobbes bra med å rekruttere kvinnelige ledere, blant annet gjennom et eget kvinneforum, sier hun.

At færre kvinner enn menn ender opp i topplederjobber tror Bøhn skyldes andre forhold enn diskriminering.

– Jeg tror det går mer på personlighet enn kjønn, mange kvinner ønsker for eksempel ikke den typen lederjobber og vil heller prioritere familie, sier hun.

_D3A5614_doc6ni8hjlflyo1jeyb9g0-afGqAepQcK.jpg

Avviser at Telenor har satset mindre på likestilling

Kommunikasjonssjef Glenn Mandelid i Telenor påpeker at arbeidet med å rekruttere kvinner til lederstillinger er komplekst, men presiserer at Telenor har satt seg klare mål.

– Vi har et mål om at 25 prosent av lederne i Telenor skal være kvinner innen utgangen av neste år, og at kvinneandelen skal stige til 30 prosent i løpet av de fem påfølgende årene. Det er et ambisiøst mål, men vi skal jobbe hardt for å få det til, sier Mandelid.

– Ordet likestilling er ikke nevnt i de siste årsrapportene. Betyr det at Telenor satser mindre på likestilling?

– Etter hvert som Telenor har vokst internasjonalt har det blitt mer naturlig å fokusere på økt mangfold, der likestilling er en viktig del av dette arbeidet.

Les mer om

  1. Likestilling
  2. Telenor