Økonomi

Siv Jensens eget ekspertutvalg ber henne bruke mye mindre oljepenger

Utvalgets anbefalinger betyr mange milliarder mindre i årlige ekstrapenger til veier, skattelettelser og andre gode formål. Det blir mye vanskeligere å lage statsbudsjettet.

Det blir mindre ekstrapenger til veier hvis finansminister Siv Jensen følger rådene fra et ekspertutvalg Regjeringen nedsatte.
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Et offentlig utvalg vil bremse innfasingen av oljepenger i økonomien.

Budskapet er at opptrappingen i bruken av oljepenger ikke kan fortsette i samme tempo som før. Hvis den sittende og fremtidige regjeringer fortsetter i samme tempo, vil det medføre smertefulle innstramminger i en usikker fremtid.

Utvalget vil spare mer av oljepengene. Det blir mer å bruke senere, og dermed vil bruken holde seg stabil lenger, regnet som andel av fastlandets økonomi. Det blir mindre behov for å stramme i fremtiden.

Professor Øystein Thøgersen

— Vi går inn for å strekke bruken av oljepenger utover i tid, sier utvalgsleder Øystein Thøgersen. Han er professor ved Norges Handelshøyskole.Finansminister Siv Jensen har økt bruken av oljepenger med 22 milliarder kroner både i 2014-budsjettet og 2015-budsjettet. Hun har også ligget historisk høyt hvis pengebruken blir regnet i forhold til størrelsen på økonomien.

Utvalget overleverer rapporten til henne torsdag.

Mye mindre til Jensen

Utvalgets råd er å bremse opptrappingen kraftig. Det tallfester ikke rådet, men bruker 5–8 milliarder ekstra oljekroner hvert år som en illustrasjon på egnet opptrapping.

Det betyr i så fall at Jensen får rundt 15 milliarder kroner mindre i ekstrapenger hvert år, sammenlignet med å fortsette opptrappingen som nå. Det er dobbelt så mye som skattelettelsene hun forslo i 2015-budsjettet.

- Hva vil skje hvis vi fortsetter i samme fart som de siste årene?

— En fortsatt rask økning i bruken av oljeinntekter vil gi behov for innstramming i statsbudsjettet i løpet av få år. Det vil skje lenge før utgiftene til en aldrende befolkning øker for alvor. Det kan bli meget krevende, sier Thøgersen.

Les også:

Les også

IMF ber Siv Jensen skaffe seg ny regelbok

Tyngre å stramme inn

Innstramming betyr at bruken oljepenger synker, regnet som andel av Fastlands-Norges økonomi.

Utvalgets budskap er at det både økonomisk og politisk er tyngre å redusere bruken av oljepenger enn å øke den sakte og deretter holde den stabil lenge.

Gitt en lang rekke usikre forhold, mener utvalget derfor det er bedre å øke oljepengebruken litt hvert år i mange år enn å øke den mye i noen år for deretter å måtte stramme til.

Under det hele ligger en forutsetning om at selve fondet skal leveres urørt til fremtidige generasjoner. Bare avkastningen skal brukes over tid.

Ikke som Sandberg ventet

Utvalgets konklusjon er nok ikke helt i tråd med forventningen til Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg. Han jublet da utvalget ble nedsatt

– Jeg kan garantere at utvalget vil konkludere med at vi trygt kan bruke mer oljepenger enn handlingsregelen, sa han til Klassekampen.

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten, trakk motsatt konklusjon. – Det er helt utelukket at utvalget vil åpne for økt bruk av oljepenger, sa han.

Handlingsregel ligger fast

Utvalget går ikke inn for å endre handlingsregelen for å bruke oljepenger. Den ligger fast.

Kjernen i regelen er å bruke 4 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet hvert år. I de fem siste statsbudsjettene har bruken ligget godt under dette og avstanden nedover har vært økende. I 2015-budsjettet er planen å bruke 2,6 prosent av fondet.

Andelen er blitt lav fordi fondet er blitt mye større enn ventet, regnet i norske kroner. Å bruke 4 prosent ville blitt altfor mye oljepenger å svelge unna for økonomien.

Vil ha flere regler

Fordi utvalget vil fase inn oljepengene mye saktere, kan det bli svært lenge til pengebruken kommer tilbake til handlingsregelen om å bruke 4 prosent av fondet. Den ligger bak horisonten for økonomisk politikk.

Derfor vil utvalget ha særlige regler for bruk av oljepenger på den lange veien tilbake til handlingsregelens kjerne

— Vi foreslår en rekke elementer som kan hjelpe til med å stake ut kursen tilbake til 4 prosent, sier Thøgersen.

Utvalget tar i tillegg inn Oljefondets spådommer om lav avkastning på pengene i fondet.

— De neste 10–15 årene er det utsikter til lav reell avkastning i Oljefondet. I våre illustrasjoner har vi lagt til grunn 2 prosent årlig reell avkastning i 15 år og 4 prosent deretter, sier Thøgersen.

Handlingsregelen legger til grunn at langsiktig avkastning av fondet er 4 prosent pr. år.

Les også

  1. Pengefondet: Handlingsregelen passer dårlig for Norge

  2. Statens økonomi blir super i 2015

  3. Beste noensinne i Oljefondet